ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಳೆದುಹೋಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಮರೆತುಹೋಗಿದೆಯೇ? ಈ ರೀತಿ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.

ಇವರಿಂದ Ravi Rao | ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ 02 Aug 2020
HIGHLIGHTS

ನಿಮ್ಮ ಕಳೆದುಹೋದ ಆಧಾರ್ (Aadhaar) ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ EID ಅನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ದಾಖಲೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಆಧಾರ್ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ

ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಆಧಾರ್ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಅಗತ್ಯ

ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಳೆದುಹೋಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಮರೆತುಹೋಗಿದೆಯೇ? ಈ ರೀತಿ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.

#IBMCodePatterns, a developer’s best friend.

#IBMCodePatterns provide complete solutions to problems that developers face every day. They leverage multiple technologies, products, or services to solve issues across multiple industries.

Click here to know more

Advertisements

ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ (Aadhaar) ಸಂಖ್ಯೆ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಹ ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ದಾಖಲಾತಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.

ಯುಐಡಿಎಐ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡುದಾರರು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕಳೆದುಹೋದ ಆಧಾರ್ ಯುಐಡಿ / ಇಐಡಿ ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಧಾರ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸೇವೆಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಳೆದುಹೋದ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಆಧಾರ್ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

Aadhaar

1.ಯುಐಡಿಎಐನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ನೀಡುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

2.ಇಲ್ಲಿ 'Retrieve Lost UID/EID' ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಸ ಪುಟಕ್ಕೆ ಮರುನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ.

3.ಈ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಆರಿಸಿ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ (UID) ಅಥವಾ ಆಧಾರ್ ದಾಖಲಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು (EID) ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.

4.ಆಧಾರ್ ದಾಖಲಾತಿ ನಮೂನೆ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವಂತೆ ಹೆಸರು, ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚಾವನ್ನು ಸಹ ನಮೂದಿಸಿ.

5.ಈಗ Send OTP ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಒಟಿಪಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.

6.ಪೋಸ್ಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ದಾಖಲಾತಿ ಐಡಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

7.ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ / ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಯನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸದವರು ತಮ್ಮ ಇಐಡಿ ಅಥವಾ ಯುಐಡಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಹತ್ತಿರದ ಆಧಾರ್ ದಾಖಲಾತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

logo
Ravi Rao

Web Title: Your Aadhaar lost or forgotten? heres how to retrieve it in minutes
Advertisements

ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಲೇಖನಗಳು

Advertisements
Advertisements

Digit caters to the largest community of tech buyers, users and enthusiasts in India. The all new Digit in continues the legacy of Thinkdigit.com as one of the largest portals in India committed to technology users and buyers. Digit is also one of the most trusted names when it comes to technology reviews and buying advice and is home to the Digit Test Lab, India's most proficient center for testing and reviewing technology products.

We are about leadership-the 9.9 kind! Building a leading media company out of India.And,grooming new leaders for this promising industry.(Kannada)

DMCA.com Protection Status