ദിവസ്സേന 3ജിബി ഡാറ്റ ;വൊഡാഫോൺ ഐഡിയ,എയർടെൽ പ്ലാനുകൾ

മുഖേനെ Anoop Krishnan | പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു 15 Apr 2021
HIGHLIGHTS
  • ദിവസ്സേന 3ജിബിയുടെ ഡാറ്റ നൽകുന്ന എയർടെൽ ,വി ഐ പ്ലാനുകൾ നോക്കാം

  • ഈ ഓഫറുകൾക്ക് ഒപ്പം ഡിസ്‌നി പ്ലസ് ഹോട്ട് സ്റ്റാർ ലഭ്യമാകുന്നതാണു്

  • എക്സ്ട്രാ ഡാറ്റയും വൊഡാഫോൺ ഐഡിയ പ്ലാനുകളിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്

ദിവസ്സേന 3ജിബി ഡാറ്റ ;വൊഡാഫോൺ ഐഡിയ,എയർടെൽ പ്ലാനുകൾ
ദിവസ്സേന 3ജിബി ഡാറ്റ ;വൊഡാഫോൺ ഐഡിയ,എയർടെൽ പ്ലാനുകൾ

എയർടെൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ വളരെ മികച്ച പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട് .അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു പ്ലാൻ ആണ് 558 രൂപയുടെ റീച്ചാർജുകളിൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന പ്ലാനുകൾ .558 രൂപയുടെ പ്ലാനുകളിൽ എയർടെൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ദിവസ്സേന 3 ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് .അതുപോലെ തന്നെ അൺലിമിറ്റഡ് വോയ്‌സ് കോളിംഗും എയർടെൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഈ പ്ലാനുകളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് .56 ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയിൽ ആണ് ഈ പ്ലാനുകൾ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് .അതുപോലെ തന്നെ ആമസോൺ പ്രൈം മൊബൈൽ എഡിഷൻ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഈ പ്ലാനുകളിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് .

അടുത്തതായി ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 398 രൂപയുടെ പ്ലാനുകളാണ് .398 രൂപയുടെ പ്ലാനുകളിൽ എയർടെൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ദിവസ്സേന 3 ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് .അതുപോലെ തന്നെ അൺലിമിറ്റഡ് വോയ്‌സ് കോളിംഗും എയർടെൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഈ പ്ലാനുകളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് .28  ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയിൽ ആണ് ഈ പ്ലാനുകൾ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് .അതുപോലെ തന്നെ ആമസോൺ പ്രൈം മൊബൈൽ എഡിഷൻ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഈ പ്ലാനുകളിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് . 

അടുത്തതായി ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 349 രൂപയുടെ പ്ലാനുകളാണ് .349  രൂപയുടെ പ്ലാനുകളിൽ എയർടെൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ദിവസ്സേന 2 ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് .അതുപോലെ തന്നെ അൺലിമിറ്റഡ് വോയ്‌സ് കോളിംഗും എയർടെൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഈ പ്ലാനുകളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് .28  ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയിൽ ആണ് ഈ പ്ലാനുകൾ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് .അതുപോലെ തന്നെ ആമസോൺ പ്രൈം മൊബൈൽ എഡിഷൻ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഈ പ്ലാനുകളിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് .

എന്നാൽ വൊഡാഫോൺ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് 401 രൂപയുടെ റീച്ചാർജുകളിലാണ് ദിവസ്സേന 3 ജിബിയുടെ ഡാറ്റ ലഭ്യമാകുന്നത് .401 രൂപയുടെ റീച്ചാർജുകളിൽ വൊഡാഫോൺ ഐഡിയ (വി ഐ ) ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അൺലിമിറ്റഡ് വോയ്‌സ് കോളിംഗ് കൂടാതെ ദിവസ്സേന 3 ജിബിയുടെ ഡാറ്റ എന്നിവയാണ് .അതുപോലെ തന്നെ 1 വർഷത്തേക്ക് ഡിസ്‌നി പ്ലസ് ഹോട്ട് സ്റ്റാർ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് സൗജന്യമായി ലഭ്യമാകുന്നതാണു് .28 ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയിലാണ് ഈ പ്ലാനുകൾ ലഭിക്കുന്നത് .

അടുത്തതായി ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 601 രൂപയുടെ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകളാണ് .601 രൂപയുടെ റീച്ചാർജുകളിൽ വൊഡാഫോൺ ഐഡിയ (വി ഐ ) ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അൺലിമിറ്റഡ് വോയ്‌സ് കോളിംഗ് കൂടാതെ ദിവസ്സേന 3 ജിബിയുടെ ഡാറ്റ എന്നിവയാണ് .അതുപോലെ തന്നെ 1 വർഷത്തേക്ക് ഡിസ്‌നി പ്ലസ് ഹോട്ട് സ്റ്റാർ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് സൗജന്യമായി ലഭ്യമാകുന്നതാണു് .എന്നാൽ ഈ പ്ലാനുകൾക്ക് 56  ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയിലാണ് ലഭ്യമാകുന്നത് .

logo
Anoop Krishnan

email

Web Title: Vodafone Idea vs Airtel;Offer Comparison
Advertisements

ട്രേഡിങ് ആർട്ടിക്കിൾ

Advertisements

LATEST ARTICLES വ്യൂ ഓൾ

Advertisements
DMCA.com Protection Status