പുതിയ സ്വൈപ്പ് മൊബൈൽ-ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിലെ വില വിവരങ്ങൾ

English

വിവിധ വില ശ്രേണിയിൽ വരുന്ന ഒരു സ്മാർട്ട്‌ഫോണിനാണ് നിങ്ങൾ തിരയുന്നതെങ്കിൽ, സ്വൈപ്പ് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യകതയ്‌ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായതാണ്, അത് കുറ്റമറ്റ രൂപകൽപ്പനയും എല്ലാ പ്രധാന സവിശേഷതകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. മികച്ച ഡിസ്പ്ലേ, ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ലെവലിനൊപ്പം നെറ്റ്‌വർക്ക് കണക്റ്റിവിറ്റി എന്നിവ Read More...

Specs. Score
39
Price : ₹ 2799
Specs. Score
32
Price : ₹ 4444
Specs. Score
44
Price : ₹ 5499
Advertisements
Specs. Score
40
Specs. Score
31
Specs. Score
45
Advertisements
Specs. Score
55
Specs. Score
51
Specs. Score
64
Price : ₹ 10999
Advertisements
Specs. Score
33
Specs. Score
41
Price : ₹ 2999
Specs. Score
48
Advertisements
Specs. Score
44
Specs. Score
33
Specs. Score
31
Advertisements
Specs. Score
55
Price : ₹ 6999
Specs. Score
48
Specs. Score
39
Advertisements
Specs. Score
36
Specs. Score
51
Price : ₹ 7999

List Of swipe Mobile Phones in India Updated on 08 August 2022

swipe Mobile Phones സെല്ലർ നിരക്ക്
സ്വൈപ്പ് Konnect 4G NA NA
സ്വൈപ്പ് Elite 2 Plus NA NA
സ്വൈപ്പ് Elite 3 NA NA
സ്വൈപ്പ് Prime Konnect amazon ₹ 3399
സ്വൈപ്പ് Konnect Star amazon ₹ 2899
സ്വൈപ്പ് Elite 4G amazon ₹ 3790
സ്വൈപ്പ് Elite Sense amazon ₹ 7489
സ്വൈപ്പ് Elite Plus amazon ₹ 6999
സ്വൈപ്പ് Elite Max NA NA
സ്വൈപ്പ് Elite Star 16GB flipkart ₹ 4500

swipe Mobile Phones Faq's

പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള സ്വൈപ്പ് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ?

സ്വൈപ്പ് Konnect 4G , സ്വൈപ്പ് Elite 2 Plus കൂടാതെ സ്വൈപ്പ് Elite 3 പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സ്വൈപ്പ് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

സ്വൈപ്പ് Konnect Plus , സ്വൈപ്പ് Konnect Neo 4G കൂടാതെ സ്വൈപ്പ് Konnect Star ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് .

എന്താണ് വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള സ്വൈപ്പ് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

സ്വൈപ്പ് Elite Sense , സ്വൈപ്പ് Elite Plus കൂടാതെ സ്വൈപ്പ് Konnect ശക്തി വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ സ്വൈപ്പ് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

സ്വൈപ്പ് Elite Pro 4G , സ്വൈപ്പ് Neo ശക്തി കൂടാതെ സ്വൈപ്പ് Elite 4G ഇതാണ് പുതിയ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

Latest swipe Mobile Phones news

Popular Mobile Phones Brands

Advertisements

ഹോട്ട് ഡീൽസ്

വ്യൂ ഓൾ
New Mobiles
Vivo T1X | Oppo K10 5G | Xiaomi 12 Pro 5G | Samsung Galaxy F13