എയർടെൽ വെടിക്കെട്ട് !! ഇതാ ഓഫറുകൾക്ക് ഒപ്പം മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസും

മുഖേനെ Anoop Krishnan | പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു 06 Mar 2021
HIGHLIGHTS
  • എയർടെൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഇതാ ഓഫറുകൾക്ക് ഒപ്പം മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസും

  • 2 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് ആണ് ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്

  • വൊഡാഫോൺ ഐഡിയ നൽകുന്ന മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്

എയർടെൽ വെടിക്കെട്ട് !! ഇതാ ഓഫറുകൾക്ക് ഒപ്പം മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസും
എയർടെൽ വെടിക്കെട്ട് !! ഇതാ ഓഫറുകൾക്ക് ഒപ്പം മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസും


എയർടെൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഓഫറുകൾക്ക് ഒപ്പം മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസും ലഭിക്കുന്നതാണ് .179 രൂപയുടെ പ്ലാനുകൾ കൂടാതെ 279 രൂപയുടെ പ്ലാനുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് .179 രൂപയുടെ പ്ലാനുകളിൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അൺലിമിറ്റഡ്വോയ്‌സ് കോളിംഗ് കൂടാതെ 2 ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് .അതുപോലെ തന്നെ 300 sms എന്നിവയും ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഈ പ്ലാനുകളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്.കൂടാതെ 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ Bharti AXA ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് നൽകുന്ന കവറേജ് ലഭിക്കുന്നതാണ് .

അടുത്തതായി ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 279 രൂപയുടെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകളാണ് .279 രൂപയുടെ പ്ലാനുകളിൽ എയർടെൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ദിവസ്സേന 1.5  ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് .കൂടാതെ അൺലിമിറ്റഡ് വോയ്‌സ് കോളിങ്ങും ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതാണു് .300 സൗജന്യ sms എന്നിവയും ഈ പ്ലാനുകളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് .

4 ലക്ഷം രൂപയുടെ  HDFC ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ആണ് ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഇതിൽ ലഭിക്കുന്നത് .28 ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയും ലഭിക്കുന്നതാണ് .18 വയസ് മുതൽ 54 വയസ് വരെയുള്ളവർക്കാണ് TC അനുസരിച്ചു ഇൻഷുറൻസ് ലഭിക്കുന്നത് .

കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ലഭിക്കുന്ന മറ്റു എയർടെൽ പ്ലാനുകൾ 

എയർടെൽ പ്രീപെയ്ഡ് ഉപഭോതാക്കൾക്ക് 149 രൂപയുടെ പ്ലാനുകളാണ് ലഭ്യമാകുന്നത് .149 രൂപയുടെ റീച്ചാർജുകളിൽ എയർടെൽ  ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അൺലിമിറ്റഡ് വോയ്‌സ് കോളിംഗ് കൂടാതെ 2 ജിബിയുടെ ഡാറ്റയുമാണ് .കൂടാതെ 300 SMS സൗജന്യമായും ഈ പ്ലാനുകളിൽ എയർടെൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് .അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്ലാനുകളിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊന്നാണ് ആമസോൺ പ്രൈം സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനുകൾ .ഈ പ്ലാനുകളിൽ ആമസോൺ പ്രൈം ലഭിക്കുന്നതാണ് .

logo
Anoop Krishnan

email

Web Title: Airtel prepaid plans with insurance
Advertisements

ട്രേഡിങ് ആർട്ടിക്കിൾ

Advertisements

LATEST ARTICLES വ്യൂ ഓൾ

Advertisements
DMCA.com Protection Status