ഇനി ഡാറ്റ ലിമിറ്റ് ഇല്ല !! ജിയോ വെടിക്കെട്ട് ഓഫർ എത്തിയിരിക്കുന്നു

മുഖേനെ Anoop Krishnan | പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു 05 Aug 2021
HIGHLIGHTS
  • ജിയോ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഇതാ മികച്ച ഓഫറുകൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു

  • റിലയൻസ് ജിയോ നൽകുന്ന ഫ്രീഡം ഓഫറുകളാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത്

ഇനി ഡാറ്റ ലിമിറ്റ് ഇല്ല !! ജിയോ വെടിക്കെട്ട് ഓഫർ എത്തിയിരിക്കുന്നു
ഇനി ഡാറ്റ ലിമിറ്റ് ഇല്ല !! ജിയോ വെടിക്കെട്ട് ഓഫർ എത്തിയിരിക്കുന്നു

ജിയോ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഇതാ ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന മികച്ച ഓഫറുകളാണ് ജിയോ ഫ്രീഡം ഓഫറുകൾ .ഈ ഓഫറുകളുടെ സവിശേഷത എന്തെന്നാൽ ഈ ഓഫറുകളിൽ ഡാറ്റ ലിമിറ്റ് ഇല്ല എന്നതാണ് .127 രൂപയുടെ പ്ലാനുകൾ ,247 രൂപയുടെ പ്ലാനുകൾ ,447 രൂപയുടെ പ്ലാനുകൾ ,597 രൂപയുടെ പ്ലാനുകൾ ,2397 രൂപയുടെ പ്ലാനുകൾ എന്നിങ്ങനെയാണ് ജിയോ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഈ ഫ്രീഡം ഓഫറുകൾ ലഭ്യമാകുന്നത് .ജിയോയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ് സൈറ്റ് ,ആപ്ലികേഷനുകൾ വഴി റീച്ചാർജ്ജ്‌ ചെയ്യാവുന്നതാണ് .

127 രൂപയുടെ ഫ്രീഡം ഓഫറുകളിൽ ജിയോ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അൺലിമിറ്റഡ് വോയ്‌സ് കോളുകൾ കൂടാതെ 12 ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് .കൂടാതെ ഈ ഓഫറുകൾക്ക് 15 ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയും ലഭിക്കുന്നതാണ് .എന്നാൽ ഈ 12 ജിബി ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലിമിറ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.അതുപോലെ തന്നെ ജിയോ ടിവി ,ജിയോ സിനിമ അടക്കമുള്ള സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനുകളും ലഭിക്കുന്നതാണ് .അടുത്തതായി ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 247 രൂപയുടെ ഫ്രീഡം പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകൾ ആണ് .

247 രൂപയുടെ ഫ്രീഡം ഓഫറുകളിൽ ജിയോ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അൺലിമിറ്റഡ് വോയ്‌സ് കോളുകൾ കൂടാതെ 25  ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് .കൂടാതെ ഈ ഓഫറുകൾക്ക് 30 ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയും ലഭിക്കുന്നതാണ് .എന്നാൽ ഈ 25 ജിബി ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലിമിറ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.അതുപോലെ തന്നെ ദിവസ്സേന 100 sms, ജിയോ ടിവി ,ജിയോ സിനിമ അടക്കമുള്ള സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനുകളും ലഭിക്കുന്നതാണ് .

അടുത്തതായി ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 447 രൂപയുടെ ഫ്രീഡം പ്ലാനുകൾ ആണ് .447  രൂപയുടെ ഫ്രീഡം ഓഫറുകളിൽ ജിയോ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അൺലിമിറ്റഡ് വോയ്‌സ് കോളുകൾ കൂടാതെ 50 ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് .കൂടാതെ ഈ ഓഫറുകൾക്ക് 60 ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയും ലഭിക്കുന്നതാണ് .എന്നാൽ ഈ 50 ജിബി ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലിമിറ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.അതുപോലെ തന്നെ ദിവസ്സേന 100 sms, ജിയോ ടിവി ,ജിയോ സിനിമ അടക്കമുള്ള സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനുകളും ലഭിക്കുന്നതാണ് .

അടുത്തതായി ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 597  രൂപയുടെ ഫ്രീഡം പ്ലാനുകൾ ആണ് . 597 രൂപയുടെ ഫ്രീഡം ഓഫറുകളിൽ ജിയോ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അൺലിമിറ്റഡ് വോയ്‌സ് കോളുകൾ കൂടാതെ 75  ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് .കൂടാതെ ഈ ഓഫറുകൾക്ക് 90 ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയും ലഭിക്കുന്നതാണ് .അവസാനമായി ലഭിക്കുന്നത് 2397 രൂപയുടെ പ്ലാനുകൾ ആണ് .ഈ പ്ലാനുകളിൽ അൺലിമിറ്റഡ് കോളിംഗ് കൂടാതെ 365 ജിബിയുടെ ഡാറ്റ എന്നിങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് .1 വർഷത്തെ വാലിഡിറ്റി ലഭിക്കുന്നതാണ് .

Anoop Krishnan
Anoop Krishnan

Email Email Anoop Krishnan

Follow Us Facebook Logo Facebook Logo

About Me: Experienced Social Media And Content Marketing Specialist Read More

Web Title: Jio Latest Freedom Offers With No Data Limit
Tags:
Jio Jio 4G Offers Jio Best 4G Offers Jio Unlimited Offers Jio Freedom Plans Jio Freedom unlimited Plans ജിയോ ജിയോ അൺലിമിറ്റഡ് ജിയോ 4ജി ഓഫർ
Advertisements

ട്രേഡിങ് ആർട്ടിക്കിൾ

Advertisements

LATEST ARTICLES വ്യൂ ഓൾ

Advertisements
DMCA.com Protection Status