ജിയോ,എയർടെൽ,വിഐ,BSNL ദിവസ്സേന 3ജിബി ഡാറ്റ പ്ലാനുകൾ

മുഖേനെ Anoop Krishnan | പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു 17 Sep 2021
HIGHLIGHTS
  • ജിയോ ,ബിഎസ്എൻഎൽ ,വി ഐ കൂടാതെ എയർടെൽ നൽകുന്ന പ്ലാനുകൾ

  • ദിവസ്സേന 3 ജിബിയുടെ ഡാറ്റ നൽകുന്ന പ്ലാനുകളാണ് ഇവിടെ നോക്കുന്നത്

ജിയോ,എയർടെൽ,വിഐ,BSNL ദിവസ്സേന 3ജിബി ഡാറ്റ പ്ലാനുകൾ
ജിയോ,എയർടെൽ,വിഐ,BSNL ദിവസ്സേന 3ജിബി ഡാറ്റ പ്ലാനുകൾ


ജിയോ നൽകുന്ന ഓഫറുകൾ ;ആദ്യം ലഭിക്കുന്ന ഓഫർ 499 രൂപയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകളിൽ ആണ് .499 രൂപയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകളിൽ ജിയോ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ദിവസ്സേന 3 ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് .അതുപോലെ തന്നെ അൺലിമിറ്റഡ് വോയ്‌സ് കോളിങ്ങും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് .അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്ലാനുകളിൽ 6 ജിബിയുടെ എക്സ്ട്രാ ഡാറ്റയും കൂടാതെ ഡിസ്‌നി പ്ലസ് ഹോട്ട് സ്റ്റാർ സൗജന്യ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനും ലഭിക്കുന്നതാണ് .28 ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയിൽ ആണ് ഇത് ലഭിക്കുന്നത് .

ബിഎസ്എൻഎൽ നൽകുന്ന പ്ലാനുകൾ ;അടുത്തതായി ലഭിക്കുന്നത് ദിവസേന 3 ജിബിയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകളാണ് .അതിൽ ആദ്യം എടുത്തു പറയേണ്ടത് 247 രൂപയുടെ പ്ലാനുകളാണ് .247  രൂപയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകളിൽ ബിഎസ്എൻഎൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ദിവസ്സേന 3  ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് .അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്ലാനുകളിൽ ബിഎസ്എൻഎൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 250 മിനുട്ട് അൺലിമിറ്റഡ് വോയ്‌സ് കോളും ലഭിക്കുന്നതാണ് .40 ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയിൽ ആണ് ഈ പ്ലാനുകൾ ലഭിക്കുന്നത് .

വൊഡാഫോൺ ഐഡിയ പ്ലാനുകൾ ;വൊഡാഫോൺ ഐഡിയ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 501 രൂപയുടെ പ്ലാനുകളിൽ ആണ് ഇത് ലഭിക്കുന്നത് .501  രൂപയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകളിൽ വൊഡാഫോൺ ഐഡിയ  ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ദിവസ്സേന 3 ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് .അതുപോലെ തന്നെ അൺലിമിറ്റഡ് വോയ്‌സ് കോളിങ്ങും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് .ഈ പ്ലാനുകൾക്ക് വൊഡാഫോൺ ഐഡിയ നൽകുന്നത്  28 ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയിൽ ആണ് .

എയർടെൽ നൽകുന്ന പ്ലാനുകൾ ;എയർടെൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 398  രൂപയുടെ പ്ലാനുകളിൽ ആണ് ഇത് ലഭിക്കുന്നത് .398 രൂപയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകളിൽ എയർടെൽ  ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ദിവസ്സേന 3 ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് .അതുപോലെ തന്നെ അൺലിമിറ്റഡ് വോയ്‌സ് കോളിങ്ങും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് .ഈ പ്ലാനുകൾക്ക് എയർടെൽ നൽകുന്നത്  28 ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയിൽ ആണ് .കൂടാതെ മൊബൈൽ ആമസോൺ പ്രൈം സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനും ലഭിക്കുന്നതാണ് .

മറ്റു  റീചാർജുകൾക്ക് 

Anoop Krishnan
Anoop Krishnan

Email Email Anoop Krishnan

Follow Us Facebook Logo Facebook Logo

About Me: Experienced Social Media And Content Marketing Specialist Read More

Web Title: BSNL vs JIO vs VI vs AIRTEL;OFFER COMPARISON
Tags:
Jio Unlimited Vi Unlimited Offer Airtel Unlimited Offer BSNL Unlimited Offer Jio vs Vi Jio Vs Airtel Jio vs BSNL
Advertisements

ട്രേഡിങ് ആർട്ടിക്കിൾ

Advertisements

LATEST ARTICLES വ്യൂ ഓൾ

Advertisements
DMCA.com Protection Status