ഇന്ത്യയിലെ മൊബൈൽ റീച്ചാർജ്ജ്‌ പ്ലാനുകൾ

English

ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ മൊബൈൽ റീചാർജ് പ്ലാനുകൾക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തിരയാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ബജറ്റിനും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു പ്ലാൻ കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ മൊബൈൽ നെറ്റ്‌വർക്കുകൾക്കായി എല്ലാ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകളും സമാഹരിച്ചു. ഇതിൽ വോഡഫോൺ, എയർടെൽ, Read More...

Select Network and Region to browse mobile recharge plans:

 • Or
 • Or
 • +91

Disclaimer: Our site, Digit Recharge Plans aims to help customers find an optimised mobile recharge plan based on what they need. It DOES NOT SELL ANY RECHARGE PLANS. It is an aggregator of mobile recharge plans and does not claim any rights on the content. It just gives links to online mobile recharge facilitators/partners for the customers to do the transaction. The recharge service we provide is similar to the service provided by search engines, as we simply help in discovering the best recharge plan partners and offers.

ജനപ്രീതിയുള്ള റീചാർജ് ചെയ്യുക പ്ലാൻ

ജനപ്രീതിയുള്ള ടെലികോം റീചാർജ് ചെയ്യുക പ്ലാൻ

 • Enjoy ISD calling at discounted rates for 28 days. For country wise tariff visit www.airtel.in

  എയർടെൽ-കൊൽക്കത്ത മെട്രോ/ വാലിഡിറ്റി 28 days

  ₹18 amazon View
  Offer
 • FRC_399: Unlimited free Data with speed reduced to 80Kpbs after 1GB/day. + Unlimited free voice calls in home and national roaming including MTNL network roaming area of Delhi and Mumbai ...more

  BSNL-കർണാടക/ വാലിഡിറ്റി 80 days

  ₹399 amazon View
  Offer
 • PV_699: 250 Mins/day Local/STD/roaming incl. Mumbai and Delhi +Unlimited Data with speed reduced to 80 kbps after 0.5 GB/day +100 SMS/day is including MTNL area Mumbai and Delhi Free PRBT ...more

  BSNL-കർണാടക/ വാലിഡിറ്റി 160 days

  ₹699 amazon View
  Offer
 • Talktime of Rs. 4237.29,Talktime validity Unrestricted;;Vi Movies & TV access

  ഐഡിയ-അസം/ വാലിഡിറ്റി na

  ₹5000 amazon View
  Offer
 • Talktime of Rs. 14.95, Talktime validity Unrestricted

  ഐഡിയ-അസം/ വാലിഡിറ്റി na

  ₹20 amazon View
  Offer
 • 40 GB 4G Data

  റിലയൻസ് ജിയോ-ഹിമാചൽ പ്രദേശ്/ വാലിഡിറ്റി 30 days

  ₹201 amazon View
  Offer
 • 30 GB 4G Data

  റിലയൻസ് ജിയോ-ഹിമാചൽ പ്രദേശ്/ വാലിഡിറ്റി 30 days

  ₹151 amazon View
  Offer
 • 120 OG min/day (Local + call back home), Free IC, 7GB Data in these countries- Albania, Australia, Czech Republic, France, Germany, Greece, Hungary, Indonesia, Ireland, Italy, Malaysia, Malta, Mexico, Netherlands, ...more

  വോഡാഫോൺ-കർണാടക/ വാലിഡിറ്റി 7 days

  ₹3495 amazon View
  Offer
 • Get FREE 40 mins outgoing and incoming calls when roaming abroad in US,UK, Singapore, Thailand, Malaysia, Europe (Germany, France, Romania, Portugal Greece), Australia, NZ, Turkey, UAE, Saudi arabia and Indonesia ...more

  വോഡാഫോൺ-കർണാടക/ വാലിഡിറ്റി 28 days

  ₹295 amazon View
  Offer
 • 100GB Data; Pack validity for 56 days;;Vi Movies & TV access

  വോഡാഫോൺ-തമിഴ്നാട്/ വാലിഡിറ്റി 56 days

  ₹351 amazon View
  Offer
 • 50GB Data; Pack validity for 28 days.;;Vi Movies & TV access

  വോഡാഫോൺ-തമിഴ്നാട്/ വാലിഡിറ്റി 28 days

  ₹251 amazon View
  Offer
 • You are enjoying talktime worth Rs.7.47

  എയർടെൽ-കൊൽക്കത്ത മെട്രോ/ വാലിഡിറ്റി na

  ₹10 amazon View
  Offer
 • Enjoy talktime of Rs 423.73

  എയർടെൽ-കൊൽക്കത്ത മെട്രോ/ വാലിഡിറ്റി na

  ₹500 amazon View
  Offer
 • PV_999: With freebies;Unlimited voice Local/STD calls (Maximum 250 minutes per day after that tariff as per base plan) any net in Home LSA and national roaming including MTNL network in ...more

  BSNL-രാജസ്ഥാൻ/ വാലിഡിറ്റി 240 days

  ₹999 amazon View
  Offer
 • PV_2399: With freebies;Unlimited free voice calls in home and national roaming including MTNL network roaming area of Delhi and Mumbai {The FUP condition of ?Customer using more than 250minutes outgoing ...more

  BSNL-രാജസ്ഥാൻ/ വാലിഡിറ്റി 600 days

  ₹2399 amazon View
  Offer
 • 30 Local+National+Roaming Minutes for 28 Days

  ഐഡിയ-Jammu and Kashmir/ വാലിഡിറ്റി 28 days

  ₹59 amazon View
  Offer
 • Get 10 Local On-net Night Minutes for - 28 Days at 2.5p/sec Local/National Calls, Night minutes benefit available from 2300 Hrs to 0600 Hrs only. The customer may recharge with ...more

  ഐഡിയ-Jammu and Kashmir/ വാലിഡിറ്റി 28 days

  ₹46 amazon View
  Offer
 • 2GB 4G Data + 200 minutes to non-Jio

  റിലയൻസ് ജിയോ-തമിഴ്നാട്/ വാലിഡിറ്റി valid till base pack

  ₹21 amazon View
  Offer
 • 6GB 4G Data + 500 minutes to non-Jio

  റിലയൻസ് ജിയോ-തമിഴ്നാട്/ വാലിഡിറ്റി valid till base pack

  ₹51 amazon View
  Offer
 • Now get Truly Unlimited Local/National Calls to all Networks +200 MB Data. Pack Validity for 2 Days,No Service Validity

  വോഡാഫോൺ-പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ/ വാലിഡിറ്റി 2 days

  ₹19 amazon View
  Offer
 • Now get Truly Unlimited Local/National Calls to all Networks + 1GB Data + 100 Local and National SMS. Pack Validity for 18 Days

  വോഡാഫോൺ-പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ/ വാലിഡിറ്റി 18 days

  ₹99 amazon View
  Offer
 • Now get Truly Unlimited Local/National Calls to all Networks + 1GB/Day Data + 100 Local and National SMS/Day. Pack Valid for 28 Days ;;Vi Movies & TV access

  വോഡാഫോൺ-Uttar Pradesh (East)/ വാലിഡിറ്റി 28 days

  ₹219 amazon View
  Offer
 • Now get 1 year ZEE5 Premium access. Also get 90GB Data + Unlimited Calls + 100SMS/day, valid for 28 Days;;For TNC Visit- bit.ly/Vi-Zee5-tnc ;;Vi Movies & TV access

  വോഡാഫോൺ-Uttar Pradesh (East)/ വാലിഡിറ്റി 28 days

  ₹405 amazon View
  Offer
Advertisements

മൊബൈൽ നെറ്റ്‌വർക്ക്

Advertisements