ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಲೈನ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಜನವರಿ 15 ರಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೊದಲು ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಡಯಲ್ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯ, ಕಾರಣವೇನು ಗೋತ್ತಾ?

ಇವರಿಂದ Ravi Rao | ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ 27 Nov 2020
HIGHLIGHTS

ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಲೈನ್ ಬಳಕೆದಾರರು 15ನೇ ಜನವರಿ 2021 ರಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೊದಲು '0' ಒತ್ತುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ

ಚಂದಾದಾರರು 0 ಬಳಸದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಸಹ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಒಟ್ಟು 2539 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಸಂವಹನ ಸಚಿವಾಲಯ ಗಮನಿಸಿದೆ.

ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಲೈನ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಜನವರಿ 15 ರಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೊದಲು ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಡಯಲ್ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯ, ಕಾರಣವೇನು ಗೋತ್ತಾ?
ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಲೈನ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಜನವರಿ 15 ರಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೊದಲು ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಡಯಲ್ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯ, ಕಾರಣವೇನು ಗೋತ್ತಾ?

Qubo Smart Home Security WiFi Camera

With Intruder Alarm System,Infrared Night Vision,2-way Talk,Works with Alexa

Click here to know more

Advertisements

ಜನವರಿ 15 ರಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಲೈನ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಶೂನ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಜನವರಿ 15 ರಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಕರೆಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನು 15 ರಿಂದ '0' ಪೂರ್ವಪ್ರತ್ಯಯದೊಂದಿಗೆ ಡಯಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂವಹನ ಸಚಿವಾಲಯವು ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಜನವರಿ, 2021 "ಭವಿಷ್ಯದ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ (ಡಿಒಟಿ) ತನ್ನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಟ್ರಾಯ್) ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

2021 ರ ಜನವರಿ 15 ರಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಕರೆಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನು '0' ಪೂರ್ವಪ್ರತ್ಯಯದೊಂದಿಗೆ ಡಯಲ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಂವಹನ ಸಚಿವಾಲಯ ಬುಧವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಲೈನಿಂದ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್‌ನಿಂದ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್‌ನಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ಚಂದಾದಾರರು '0' ಪೂರ್ವಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಬಳಸದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕರೆಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಲೈನ್ ಡಯಲ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶೂನ್ಯ ಪೂರ್ವಪ್ರತ್ಯಯದೊಂದಿಗೆ ಡಯಲ್ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಲೈನ್ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಆಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು DoT ಈ ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿತ್ತು. 

ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಲೈನ್ ಬಳಕೆದಾರರು 0 ರ ಪೂರ್ವಪ್ರತ್ಯಯವಿಲ್ಲದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಡಯಲ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಲೈನ್  ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ‘0’ ಡಯಲಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು 2539 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ನಿಯಂತ್ರಕವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರದ ಕರೆಗಾಗಿ ಡಯಲಿಂಗ್ ಪೂರ್ವಪ್ರತ್ಯಯದ ಪರಿಚಯವು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಅಂಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೋಲುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಸೇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಂವಹನ ಸಚಿವಾಲಯ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಲೈನ್ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ '0' ಡಯಲಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಸ್‌ಟಿಡಿ ಡಯಲಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಅದರ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ನವೆಂಬರ್ 20 ರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಅನ್ನು ಡೊಟ್‌ನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 10 ಬಿಲಿಯನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ TRAI, ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 10-ಅಂಕಿಯಿಂದ 11-ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತಹ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿತ್ತು. ಡಾಂಗಲ್‌ಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು 13 ಅಂಕೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅದು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

logo
Ravi Rao

Web Title: Landline users must dial zero before a mobile number, Here is why?
Advertisements

ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಲೇಖನಗಳು

Advertisements
Advertisements

Digit caters to the largest community of tech buyers, users and enthusiasts in India. The all new Digit in continues the legacy of Thinkdigit.com as one of the largest portals in India committed to technology users and buyers. Digit is also one of the most trusted names when it comes to technology reviews and buying advice and is home to the Digit Test Lab, India's most proficient center for testing and reviewing technology products.

We are about leadership-the 9.9 kind! Building a leading media company out of India.And,grooming new leaders for this promising industry.(Kannada)

DMCA.com Protection Status