ഇന്ത്യയിലെ മൊബൈൽ റീച്ചാർജ്ജ്‌ പ്ലാനുകൾ

English
 • +91
 • Or

ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ മൊബൈൽ റീചാർജ് പ്ലാനുകൾക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തിരയാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ബജറ്റിനും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു പ്ലാൻ കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ മൊബൈൽ നെറ്റ്‌വർക്കുകൾക്കായി എല്ലാ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകളും സമാഹരിച്ചു. ഇതിൽ വോഡഫോൺ, എയർടെൽ, ജിയോ, ഐഡിയ പ്ലാനുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു, Read More...

*Disclaimer

ജനപ്രീതിയുള്ള ടെലികോം റീചാർജ് ചെയ്യുക പ്ലാൻ

CITY വിവരണം വാലിഡിറ്റി ടോക്ക് ടൈം നിരക്ക്
പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ
 • എസ്എംഎസ് :100
 • ഡാറ്റ :500MB
വാലിഡിറ്റി :1 Days ടോക്ക് ടൈം :0 ₹ 496 Amazon
പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ 100mins of incoming/Local/India calls valid for 30 days.|Covered Countries : UAE, Saudi Arabia, Malaysia, USA, Oman, Qatar, UK, Kuwait, Singapore & more. Visit www.airtel.in/IR വാലിഡിറ്റി :30 Days ടോക്ക് ടൈം :0 ₹ 799 Amazon
കൊൽക്കത്ത മെട്രോ ISD Call to Nepal : Rs.8.50/min. വാലിഡിറ്റി :30 Days ടോക്ക് ടൈം :0 ₹ 24 Amazon
കൊൽക്കത്ത മെട്രോ
 • എസ്എംഎസ് :3
വാലിഡിറ്റി :30 Days ടോക്ക് ടൈം :0 ₹ 23 Amazon
അസം
 • ടോക്ക് ടൈം :4237.29
വാലിഡിറ്റി :Na ടോക്ക് ടൈം :4237.29 ₹ 5000 Amazon
അസം
 • ടോക്ക് ടൈം :14.95
വാലിഡിറ്റി :Na ടോക്ക് ടൈം :14.95 ₹ 20 Amazon
ആന്ധ്രപ്രദേശ്
 • Calls :Unlimited, 3000 mins
 • എസ്എംഎസ് :100/day
 • ഡാറ്റ :1.5GB/day
വാലിഡിറ്റി :84 Days ടോക്ക് ടൈം :0 ₹ 777 Amazon
ആന്ധ്രപ്രദേശ്
 • ഡാറ്റ :30GB
വാലിഡിറ്റി :240 Days ടോക്ക് ടൈം :0 ₹ 1208 Amazon
ഒഡിഷ 120 Local & National SMS;; No Service Validity വാലിഡിറ്റി :10 Days ടോക്ക് ടൈം :0 ₹ 12 Amazon
ഒഡിഷ 350 Local & National SMS ;; No Service Validity വാലിഡിറ്റി :28 Days ടോക്ക് ടൈം :0 ₹ 36 Amazon
തമിഴ്നാട്
 • ഡാറ്റ :100GB
വാലിഡിറ്റി :56 Days ടോക്ക് ടൈം :0 ₹ 351 Amazon
തമിഴ്നാട്
 • ഡാറ്റ :50GB
വാലിഡിറ്റി :28 Days ടോക്ക് ടൈം :0 ₹ 251 Amazon
Advertisements

ജനപ്രീതിയുള്ള വോഡാഫോൺ റീചാർജ് ചെയ്യുക പ്ലാൻ Vodafone

CITY വിവരണം വാലിഡിറ്റി ടോക്ക് ടൈം നിരക്ക്
ബിഹാർ, ജാർഖണ്ഡ് US/Canada ISD Super Hour.60 minutes US & canada calling free.*T&Cs apply. Validity for 1Hour വാലിഡിറ്റി :1 Hour ടോക്ക് ടൈം :0 ₹ 18 Amazon
ഒഡിഷ 120 Local & National SMS;; No Service Validity വാലിഡിറ്റി :10 Days ടോക്ക് ടൈം :0 ₹ 12 Amazon
ഒഡിഷ 350 Local & National SMS ;; No Service Validity വാലിഡിറ്റി :28 Days ടോക്ക് ടൈം :0 ₹ 36 Amazon
ഒഡിഷ 250 Local & National SMS ;; No Service validity വാലിഡിറ്റി :28 Days ടോക്ക് ടൈം :0 ₹ 26 Amazon
മധ്യപ്രദേശും ഛത്തീസ്ഗഡ് Get FREE 40 mins outgoing and incoming calls when roaming abroad in US,UK, Singapore, Thailand, Malaysia, Europe (Germany, France, Romania, Portugal Greece), Australia, NZ, Turkey, UAE, Saudi arabia and Indonesia ...more വാലിഡിറ്റി :28 Days ടോക്ക് ടൈം :0 ₹ 295 Amazon

ജനപ്രീതിയുള്ള ഐഡിയ റീചാർജ് ചെയ്യുക പ്ലാൻ Idea

CITY വിവരണം വാലിഡിറ്റി ടോക്ക് ടൈം നിരക്ക്
പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ 350 Local & National SMS ;; No Service Validity വാലിഡിറ്റി :28 Days ടോക്ക് ടൈം :0 ₹ 36 Amazon
പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ 120 Local & National SMS;; No Service Validity വാലിഡിറ്റി :10 Days ടോക്ക് ടൈം :0 ₹ 12 Amazon
പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ 250 Local & National SMS ;; No Service validity വാലിഡിറ്റി :28 Days ടോക്ക് ടൈം :0 ₹ 26 Amazon
ഹിമാചൽ പ്രദേശ്
 • ഡാറ്റ :7GB
വാലിഡിറ്റി :7 Days ടോക്ക് ടൈം :0 ₹ 3495 Amazon
ഹിമാചൽ പ്രദേശ്
 • ഡാറ്റ :500MB
വാലിഡിറ്റി :7 Days ടോക്ക് ടൈം :0 ₹ 995 Amazon

ജനപ്രീതിയുള്ള എയർടെൽ റീചാർജ് ചെയ്യുക പ്ലാൻ Airtel

CITY വിവരണം വാലിഡിറ്റി ടോക്ക് ടൈം നിരക്ക്
കൊൽക്കത്ത മെട്രോ Enjoy ISD calling at discounted rates for 28 days. For country wise tariff visit www.airtel.in വാലിഡിറ്റി :28 Days ടോക്ക് ടൈം :0 ₹ 18 Amazon
പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ
 • എസ്എംഎസ് :100
 • ഡാറ്റ :500MB
വാലിഡിറ്റി :1 Days ടോക്ക് ടൈം :0 ₹ 496 Amazon
പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ 100mins of incoming/Local/India calls valid for 30 days.|Covered Countries : UAE, Saudi Arabia, Malaysia, USA, Oman, Qatar, UK, Kuwait, Singapore & more. Visit www.airtel.in/IR വാലിഡിറ്റി :30 Days ടോക്ക് ടൈം :0 ₹ 799 Amazon
പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ
 • എസ്എംഎസ് :100
 • ഡാറ്റ :3GB
 • Covered Countries : UAE, Saudi Arabia, Oman, Kuwait, Bahrain, Qatar, Iran, Iraq, Russia & more countries.
വാലിഡിറ്റി :10 Days ടോക്ക് ടൈം :0 ₹ 3598 Amazon
പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ
 • എസ്എംഎസ് :100
 • ഡാറ്റ :5GB
 • Covered Countries : Nigeria, South Africa, Kenya, Uganda, Zambia & more countries.
വാലിഡിറ്റി :30 Days ടോക്ക് ടൈം :0 ₹ 6999 Amazon

ജനപ്രീതിയുള്ള റിലയൻസ് ജിയോ റീചാർജ് ചെയ്യുക പ്ലാൻ Reliance Jio

CITY വിവരണം വാലിഡിറ്റി ടോക്ക് ടൈം നിരക്ക്
ആന്ധ്രപ്രദേശ്
 • Calls :Unlimited, 3000 mins
 • എസ്എംഎസ് :100/day
 • ഡാറ്റ :1.5GB/day
വാലിഡിറ്റി :84 Days ടോക്ക് ടൈം :0 ₹ 777 Amazon
ആന്ധ്രപ്രദേശ്
 • ഡാറ്റ :30GB
വാലിഡിറ്റി :240 Days ടോക്ക് ടൈം :0 ₹ 1208 Amazon
കൊൽക്കത്ത മെട്രോ
 • Calls :Unlimited, 2000 mins
 • എസ്എംഎസ് :100/day
 • ഡാറ്റ :2GB/day
വാലിഡിറ്റി :56 Days ടോക്ക് ടൈം :0 ₹ 598 Amazon
കൊൽക്കത്ത മെട്രോ
 • Calls :Unlimited, 3000 mins
 • എസ്എംഎസ് :100/day
 • ഡാറ്റ :1.5GB/day
വാലിഡിറ്റി :84 Days ടോക്ക് ടൈം :0 ₹ 777 Amazon
കൊൽക്കത്ത മെട്രോ
 • ഡാറ്റ :50GB
വാലിഡിറ്റി :120 Days ടോക്ക് ടൈം :0 ₹ 1004 Amazon

ജനപ്രീതിയുള്ള BSNL റീചാർജ് ചെയ്യുക പ്ലാൻ BSNL

CITY വിവരണം വാലിഡിറ്റി ടോക്ക് ടൈം നിരക്ക്
അസം ISD Call to Nepal : Rs.8.50/min. വാലിഡിറ്റി :30 Days ടോക്ക് ടൈം :0 ₹ 18 Amazon
കൊൽക്കത്ത മെട്രോ ISD Call to Nepal : Rs.8.50/min. വാലിഡിറ്റി :30 Days ടോക്ക് ടൈം :0 ₹ 24 Amazon
കൊൽക്കത്ത മെട്രോ
 • എസ്എംഎസ് :3
വാലിഡിറ്റി :30 Days ടോക്ക് ടൈം :0 ₹ 23 Amazon
കൊൽക്കത്ത മെട്രോ Outgoing Call Charge to Canada U.S.A. China Singapore at Rs1.49 per min and SMS at Rs3(Excludes Country Code 1907 1808 1787).STV features are available in home LSA only. വാലിഡിറ്റി :30 Days ടോക്ക് ടൈം :0 ₹ 41 Amazon
കൊൽക്കത്ത മെട്രോ STV for Activation/extension of pre-paid International roaming വാലിഡിറ്റി :30 Days ടോക്ക് ടൈം :0 ₹ 57 Amazon

ജനപ്രീതിയുള്ള VI റീചാർജ് ചെയ്യുക പ്ലാൻ Vodafone

CITY വിവരണം വാലിഡിറ്റി ടോക്ക് ടൈം നിരക്ക്
തമിഴ്നാട് Get FREE 40 mins outgoing and incoming calls when roaming abroad in US,UK, Singapore, Thailand, Malaysia, Europe (Germany, France, Romania, Portugal Greece), Australia, NZ, Turkey, UAE, Saudi arabia and Indonesia ...more വാലിഡിറ്റി :28 Days ടോക്ക് ടൈം :0 ₹ 295 Amazon
തമിഴ്നാട്
 • ഡാറ്റ :1GB
വാലിഡിറ്റി :1 Day ടോക്ക് ടൈം :0 ₹ 695 Amazon
തമിഴ്നാട്
 • ഡാറ്റ :15GB
വാലിഡിറ്റി :28 Days ടോക്ക് ടൈം :0 ₹ 6995 Amazon
തമിഴ്നാട്
 • ഡാറ്റ :10GB
വാലിഡിറ്റി :10 Days ടോക്ക് ടൈം :0 ₹ 4695 Amazon
തമിഴ്നാട്
 • ഡാറ്റ :500MB
വാലിഡിറ്റി :7 Days ടോക്ക് ടൈം :0 ₹ 995 Amazon