40 ഇഞ്ചിന്റെ ടെലിവിഷനുകൾ ഇപ്പോൾ ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കാം

മുഖേനെ Anoop Krishnan | പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു 24 Dec 2020
HIGHLIGHTS
  • ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് വെബ് സൈറ്റ് ആയ ആമസോണിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ ടെലിവിഷനുകൾ വാങ്ങിക്കാം

  • കൂടാതെ മറ്റു ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറുകളും ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്

40 ഇഞ്ചിന്റെ ടെലിവിഷനുകൾ ഇപ്പോൾ ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കാം
40 ഇഞ്ചിന്റെ ടെലിവിഷനുകൾ ഇപ്പോൾ ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കാം

ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് വെബ് സൈറ്റ് ആയ ആമസോണിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ ഉത്പന്നങ്ങൾ ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .ഇപ്പോൾ ടെലിവിഷനുകൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കായി ആമസോണിൽ നിന്നും 40 ഇഞ്ചിന്റെ ടെലിവിഷനുകൾ വാങ്ങിക്കാം .കൂടാതെ മറ്റു ക്യാഷ് ബാക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറുകളും ടെലിവിഷനുകൾക്ക് ആമസോണിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ് .ഇപ്പോൾ ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന 5 ടെലിവിഷനുകളുടെ ലിസ്റ്റ് നോക്കാം .

Koryo 102 cm (40 Inches)

ഇപ്പോൾ 15000 രൂപ റെയിഞ്ചിൽ 40 ഇഞ്ചിന്റെ ടെലിവിഷനുകൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കായി ആമസോണിൽ നിന്നും Koryo 102 cm (40 Inches) Full HD LED TV KLE40FNFLF71T (Black) (2019 Model) എന്ന മോഡലുകൾ നോക്കാവുന്നതാണ് .അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറുകളും ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് .Buy Link -Koryo 102 cm (40 Inches)

eAirtec 102 cm (40 inches)

ഇപ്പോൾ 15000 രൂപ റെയിഞ്ചിൽ 40 ഇഞ്ചിന്റെ ടെലിവിഷനുകൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കായി ആമസോണിൽ നിന്നും eAirtec 102 cm (40 inches) HD Ready Smart LED TV 40DJSM (Black) (2020 Model)എന്ന മോഡലുകൾ നോക്കാവുന്നതാണ് .അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറുകളും ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് .Buy Link -eAirtec 102 cm (40 inches)

Kodak 102 cm (40 Inches)

കോഡാക്കിന്റെ ടെലിവിഷനുകൾ ഇപ്പോൾ ആമസോണിൽ നിന്നും ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .40 ഇഞ്ചിന്റെ ടെലിവിഷനുകൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കായി ആമസോണിൽ നിന്നും Kodak 102 cm (40 Inches) Full HD Certified Android LED TV 40FHDX7XPRO (Black) (2020 Model)എന്ന മോഡലുകൾ നോക്കാവുന്നതാണ് .അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറുകളും ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് .Buy Link -Kodak 102 cm (40 Inches)

TCL 100 cm (40 inches)

20000 രൂപയ്ക്ക് താഴെ ആൻഡ്രോയിഡിന്റെ ടെലിവിഷനുകൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കായി ഇതാ ആമസോണിൽ നിന്നും TCL 100 cm (40 inches) Full HD Certified Android Smart LED TV 40S6500FS (Black) (2020 Model) എന്ന മോഡലുകൾ നോക്കാവുന്നതാണ് .Android 9 (Certified by Google) ആണ് ഇതിന്റെ സവിശേഷതകളിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടത് .Buy Link -TCL 100 cm (40 inches)

Sony Bravia 101.6cm (40 Inches)

സോണിയുടെ ടെലിവിഷനുകൾ ഇപ്പോൾ ആമസോണിൽ നിന്നും ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .സോണിയുടെ Sony Bravia 101.6cm (40 Inches) Full HD LED TV With Fire TV Stick (KLV-40R252G) (Black) എന്ന മോഡലുകളാണ് ഇപ്പോൾ ആമസോണിൽ ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് .Buy Link -Sony Bravia 101.6cm (40 Inches)

 

logo
Anoop Krishnan

email

Web Title: Amazon - Deals on 40 inch Televisions
Advertisements

ട്രേഡിങ് ആർട്ടിക്കിൾ

Advertisements

LATEST ARTICLES വ്യൂ ഓൾ

Advertisements

ഹോട്ട് ഡീൽസ് വ്യൂ ഓൾ

OnePlus Y Series 80 cm (32 inches) HD Ready LED Smart Android TV 32Y1 (Black) (2020 Model)
OnePlus Y Series 80 cm (32 inches) HD Ready LED Smart Android TV 32Y1 (Black) (2020 Model)
₹ 18990 | $hotDeals->merchant_name
Samsung 108 cm (43 Inches) Wondertainment Series Ultra HD LED Smart TV UA43TUE60FKXXL (Black) (2020 model)
Samsung 108 cm (43 Inches) Wondertainment Series Ultra HD LED Smart TV UA43TUE60FKXXL (Black) (2020 model)
₹ 36999 | $hotDeals->merchant_name
Mi 80 cm (32 inches) 4C PRO HD Ready Android LED TV (Black)
Mi 80 cm (32 inches) 4C PRO HD Ready Android LED TV (Black)
₹ 13499 | $hotDeals->merchant_name
Vu 100 cm (40 inches) Full HD UltraAndroid LED TV 40GA (Black) (2019 Model)
Vu 100 cm (40 inches) Full HD UltraAndroid LED TV 40GA (Black) (2019 Model)
₹ 41999 | $hotDeals->merchant_name
DMCA.com Protection Status