ദിവസ്സവും 5ജിബി ഡാറ്റ നൽകുന്ന പ്ലാൻ ജിയോ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നു

മുഖേനെ Anoop Krishnan | പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു 16 Sep 2021
HIGHLIGHTS
  • റിലയൻസ് ജിയോ ലിങ്ക് നൽകുന്ന മികച്ച പ്ലാനുകൾ നോക്കാം

  • 699 രൂപയുടെ ഡാറ്റ ലിങ്ക് പ്ലാനുകൾ മുതൽ ലഭിക്കുന്നത്

ദിവസ്സവും 5ജിബി ഡാറ്റ നൽകുന്ന പ്ലാൻ ജിയോ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നു
ദിവസ്സവും 5ജിബി ഡാറ്റ നൽകുന്ന പ്ലാൻ ജിയോ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നു

ജിയോ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഡാറ്റ ലിങ്ക് ഓഫറുകൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നത് .അതിൽ ആദ്യം എടുത്തു പറയേണ്ടത് 699 രൂപയുടെ പ്ലാനുകൾ ആണ് .699 രൂപയുടെ പ്ലാനുകളിൽ ജിയോ ഡാറ്റ ലിങ്ക് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ദിവസ്സേന 5 ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് .കൂടാതെ 16 ജിബിയുടെ എക്സ്ട്രാ ഡാറ്റയും ജിയോ ഡാറ്റ ലിങ്ക് ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് .ഈ ഓഫറുകൾക്ക് 28 ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റി ആണ് നിലവിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് .

അടുത്തതായി ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 2099 രൂപയുടെ പ്ലാനുകളിലാണ് .ഈ 2099  രൂപയുടെ പ്ലാനുകളിൽ ജിയോ ഡാറ്റ ലിങ്ക് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ദിവസ്സേന 5 ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് .കൂടാതെ 28  ജിബിയുടെ എക്സ്ട്രാ ഡാറ്റയും ജിയോ ഡാറ്റ ലിങ്ക് ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് .ഈ ഓഫറുകൾക്ക് 84 +14  ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റി ആണ് നിലവിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് .

അവസാനമായി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 4199  രൂപയുടെ പ്ലാനുകളിലാണ് .ഈ 4199   രൂപയുടെ പ്ലാനുകളിൽ ജിയോ ഡാറ്റ ലിങ്ക് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ദിവസ്സേന 5 ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് .കൂടാതെ 96   ജിബിയുടെ എക്സ്ട്രാ ഡാറ്റയും ജിയോ ഡാറ്റ ലിങ്ക് ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് .ഈ ഓഫറുകൾക്ക് 168  + 28   ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റി ആണ് നിലവിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് .

മറ്റു  റീചാർജുകൾക്ക് 

Anoop Krishnan
Anoop Krishnan

Email Email Anoop Krishnan

Follow Us Facebook Logo Facebook Logo

About Me: Experienced Social Media And Content Marketing Specialist Read More

Web Title: Jio Best Data Plans
Tags:
Jio Jio Unlimited Jio Best Data Plans Jio 4G unlimited Jio Unlimited Call Offers Jio 5G
Advertisements

ട്രേഡിങ് ആർട്ടിക്കിൾ

Advertisements

LATEST ARTICLES വ്യൂ ഓൾ

Advertisements
hot deals amazon
Professional Feel 260 Watt Multifunctional Food Mixers
Professional Feel 260 Watt Multifunctional Food Mixers
₹ 480 | $hotDeals->merchant_name
KENT Hand Blender 150W (16050), 5 Speed Control, 100% Copper Motor, Multiple Beaters, Overheating Protection, Food Grade Plastic Body
KENT Hand Blender 150W (16050), 5 Speed Control, 100% Copper Motor, Multiple Beaters, Overheating Protection, Food Grade Plastic Body
₹ 1275 | $hotDeals->merchant_name
VEGA Insta Glam Foldable 1000 Watts Hair Dryer With 2 Heat & Speed Settings (VHDH-20)- White
VEGA Insta Glam Foldable 1000 Watts Hair Dryer With 2 Heat & Speed Settings (VHDH-20)- White
₹ 503 | $hotDeals->merchant_name
Philips HR3705/10 300-Watt Hand Mixer, Black
Philips HR3705/10 300-Watt Hand Mixer, Black
₹ 2019 | $hotDeals->merchant_name
Tanumart Hand Mixer 260 Watts Beater Blender for Cake Whipping Cream Electric Whisker Mixing Machine with 7 Speed (White)
Tanumart Hand Mixer 260 Watts Beater Blender for Cake Whipping Cream Electric Whisker Mixing Machine with 7 Speed (White)
₹ 599 | $hotDeals->merchant_name
DMCA.com Protection Status