ആമസോൺ റിപ്പബ്ലിക്ക് ഡേ ഓഫറുകളിൽ ഇതാ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറുകളും

മുഖേനെ Anoop Krishnan | പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു 21 Jan 2021
HIGHLIGHTS
  • ആമസോണിൽ ഇതാ റിപ്പബ്ലിക്ക് ഡേ ഡീലുകൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു

  • ജനുവരി 23 വരെയാണ് ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഓഫറുകൾ ലഭിക്കുന്നത്

  • SBIയുടെ കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങിക്കുന്നവർക്ക് 10 ശതമാനം ക്യാഷ് ബാക്കും

ആമസോൺ റിപ്പബ്ലിക്ക് ഡേ ഓഫറുകളിൽ ഇതാ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറുകളും
ആമസോൺ റിപ്പബ്ലിക്ക് ഡേ ഓഫറുകളിൽ ഇതാ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറുകളും

ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് വെബ് സൈറ്റ് ആയ ആമസോണിൽ ഇപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്ക് ഡേ ഡീലുകൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു .ജനുവരി 20 മുതൽ ജനുവരി 23 വരെയുള്ള ദിവസ്സങ്ങളിലാണ് ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഈ ഓഫറുകൾ ലഭ്യമാകുന്നത് .എന്നാൽ ജനുവരി 19നു ആമസോൺ പ്രൈം ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഈ ഡീലുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് .അതുപോലെ തന്നെ SBIയുടെ കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങിക്കുന്നവർക്ക് 10 ശതമാനം ക്യാഷ് ബാക്കും ഇപ്പോൾ ആമസോണിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് .ആമസോണിൽ ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന പ്രധാന ഓഫറുകൾ നോക്കാം .

boAt Stone 180

ഇപ്പോൾ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്‌പീക്കറുകളും ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്ക് ഡേ ഓഫറുകളിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .boAt Stone 180 5W Bluetooth Speaker(Black) എന്ന മോഡലുകൾ ഇപ്പോൾ ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു .അതുപോലെ തന്നെ SBIയുടെ കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങിക്കുന്നവർക്ക് 10 ശതമാനം ക്യാഷ് ബാക്കും ഇപ്പോൾ ആമസോണിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് .Buy Link -boAt Stone 180

Zebronics Zeb-County

ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്ക് ഡേ ഓഫറുകളിൽ നിന്നും സ്‌പീക്കറുകളും വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .Zebronics Zeb-County Bluetooth Speaker with Built-in FM Radio, Aux Input and Call Function (Black) എന്ന മോഡലുകൾ ഇപ്പോൾ ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു .അതുപോലെ തന്നെ SBIയുടെ കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങിക്കുന്നവർക്ക് 10 ശതമാനം ക്യാഷ് ബാക്കും ഇപ്പോൾ ആമസോണിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് .Buy Link -Zebronics Zeb-County

Infinity (JBL) Fuze 

ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്ക് ഡേ ഓഫറുകളിൽ നിന്നും സ്‌പീക്കറുകളും വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .Infinity (JBL) Fuze 100 Deep Bass Dual Equalizer IPX7 Waterproof Portable Wireless Speaker (Charcoal Black) എന്ന മോഡലുകൾ ഇപ്പോൾ ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു .അതുപോലെ തന്നെ SBIയുടെ കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങിക്കുന്നവർക്ക് 10 ശതമാനം ക്യാഷ് ബാക്കും ഇപ്പോൾ ആമസോണിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് .Buy Link -Infinity (JBL) Fuze 

boAt Stone 170

ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്ക് ഡേ ഓഫറുകളിൽ നിന്നും സ്‌പീക്കറുകളും വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .boAt Stone 170 5W Bluetooth Speaker(Black എന്ന മോഡലുകൾ ഇപ്പോൾ ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു .അതുപോലെ തന്നെ SBIയുടെ കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങിക്കുന്നവർക്ക് 10 ശതമാനം ക്യാഷ് ബാക്കും ഇപ്പോൾ ആമസോണിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് .Buy Link -boAt Stone 170

Infinity (JBL)

ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്ക് ഡേ ഓഫറുകളിൽ നിന്നും സ്‌പീക്കറുകളും വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് Infinity (JBL) Fuze Pint Deep Bass Dual EQ Bluetooth 5.0 Wireless Portable Speaker (Passion Redഎന്ന മോഡലുകൾ ഇപ്പോൾ ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു .അതുപോലെ തന്നെ SBIയുടെ കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങിക്കുന്നവർക്ക് 10 ശതമാനം ക്യാഷ് ബാക്കും ഇപ്പോൾ ആമസോണിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് .Buy Link -Infinity (JBL)

logo
Anoop Krishnan

email

Web Title: Amazon Deals on Bluetooth speakers
Advertisements

ട്രേഡിങ് ആർട്ടിക്കിൾ

Advertisements

LATEST ARTICLES വ്യൂ ഓൾ

Advertisements
DMCA.com Protection Status