32ഇഞ്ചിന്റെ HD LED TV 12999 രൂപയ്ക്ക് ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിൽ

മുഖേനെ Anoop Krishnan | പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു 30 Oct 2017
HIGHLIGHTS
  • പുതിയ 10 ഓഫറുകൾ പരിശോധിക്കാം

32ഇഞ്ചിന്റെ HD LED TV 12999 രൂപയ്ക്ക് ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിൽ
32ഇഞ്ചിന്റെ HD LED TV 12999 രൂപയ്ക്ക് ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിൽ

 

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിലെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന ഓഫറുകളിൽ സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ .സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .ഏറ്റവും എടുത്തുപറയേണ്ടത് ആപ്പിളിന്റെ 4s മോഡലുകളാണ് .ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ആപ്പിളിന്റെ മോഡലുകൾ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .

 

Vu 80cm (32 inch) HD Ready LED Smart TV  (T32S66) ഡിസ്‌കൗണ്ടിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് 

Vu 80cm (32 inch) HD Ready LED TV  ഡിസ്‌കൗണ്ടിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് 

Moto C Plus (Pearl White, 16 GB)  (2 GB RAM) ഡിസ്‌കൗണ്ടിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് 

Apple iPhone 4s (Black, 8 GB) ഡിസ്‌കൗണ്ടിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് 

Samsung Galaxy On5 (Gold, 8 GB)  (1.5 GB RAM) ഡിസ്‌കൗണ്ടിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് 

Mi Max 2 (Black, 64 GB)  (4 GB RAM) ഡിസ്‌കൗണ്ടിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് 

Apple iPhone 4s (White, 8 GB) ഡിസ്‌കൗണ്ടിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് 

Redmi Note 4 (Black, 64 GB)  (4 GB RAM) ഡിസ്‌കൗണ്ടിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് 

Apple iPhone 6 (Gold, 32 GB) ഡിസ്‌കൗണ്ടിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് 

Mi A1 (Black, 64 GB)  (4 GB RAM) വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് 

 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് .ഡെയിലി ഹണ്ട് ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലിങ്ക് ലഭിക്കുവാൻ ഡിജിറ്റ് മലയാളത്തിന്റെ വെബ് സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ് .

Anoop Krishnan
Anoop Krishnan

Email Email Anoop Krishnan

Follow Us Facebook Logo Facebook Logo

About Me: Experienced Social Media And Content Marketing Specialist Read More

Advertisements

ട്രേഡിങ് ആർട്ടിക്കിൾ

Advertisements

LATEST ARTICLES വ്യൂ ഓൾ

Advertisements
HP 15.6 LAPTOP BAG Backpack  (Black, Black, 25 L)
HP 15.6 LAPTOP BAG Backpack (Black, Black, 25 L)
₹ 275 | $hotDeals->merchant_name
Kuvadiya Sales Magnetic Vibra Plus Head Massager Hairbrush with Double Speed in Treatment | hair massager
Kuvadiya Sales Magnetic Vibra Plus Head Massager Hairbrush with Double Speed in Treatment | hair massager
₹ 140 | $hotDeals->merchant_name
Vadhavan Roller Anti Aging 100% Natural Jade Facial Roller healing Slimming Massager Anti Aging 100% Natural Jade Facial Roller healing Slimming Massager Massager  (Green)
Vadhavan Roller Anti Aging 100% Natural Jade Facial Roller healing Slimming Massager Anti Aging 100% Natural Jade Facial Roller healing Slimming Massager Massager (Green)
₹ 175 | $hotDeals->merchant_name
AGARO 33511 MAGMA Air compression leg massager with handheld controller, 3 massage mode and intensity for feet, calf and thigh Massager  (Black)
AGARO 33511 MAGMA Air compression leg massager with handheld controller, 3 massage mode and intensity for feet, calf and thigh Massager (Black)
₹ 6199 | $hotDeals->merchant_name
ARG HEALTH CARE Leg Massager for Pain Relief Foot, Calf and Leg Massage with Vibration and Heat Therapy (Golden)
ARG HEALTH CARE Leg Massager for Pain Relief Foot, Calf and Leg Massage with Vibration and Heat Therapy (Golden)
₹ 15499 | $hotDeals->merchant_name