ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ Aadhaar Card ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ! ಫೋನಲ್ಲಿ mAadhaar ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ!

ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ Aadhaar Card ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ! ಫೋನಲ್ಲಿ mAadhaar ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ!
HIGHLIGHTS

ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆಧಾರ್ (Aadhaar) ಅನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.

ನೀವು ಅದನ್ನು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

UIDAI ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ mAadhaar ನೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

mAadhaar App: ನೀವೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯರಾಗಿದ್ದರೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ (Aadhaar Card) ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಿಚಯ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಡ್ಡಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲೆ ಎಂ-ಆಧಾರ್ (mAadhaar) ಅಧಿಕೃತ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (UIDAI) ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಅವರ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಒದಗಿಸಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

Also Read: ಒಂದೇ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ Unlimited ಕರೆ ಮತ್ತು 5G ಡೇಟಾದೊಂದಿಗೆ ಉಚಿತ OTT ಆಪ್ ನೀಡುವ ಬೆಸ್ಟ್ Jio Fiber ಪ್ಲಾನ್‌!

ಎಂ-ಆಧಾರ್ (mAadhaar) ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಪ್ಯಾನ್, ಯುಎಎನ್ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಅದನ್ನು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ UIDAI ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಂ-ಆಧಾರ್ (mAadhaar) ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅದನ್ನು ಸಾಗಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು iOS ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು.

mAadhaar ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಂದರೇನು?

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೀವು mAadhaar ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಯುಐಡಿಎಐ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತ ಆಧಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದ್ದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮತ್ತು ಫೋಟೋವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಲು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಅದನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.

ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5 ಆಧಾರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೆರೆಯಲು ಬಳಕೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಬೇಕಾದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ನಿಂದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಆಧಾರ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಎಂ-ಆಧಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ರಚಿಸೋದು ಹೇಗೆ?

mAadhaar ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ನೀವು ಮೊದಲು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಆಧಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ mAadhaar ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಈ ಸರಳ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ:

ಹಂತ 1: ಮೊದಲಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಅಥವಾ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ Install ಮಾಡಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ತೆರೆಯಿರಿ.

ಹಂತ 2: ಇದರ ನಂತರ mAadhaar ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೆರೆದು ‘Register My Aadhaar’ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 4 ಅಂಕಿಯ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ನಮೂದಿಸಿ

ಹಂತ 3: ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ QR ಕೋಡ್, ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ‘Request OTP’ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಹಂತ 4: ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ OTP ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ‘Verify’ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 5: ಈಗ mAadhaar ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ನಮೂದಿಸಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ.

Also Join: ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಾಪ್ Channel View ಮಾಡಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ!

Ravi Rao

Ravi Rao

Ravi Rao is an Indian technology journalist who has been covering consumer technology news and reviews since 2016. He is a Senior Editor for Kannada at Digit.in View Full Profile

Digit.in
Logo
Digit.in
Logo