തകർപ്പൻ ഓഫറുകളുമായി ഇതാ ആമസോൺ പ്രൈം ഓഫറുകൾ വീണ്ടും

മുഖേനെ Anoop Krishnan | പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു 20 Jul 2021
HIGHLIGHTS
  • ആമസോണിന്റെ പ്രൈം ഡേ ഓഫറുകൾ ഇതാ വീണ്ടും എത്തുന്നു

  • ജൂലൈ 26 കൂടാതെ ജൂലൈ 27 എന്നി ദിവസ്സങ്ങളിലാണ് ഓഫറുകൾ ലഭിക്കുന്നത്

  • പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഓഫറുകളുടെ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്ന് നോക്കാം

തകർപ്പൻ ഓഫറുകളുമായി ഇതാ ആമസോൺ പ്രൈം ഓഫറുകൾ വീണ്ടും
തകർപ്പൻ ഓഫറുകളുമായി ഇതാ ആമസോൺ പ്രൈം ഓഫറുകൾ വീണ്ടും

ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് വെബ് സൈറ്റ് ആയ ആമസോണിൽ വീണ്ടും ഓഫറുകൾ എത്തുന്നു .ഒരു നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണു ആമസോണിൽ പ്രൈം ഡേ ഓഫറുകൾ എത്തുന്നത് .ഓൺലൈൻ ഷോപ്പുകളിൽ ഓഫറുകൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരുകൾ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു .എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആമസോണിൽ വീണ്ടും ഓഫറുകളുമായി എത്തുന്നു .ആമസോണിൽ പ്രൈം ഡേ ഓഫറുകളാണ് ജൂലൈ മാസസത്തിൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് .ജൂലൈ 26 കൂടാതെ ജൂലൈ 27 എന്നി തീയതികളിലാണ് ആമസോൺ പ്രൈം ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഈ ഓഫറുകൾ ലഭ്യമാകുന്നത് .ഉത്പന്നങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ പ്രൈം ഡേ ഓഫറുകളിൽ മികച്ച ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .

AMAZON PRIME DAY LINK

അതുപോലെ തന്നെ സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് മികച്ച ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറുകളും കൂടാതെ EMI ഓഫറുകളിലൂടെയും ആമസോൺ പ്രൈം ഡേ ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .അതുപോലെ തന്നെ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളുടെ ന്യൂ ലോഞ്ചും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് . കൂടാതെ ബാങ്ക് ഓഫറുകളും ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് .HDFC ക്രെഡിറ്റ് കൂടാതെ ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾക്ക് 10 ശതമാനം ക്യാഷ് ബാക്കും ലഭ്യമാകുന്നതാണു് .കൂടാതെ ആമസോൺ പ്രൈം നൽകുന്ന ക്യാഷ് ബാക്ക് റിവാർഡുകളും ഈ ഓഫറുകൾക്ക് ഒപ്പം TC അനുസരിച്ചു ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതാണു് .

40 ശതമാനം ഓഫറുകളിൽ വരെ ഫോണുകൾ ആമസോൺ പ്രൈം ഓഫറിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം 

സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ആമസോൺ പ്രൈം ഡേ ഓഫറുകളിലൂടെ മികച്ച എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറുകളിലും കൂടാതെ EMI ഓഫറുകളിലൂടെയും വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .

ആമസോൺ പ്രൈം ഡേ ഓഫറുകളിലൂടെ ടെലിവിഷനുകളും വാങ്ങിക്കാം 

ആമസോൺ പ്രൈം ഡേ ഓഫറുകളിലൂടെ ടെലിവിഷനുകളും ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .ബാങ്ക്  എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറുകൾ ,നോ കോസ്റ്റ് EMI ലൂടെയും വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .

Anoop Krishnan
Anoop Krishnan

Email Email Anoop Krishnan

Follow Us Facebook Logo Facebook Logo

About Me: Experienced Social Media And Content Marketing Specialist Read More

Web Title: Amazon Prime Day Sale 2021: Here’s what you can expect
Tags:
Amazon Amazon India Amazon Prime Day sale Amazon prime day 2021 Amazon Prime day sale Amazon prime day dates Amazon prime day offers Amazon Prime day discounts Amazon Prime day prices
Advertisements

ട്രേഡിങ് ആർട്ടിക്കിൾ

Advertisements

LATEST ARTICLES വ്യൂ ഓൾ

Advertisements
DMCA.com Protection Status