ഈ മാസ്സം മുതൽ ഈ ഫോണുകളിൽ വാട്ട്സ് ആപ്പ് ലഭിക്കില്ല

മുഖേനെ Anoop Krishnan | പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു 06 Oct 2022
HIGHLIGHTS
  • ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ അടുത്ത മാസ്സം മുതൽ വാട്ട്സ് ആപ്പ് ലഭിക്കില്ല

  • സ്മാർട്ട് ഫോണുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു

ഈ മാസ്സം മുതൽ ഈ ഫോണുകളിൽ വാട്ട്സ് ആപ്പ് ലഭിക്കില്ല
ഈ മാസ്സം മുതൽ ഈ ഫോണുകളിൽ വാട്ട്സ് ആപ്പ് ലഭിക്കില്ല

ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ ഒന്നാണ് വാട്ട്സ് ആപ്പ് .ഇപ്പോൾ വാട്ട്സ് ആപ്പുകളിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഓപ്‌ഷനുകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് .എന്നാൽ ഈ പുതിയ അപ്പ്‌ഡേറ്റുകൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ പുതിയ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ സപ്പോർട്ട് ആവിശ്യമാണ് .

അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഐ ഓ എസ് ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ സപ്പോർട്ട് ആവിശ്യമാണ് .എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ അപ്പ്‌ഡേറ്റ് ആകാത്ത പഴയ ആൻഡ്രോയിഡ് കൂടാതെ ഐ ഓ എസ് ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ വാട്ട്സ് ആപ്പ് സേവനങ്ങൾ പതുക്കെ നിർത്തലാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് .ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാട്ട്സ് ആപ്പ് ഐ ഓ എസ് കൂടാതെ ആൻഡ്രോയ്ഡ് ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും വാട്ട്സ് ആപ്പ് പിൻ വലിക്കുന്നു .

ഒക്ടോബർ അവസാനത്തോടെ ആപ്പിളിന്റെ ഐ ഓ എസ് 10 കൂടാതെ ഐ ഓ എസ് 11 എന്നി ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫോണുകളിൽ നിന്നും വാട്ട്സ് ആപ്പ് സേവനങ്ങൾ നിർത്തലാക്കുന്നു .

പഴയ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ പുതിയ ഐ ഓ എസ് 12 അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അപ്പ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യണം .എന്നാൽ മാത്രമേ വാട്ട്സ് ആപ്പ് സേവനങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളു .ആപ്പിളിന്റെ ഐഫോൺ 5 കൂടാതെ ആപ്പിളിന്റെ ഐഫോൺ 5 എസ് എന്നി ഫോണുകളിൽ ആണ് ഇത് ബാധിക്കുന്നത് .

Anoop Krishnan
Anoop Krishnan

Email Email Anoop Krishnan

Follow Us Facebook Logo Facebook Logo

About Me: Experienced Social Media And Content Marketing Specialist Read More

Web Title: WhatsApp Update