ദൃശ്യം 2 ഇതാ എയർടെൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആസ്വദിക്കാം

മുഖേനെ Anoop Krishnan | പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു 19 Feb 2021
HIGHLIGHTS
  • എയർടെൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ആമസോൺ പ്രൈം മൊബൈൽ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനുകൾ

  • 129 രൂപ മുതൽ ഇത്തരത്തിൽ മൊബൈൽ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്

ദൃശ്യം 2 ഇതാ എയർടെൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആസ്വദിക്കാം
ദൃശ്യം 2 ഇതാ എയർടെൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആസ്വദിക്കാം

എയർടെൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആമസോൺ പ്രൈം മൊബൈൽ എഡിഷനുകൾ എയർടെൽ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകൾക്ക് ഒപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ് .അത്തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആമസോൺ പ്രൈം മൊബൈൽ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനുകൾ വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ തന്നെ എയർടെൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് .ദൃശ്യം 2 അടക്കമുള്ള പുതിയ OTT സിനിമകളും ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഓഫറുകൾക്ക് ഒപ്പം ലഭിക്കുന്നതുമാണ് .പ്രൈം ഓഫറുകളെക്കുറിച്ചു കൂടുതൽ അറിയാം .

എയർടെൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന മികച്ച ഓഫറുകളാണ് 129 രൂപയുടെ റീചാർജുകളിൽ ലഭിക്കുന്നത് .129 രൂപയുടെ റീചാർജുകളിൽ മുതൽ ആമസോൺ പ്രൈം മൊബൈൽ എഡിഷൻ ട്രയൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് .129 രൂപയുടെ റീച്ചാർജുകളിൽ എയർടെൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് വോയിസ് കോളിംഗ് കൂടതെ 2 ജിബിയുടെ ഡാറ്റ എന്നിവ ലഭിക്കുന്നതാണ് .അതുപോലെ തന്നെ ആമസോൺ പ്രൈം മൊബൈൽ എഡിഷൻ 30 ദിവസ്സത്തെ ട്രയൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് .

അടുത്തതായി ആമസോൺ പ്രൈം ലഭിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്ലാൻ ആണ് 179 രൂപയുടെ പ്ലാനുകൾ .179 രൂപയുടെ റീച്ചാർജുകളിൽ എയർടെൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് വോയിസ് കോളിംഗ് കൂടതെ 2 ജിബിയുടെ ഡാറ്റ എന്നിവ ലഭിക്കുന്നതാണ് .അതുപോലെ തന്നെ ആമസോൺ പ്രൈം മൊബൈൽ എഡിഷൻ 30 ദിവസ്സത്തെ ട്രയൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് .ഈ പ്ലാനുകൾക്ക് ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 28 ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയിലാണ് .

അടുത്തതായി ആമസോൺ പ്രൈം ലഭിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്ലാൻ ആണ് 199 രൂപയുടെ പ്ലാനുകൾ .199 രൂപയുടെ റീച്ചാർജുകളിൽ എയർടെൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് വോയിസ് കോളിംഗ് കൂടതെ ദിവസ്സേന 1 ജിബിയുടെ ഡാറ്റ എന്നിവ ലഭിക്കുന്നതാണ് .അതുപോലെ തന്നെ ആമസോൺ പ്രൈം മൊബൈൽ എഡിഷൻ 30 ദിവസ്സത്തെ ട്രയൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് .ഈ പ്ലാനുകൾക്ക് ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 24 ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയിലാണ് .കൂടാതെ സൗജന്യ ഹലോ ട്യൂണുകളും ലഭിക്കുന്നതാണ് .

 

റീച്ചാർജുകൾ ഇവിടെ ചെയ്യാം 

Anoop Krishnan
Anoop Krishnan

Email Email Anoop Krishnan

Follow Us Facebook Logo Facebook Logo Facebook Logo

About Me: Experienced Social Media And Content Marketing Specialist Read More

Web Title: Airtel Amazon Prime Subscription Offer
Advertisements

ട്രേഡിങ് ആർട്ടിക്കിൾ

Advertisements

LATEST ARTICLES വ്യൂ ഓൾ

Advertisements
DMCA.com Protection Status