2020 ലെ പുതിയ ഗെയിമിംഗ് ഹെഡ്ഫോൺസ്

ENGLISH
By Digit | Price Updated on 07-Oct-2021

2020 ലെ പുതിയ ഗെയിമിംഗ് ഹെഡ്ഫോൺസും അതിന്റെ സവിശേഷതകളും എന്തെല്ലാം എന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും മനസിലാക്കാം Although the prices of the products mentioned in the list given below have been updated as of 22nd Oct 2021, the list itself may have changed since it was last published due to the launch of new products in the market since then.

സ്റ്റീൽസീരിയസ് സൈബീരിയ v 2
 • Playback Time
  Playback Time
  NA
 • Frequency Range
  Frequency Range
  NA
 • Channels
  Channels
  NA
 • Dimensions
  Dimensions
  NA

ഇത് ഗെയിമെർസിനു മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് ആണ്. ഹൈ ഇൻപുട്ട് ക്വാളിട്ടിയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷത. മൊത്തത്തിൽ സ്റ്റീലിൽ ആണ് ഇത് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത് .

pros Pros
 • Excellent positioning
 • Well-built
 • USB sound card in-built
cons Cons
 • Distinct lack of bass
 • No 3.5mm jack
 • very expensive
SPECIFICATION
Playback Time : NA
Frequency Range : NA
Channels : NA
Dimensions : NA
റോക്കറ്റ് കേവ് 5.1
 • Playback Time
  Playback Time
  NA
 • Frequency Range
  Frequency Range
  NA
 • Channels
  Channels
  NA
 • Dimensions
  Dimensions
  NA

നല്ല സറൗണ്ട് സൗണ്ട് ഗെയിമിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷത .വിപണിയിൽ വളരെ നല്ലരീതിയിൽ വിറ്റു പോകുന്ന ഈ ഹെഡ്സെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആമസോൺ ,ഫ്ലിപ്പ്കാർറ്റ് വഴി സ്വന്തമാക്കാം .

pros Pros
 • Great Design
 • Surround sound that actually works
 • Everything that a gamer might want
 • Great control pad
cons Cons
 • Sub-par for music
 • Bass lacks precision
 • Build quality
SPECIFICATION
Playback Time : NA
Frequency Range : NA
Channels : NA
Dimensions : NA
ക്രിയേറ്റീവ് സൌണ്ട് ബ്ലാസ്റ്റർ 3ഡി
 • Playback Time
  Playback Time
  NA
 • Frequency Range
  Frequency Range
  NA
 • Channels
  Channels
  NA
 • Dimensions
  Dimensions
  NA

ഇത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള റൗണ്ടർ ഗെയിമിംഗ് ഹെഡ്സെറ്റ് ആണിത് .3d സൌണ്ട് സിസ്റ്റം ആണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷത .ഈ ഹെഡ്സെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആമസോൺ ,ഫ്ലിപ്പ്കാർറ്റ് വഴി സ്വന്തമാക്കാം .

pros Pros
 • Decent audio quality
 • Well built
 • Long cable
 • Tactic software
cons Cons
 • Awful bass
SPECIFICATION
Playback Time : NA
Frequency Range : NA
Channels : NA
Dimensions : NA
Advertisements
അസൂസ് ആർ ഓ ജി  വൾക്കാൻ പി ആർ ഓ
 • Playback Time
  Playback Time
  NA
 • Frequency Range
  Frequency Range
  NA
 • Channels
  Channels
  NA
 • Dimensions
  Dimensions
  NA

അസൂസിന്റെ വളരെ മികവുറ്റത് ,ഹൈ ഇൻപുട്ട് സൌണ്ട് ഉള്ളതുമായ മികച്ച ഒരു ഗെയിമിംഗ് ഹെഡ്സെറ്റ് ആണ് അസൂസ് ആർ ഓ ജി വൾക്കാൻ പി ആർ ഓ .ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ സൌണ്ട് സിസ്റ്റം ആണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷത .

pros Pros
 • Interesting design
 • Active noise cancellation
 • USB DSP
 • Mic
cons Cons
 • Average sound quality
SPECIFICATION
Playback Time : NA
Frequency Range : NA
Channels : NA
Dimensions : NA
ക്രിയേറ്റീവ് സൌണ്ട് ബ്ലാസ്റ്റർ 3 ഡി ഒമേഗ
 • Playback Time
  Playback Time
  NA
 • Frequency Range
  Frequency Range
  NA
 • Channels
  Channels
  NA
 • Dimensions
  Dimensions
  NA

വളരെ നല്ലൊരു ഗെയിമിംഗ് അനുഭവം ആണ് ഈ ക്രിയേറ്റീവ് സൌണ്ട് ബ്ലാസ്റ്റർ 3 ഡി ഒമേഗയിൽ ഉള്ളത് .3d സൌണ്ട് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചട്ടുള്ള ഈ ഗെയിമിംഗ് ഹെഡ്സെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആമസോൺ ,ഫ്ലിപ്പ്കാർറ്റ് വഴി സ്വന്തമാക്കാം .

pros Pros
 • Nice kickstand
 • Decent audio quality
 • Great range
 • Feels sturdy
cons Cons
 • Boomy bass
 • Expensive
SPECIFICATION
Playback Time : NA
Frequency Range : NA
Channels : NA
Dimensions : NA
സ്റ്റീൽസീരിയസ് സൈബീരിയ v 2
 • Playback Time
  Playback Time
  NA
 • Frequency Range
  Frequency Range
  NA
 • Channels
  Channels
  NA
 • Dimensions
  Dimensions
  NA

ഇത് ഗെയിമെർസിനു മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് ആണ്. ഹൈ ഇൻപുട്ട് ക്വാളിട്ടിയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷത. മൊത്തത്തിൽ സ്റ്റീലിൽ ആണ് ഇത് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത് .

pros Pros
 • Excellent positioning
 • Well-built
 • USB sound card in-built
cons Cons
 • Distinct lack of bass
 • No 3.5mm jack
 • very expensive
SPECIFICATION
Playback Time : NA
Frequency Range : NA
Channels : NA
Dimensions : NA
Advertisements

List Of 2020 ലെ പുതിയ ഗെയിമിംഗ് ഹെഡ്ഫോൺസ്

Product Name Seller Price
സ്റ്റീൽസീരിയസ് സൈബീരിയ v 2 Flipkart ₹ 8,999
റോക്കറ്റ് കേവ് 5.1 Amazon ₹ 5,457
ക്രിയേറ്റീവ് സൌണ്ട് ബ്ലാസ്റ്റർ 3ഡി Flipkart ₹ 3,450
അസൂസ് ആർ ഓ ജി വൾക്കാൻ പി ആർ ഓ Amazon ₹ 18,840
ക്രിയേറ്റീവ് സൌണ്ട് ബ്ലാസ്റ്റർ 3 ഡി ഒമേഗ Amazon ₹ 41,710
സ്റ്റീൽസീരിയസ് സൈബീരിയ v 2 Flipkart ₹ 8,999
Advertisements
amazon
Saints Row IV(PS3)
₹ 820 | amazon
amazon
Dualshock 4 Wireless Controller for Playstation 4 - Black V2
₹ 5,050 | amazon
amazon
Valve V000937-00 Steam Controller
₹ 24,286 | amazon
amazon
Logitech F310 Gamepad - AP (PC USB Cable Connection)
₹ 1,899 | amazon
Advertisements

Best of Gaming

Advertisements
amazon
Saints Row IV(PS3)
₹ 820 | amazon
amazon
Dualshock 4 Wireless Controller for Playstation 4 - Black V2
₹ 5,050 | amazon
amazon
Valve V000937-00 Steam Controller
₹ 24,286 | amazon
amazon
Logitech F310 Gamepad - AP (PC USB Cable Connection)
₹ 1,899 | amazon
DMCA.com Protection Status