ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിലെ ഓഗസ്റ്റ് 15 ലെ ഓഫറുകൾ

മുഖേനെ Team Digit | പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു 14 Aug 2017
HIGHLIGHTS
  • ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫറുകൾ

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിലെ ഓഗസ്റ്റ് 15 ലെ ഓഫറുകൾ
ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിലെ ഓഗസ്റ്റ് 15 ലെ ഓഫറുകൾ

 

Burfa S10 Bluetooth Speaker Portable Bluetooth Mobile/Tablet Speaker  277 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് 

Burfa S10 Bluetooth Speaker Portable Bluetooth Mobile/Tablet Speaker, വഴി വാങ്ങിക്കാം ,വില 277

SACRO PB_239998 USB Portable Power Supply 15000 mAh Power Bank 499 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കാം 

SACRO PB_239990 USB Portable Power Supply 15000 mAh Power Bank, വഴി വാങ്ങിക്കാം ,വില 499

Xuperb XU-M2 10000 mAh Power Bank 699 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് 

Xuperb XU-M2 10000 mAh Power Bank (White, Black, Lithium-ion), വഴി വാങ്ങിക്കാം ,വില 699

Lenovo Vibe K5 Note 10499 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് 

Lenovo Vibe K5 Note (Gold, 32 GB) (4 GB RAM), വഴി വാങ്ങിക്കാം ,വില 9,999

Moto E4 Plus 9999 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് 

Moto E4 Plus (Fine Gold, 32 GB) (3 GB RAM), വഴി വാങ്ങിക്കാം ,വില 9,999

Team Digit
Team Digit

Email Email Team Digit

Follow Us Facebook Logo Facebook Logo Facebook Logo

About Me: Team Digit is made up of some of the most experienced and geekiest technology editors in India! Read More

Advertisements

ട്രേഡിങ് ആർട്ടിക്കിൾ

Advertisements

LATEST ARTICLES വ്യൂ ഓൾ

Advertisements