ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ID ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಇವರಿಂದ Ravi Rao | ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ 11 Aug 2020
HIGHLIGHTS

ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವ

ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ID ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

#IBMCodePatterns, a developer’s best friend.

#IBMCodePatterns provide complete solutions to problems that developers face every day. They leverage multiple technologies, products, or services to solve issues across multiple industries.

Click here to know more

Advertisements

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯವಾದ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಚನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಬಾಡಿಗೆಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಮನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬರಬವುದು. ಆಗ ಹೊಸ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಇದರ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ನಗರವನ್ನು ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ನಮೂದಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. 

ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಮರೆತಿದ್ದೀರಿ ನಂತರ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಟಿಪಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಅವಶ್ಯಕ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. 

Aadhar Card

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತಿಳಿಯುವುದೇಗೆ?

1.ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿ ನೀವು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ. 

2.ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನನ್ನ ಆಧಾರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮೂಲಕ ಆಧಾರ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ.

3.ಇದರ ನಂತರ ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಇಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

4.ಇದರ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ 12 ಅಂಕಿಯ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕು.

5.ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಮುಂದುವರಿಯುವಾಗ ನೀವು ನಮೂದಿಸಬೇಕಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಯನ್ನು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ.

6.ಇದರ ನಂತರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಅದು ನೀವು ರೋಬೋಟ್ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

7.ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀವು ಮರೆತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಆಧಾರ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯುಐಡಿಎಐ (UIDAI) ತನ್ನ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಇದರ ಟ್ವೀಟ್ ಸಹ ನೀಡಿದೆ.

logo
Ravi Rao

Web Title: How to Update Mobile Number and Email ID in Aadhar Card
Advertisements

ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಲೇಖನಗಳು

Advertisements
Advertisements

Digit caters to the largest community of tech buyers, users and enthusiasts in India. The all new Digit in continues the legacy of Thinkdigit.com as one of the largest portals in India committed to technology users and buyers. Digit is also one of the most trusted names when it comes to technology reviews and buying advice and is home to the Digit Test Lab, India's most proficient center for testing and reviewing technology products.

We are about leadership-the 9.9 kind! Building a leading media company out of India.And,grooming new leaders for this promising industry.(Kannada)

DMCA.com Protection Status