70990 രൂപയ്യ്ഡ് 55ഇഞ്ച് ടെലിവിഷൻ 35999 രൂപയ്ക്ക് ആമസോണിൽ

മുഖേനെ Anoop Krishnan | പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു 22 Nov 2021
HIGHLIGHTS
  • ആമസോണിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ ടെലിവിഷനുകൾ ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു

  • കൂടാതെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറുകളും ഇപ്പോൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്

70990 രൂപയ്യ്ഡ് 55ഇഞ്ച് ടെലിവിഷൻ 35999 രൂപയ്ക്ക് ആമസോണിൽ
70990 രൂപയ്യ്ഡ് 55ഇഞ്ച് ടെലിവിഷൻ 35999 രൂപയ്ക്ക് ആമസോണിൽ

ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് വെബ് സൈറ്റ് ആയ ആമസോണിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ ഉത്പന്നങ്ങൾ വളരെ മികച്ച ഓഫറുകളിലും കൂടാതെ നോ കോസ്റ്റ് EMI ലൂടെയും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറുകളും ആമസോണിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് .ഇപ്പോൾ ആമസോണിൽ നിന്നും എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറുകളിൽ ടെലിവിഷനുകൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ടെലിവിഷനുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു .

iFFALCON 139 cm (55 inches) 

MRP : 70990

Deal Price:35999

55 ഇഞ്ചിന്റെ ടെലിവിഷനുകൾ നോക്കുന്നവർക്ക് ഇതാ ഒരു മികച്ച ഓപ്‌ഷൻ ആണ് iFFALCON 139 cm (55 inches) 4K Ultra HD Certified Android Smart QLED TV 55H71 (Metallic Black) (2021 Model) | Dolby Vision & Atmos എന്ന മോഡലുകൾ .ഇപ്പോൾ ആമസോണിൽ നിന്നും ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു .വാങ്ങിക്കുന്നതിനു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക .

Vu 139 cm (55 inches)

55 ഇഞ്ചിന്റെ ടെലിവിഷനുകൾ നോക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ  ആമസോണിൽ നിന്നും Vu 139 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart Android LED TV 55UT (Black) (2020 Model) | With 5-Hotkeysഎന്ന മോഡലുകൾ .ഇപ്പോൾ ആമസോണിൽ നിന്നും ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു .വാങ്ങിക്കുന്നതിനു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക .

Mi 138.8 cm (55 Inches)

ഷവോമിയുടെ ടെലിവിഷനുകളും ഇപ്പോൾ ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് . ആമസോണിൽ നിന്നും Mi 138.8 cm (55 Inches) 4K Ultra HD Android Smart LED TV 4X|L55M5-5XIN (Black) എന്ന മോഡലുകൾ .ഇപ്പോൾ ആമസോണിൽ നിന്നും ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു .വാങ്ങിക്കുന്നതിനു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക .

Redmi 139 cm (55 inches)

റെഡ്‌മിയുടെ 55 ഇഞ്ചിന്റെ ടെലിവിഷനുകൾ ഇപ്പോൾ ആമസോണിലൂടെ ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു . ആമസോണിൽ നിന്നും Redmi 139 cm (55 inches) 4K Ultra HD Android Smart LED TV X55|L55M6-RA (Black) (2021 Model) എന്ന മോഡലുകൾ .ഇപ്പോൾ ആമസോണിൽ നിന്നും ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു .വാങ്ങിക്കുന്നതിനു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക .

 

Anoop Krishnan
Anoop Krishnan

Email Email Anoop Krishnan

Follow Us Facebook Logo Facebook Logo

About Me: Experienced Social Media And Content Marketing Specialist Read More

Web Title: Amazon - Deals on 55 inches TVs
Advertisements

ട്രേഡിങ് ആർട്ടിക്കിൾ

Advertisements

LATEST ARTICLES വ്യൂ ഓൾ

Advertisements

ഹോട്ട് ഡീൽസ് വ്യൂ ഓൾ

IRIS Fitness Leg and Foot Massager  (Red)
IRIS Fitness Leg and Foot Massager (Red)
₹ 10999 | $hotDeals->merchant_name
AGARO 33511 MAGMA Air compression leg massager with handheld controller, 3 massage mode and intensity for feet, calf and thigh Massager  (Black)
AGARO 33511 MAGMA Air compression leg massager with handheld controller, 3 massage mode and intensity for feet, calf and thigh Massager (Black)
₹ 6199 | $hotDeals->merchant_name
ARG HEALTH CARE Leg Massager for Pain Relief Foot, Calf and Leg Massage with Vibration and Heat Therapy (Golden)
ARG HEALTH CARE Leg Massager for Pain Relief Foot, Calf and Leg Massage with Vibration and Heat Therapy (Golden)
₹ 15499 | $hotDeals->merchant_name
HP 15.6 LAPTOP BAG Backpack  (Black, Black, 25 L)
HP 15.6 LAPTOP BAG Backpack (Black, Black, 25 L)
₹ 275 | $hotDeals->merchant_name
ah arctic hunter Anti-Theft 15.6 inches Water Resistant Laptop Bag/Backpack with USB Charging Port and for Men and Women (Black)
ah arctic hunter Anti-Theft 15.6 inches Water Resistant Laptop Bag/Backpack with USB Charging Port and for Men and Women (Black)
₹ 2699 | $hotDeals->merchant_name
DMCA.com Protection Status