ಇನ್ಮೇಲೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಇವರಿಂದ Ravi Rao | ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ 01 Jul 2022
HIGHLIGHTS
  • ಡಿಎಲ್ (Driving License) ಮಾಡುವ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ.

  • ಡಿಎಲ್ (Driving License) ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಇನ್ಮೇಲೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ
ಇನ್ಮೇಲೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ನೀವೂ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ (driving license) ಪಡೆಯಲಿದ್ದರೆ ಈ ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಓದಿ. ಈಗ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡಿದ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಡಿಎಲ್ ಮಾಡುವ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ನೀವು ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗುವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಡಿಎಲ್ ಮಾಡುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಕಲಿಯುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕಲಿಕಾ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಗಾಬರಿ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು. ಅಂದಹಾಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮ.

ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಕಲಿಕಾ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೋ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಯಂಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು.

ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು?

ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೀ ಕಲಿಯಲು ಮುಖರಹಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಯಾವುದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕಲಿಕೆಯ ಡಿಎಲ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮುಖರಹಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಿಂದಲೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಲಕ್ನೋ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಖಿಲೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಕಲಿಕಾ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದಲೇ ಪಡೆಯಬೇಕು.

ಡಿಎಲ್ ತಯಾರಕರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು

ಈ ಮೊದಲು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ಮತ್ತು ವಸತಿ ವಿಳಾಸವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕಲಿಕೆಯ ಡಿಎಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಈಗ ಆನ್‌ಲೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅಖಿಲೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಹೇಳಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸಹ ಡಿಎಲ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದರೆ ಹೊಸ ನಿಯಮವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರವೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ.

WEB TITLE

new rules for making driving license, now this necessary test will have to be given

Advertisements

ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಲೇಖನಗಳು

Advertisements

LATEST ARTICLES ಎಲ್ಲವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

Advertisements
Vadhavan Roller Anti Aging 100% Natural Jade Facial Roller healing Slimming Massager Anti Aging 100% Natural Jade Facial Roller healing Slimming Massager Massager  (Green)
Vadhavan Roller Anti Aging 100% Natural Jade Facial Roller healing Slimming Massager Anti Aging 100% Natural Jade Facial Roller healing Slimming Massager Massager (Green)
₹ 175 | $hotDeals->merchant_name
HP 15.6 LAPTOP BAG Backpack  (Black, Black, 25 L)
HP 15.6 LAPTOP BAG Backpack (Black, Black, 25 L)
₹ 275 | $hotDeals->merchant_name
Kuvadiya Sales Magnetic Vibra Plus Head Massager Hairbrush with Double Speed in Treatment | hair massager
Kuvadiya Sales Magnetic Vibra Plus Head Massager Hairbrush with Double Speed in Treatment | hair massager
₹ 140 | $hotDeals->merchant_name
AGARO 33511 MAGMA Air compression leg massager with handheld controller, 3 massage mode and intensity for feet, calf and thigh Massager  (Black)
AGARO 33511 MAGMA Air compression leg massager with handheld controller, 3 massage mode and intensity for feet, calf and thigh Massager (Black)
₹ 6199 | $hotDeals->merchant_name
ARG HEALTH CARE Leg Massager for Pain Relief Foot, Calf and Leg Massage with Vibration and Heat Therapy (Golden)
ARG HEALTH CARE Leg Massager for Pain Relief Foot, Calf and Leg Massage with Vibration and Heat Therapy (Golden)
₹ 15499 | $hotDeals->merchant_name