പുതിയ സാംസങ് മൊബൈൽ-ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിലെ വില വിവരങ്ങൾ

English

സാംസങ് മൊബൈൽ ഫോണുകൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ശക്തമായ ചുവടുവെപ്പുണ്ടെന്നതിൽ അതിശയിക്കേണ്ടതില്ല. പ്രധാനമായും കാരണം ഈ കമ്പനിക്ക് എല്ലാ വില ശ്രേണിയിലും ഓരോ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരു ഫോൺ ഓഫർ ഉണ്ട്. പ്രീമിയമായി തോന്നുന്നതും ലോകോത്തര അനുഭവം നൽകുന്നതുമായ ഉപകരണങ്ങളിൽ പവർ-പായ്ക്ക് ചെയ്ത എല്ലാ ഉയർന്ന Read More...

Specs. Score
82
Specs. Score
73
Specs. Score
44
Advertisements
Specs. Score
71
Specs. Score
59
Specs. Score
73
Advertisements
Specs. Score
80
Specs. Score
59
Specs. Score
74
Advertisements
Specs. Score
62
Price : ₹ 11999
Next >

List Of samsung Mobile Phones in India Updated on 25 May 2022

samsung Mobile Phones സെല്ലർ നിരക്ക്
സാംസങ് ഗാലക്സി M31 128GB 6GB റാം amazon ₹ 14999
സാംസങ് ഗാലക്സി A52 5G flipkart ₹ 24189
സാംസങ് ഗാലക്സി M01 Tatacliq ₹ 7499
സാംസങ് ഗാലക്സി S10 Plus 512GB amazon ₹ 73800
സാംസങ് ഗാലക്സി A51 Tatacliq ₹ 20998
സാംസങ് ഗാലക്സി Note 10 Plus amazon ₹ 79999
സാംസങ് ഗാലക്സി S20 Ultra 5G amazon ₹ 85000
സാംസങ് galaxy S21+ 5g 256GB 8GB റാം Croma ₹ 85999
സാംസങ് ഗാലക്സി A12 amazon ₹ 12990
സാംസങ് ഗാലക്സി A20s NA NA

samsung Mobile Phones Faq's

പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള സാംസങ് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ?

സാംസങ് ഗാലക്സി M31 128GB 6GB റാം , സാംസങ് ഗാലക്സി A52 5G കൂടാതെ സാംസങ് ഗാലക്സി M01 പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സാംസങ് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

സാംസങ് ഗാലക്സി M01 Core 16GB 1GB റാം , സാംസങ്ങ് Z4 കൂടാതെ സാംസങ് ഗാലക്സി M01 Core ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് .

എന്താണ് വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള സാംസങ് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

സാംസങ് ഗാലക്സി Fold , സാംസങ് ഗാലക്സി Z Fold 3 5G 512GB 12GB റാം കൂടാതെ സാംസങ് ഗാലക്സി Z Fold 3 വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ സാംസങ് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

സാംസങ് ഗാലക്സി A73 256GB 8GB റാം , സാംസങ് ഗാലക്സി M33 5G 128GB 8GB റാം കൂടാതെ സാംസങ് ഗാലക്സി A03 64GB 4GB റാം ഇതാണ് പുതിയ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

Latest samsung Mobile Phones news

Popular Mobile Phones Brands

Advertisements

ഹോട്ട് ഡീൽസ്

വ്യൂ ഓൾ