25000 രൂപയ്ക്ക് താഴെ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ലാപ്ടോപ്പുകൾ (2022)

By Anoop Krishnan | Price Updated on 23-May-2022

ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഇപ്പോൾ മികച്ച ലാപ്‌ടോപ്പുകൾ ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .അത്തരത്തിൽ 25000 രൂപയ്ക്ക് താഴെ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ലാപ്ടോപ്പുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്നും നോക്കാം .

List Of 25000 രൂപയ്ക്ക് താഴെ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ലാപ്ടോപ്പുകൾ (Aug 2022)

Product Name Seller Price
HP 14Q-CY0009AU (1G133PA) Amazon ₹ 33,333
ASUS VIVOBOOK 15 X540NA-GQ285T Amazon ₹ 29,990
LENOVO IDEAPAD S145 (81ST0028IN) Amazon ₹ 17,990
HP 14Q-CY0009AU (1G133PA) price in India
 • OS
  Windows 10 Home OS
 • Display
  14" (1366 x 768) Display
 • Processor
  AMD A4-9125 Dual-Core A4 | 2.3GHz Processor
 • Memory
  256 GB SSD/4 GBGB DDR4 Memory
Full specs Other HP Laptops

ഫോണിന്റെ മറ്റു സവിഷേഷതകളും വിവരങ്ങളും താഴെകൊടുത്തിരിക്കുന്നു:

  SPECIFICATION
  Processor : AMD A4-9125 Dual-Core A4 processor with 2.3GHz clock speed
  Display : 14″ (1366 x 768) screen
  OS : Windows 10 Home
  Memory : 4 GB DDR4 RAM & 256 GB SSD
  Graphics Processor : AMD Radeon R3 Graphics card
  Body : 32.4 x 22.6 x 2 mm dimension & 1.5 kg weight
  ASUS VIVOBOOK 15 X540NA-GQ285T price in India
  • OS
   Windows 10 OS
  • Display
   15.6" (1366 x 768) Display
  • Processor
   Intel Celeron N3350 | 1.1 GHz Processor
  • Memory
   1 TB HDD/4 GBGB DDR4 Memory
  Full specs Other Asus Laptops

  ഫോണിന്റെ മറ്റു സവിഷേഷതകളും വിവരങ്ങളും താഴെകൊടുത്തിരിക്കുന്നു:

   SPECIFICATION
   Processor : Intel Celeron N3350 processor with 1.1 GHz clock speed
   Display : 15.6″ (1366 x 768) screen
   OS : Windows 10
   Memory : 4 GB DDR4 RAM & 1 TB HDD
   Graphics Processor : Intel Integrated HD Graphics card
   Body : 25.1 x 38.1 x 2.7 mm dimension & 2 kg weight
   LENOVO IDEAPAD S145 (81ST0028IN) price in India
   • OS
    Windows 10 Home OS
   • Display
    14" (1920 x 1080) Display
   • Processor
    AMD Dual-Core A4 APU | 2.3 Ghz Processor
   • Memory
    1 TB SATA/4 GBGB DDR4 Memory

   ഫോണിന്റെ മറ്റു സവിഷേഷതകളും വിവരങ്ങളും താഴെകൊടുത്തിരിക്കുന്നു:

    SPECIFICATION
    Processor : AMD Dual-Core A4 APU processor with 2.3 Ghz clock speed
    Display : 14″ (1920 x 1080) screen
    OS : Windows 10 Home
    Memory : 4 GB DDR4 RAM & 1 TB SATA
    Graphics Processor : AMD Radeon R3 Graphics card
    Body : 32.7 x 24.1 x 2 mm dimension & 1.6 kg weight
    Advertisements
    Anoop Krishnan
    Anoop Krishnan

    Email Email Anoop Krishnan

    Follow Us Facebook Logo Facebook Logo

    About Me: Experienced Social Media And Content Marketing Specialist Read More about Anoop Krishnan

    Advertisements