அமேசானில் Apple Fest, ஆப்பிள் சாதனங்களுக்கு அசத்தல் ஆபர்...!

எழுதியது Sakunthala | வெளியிடப்பட்டது 11 Dec 2018
HIGHLIGHTS

நீங்கள் நீண்ட நாட்களாக ஆப்பிள் சாதனத்தை வாங்க வேண்டும் என காத்து கொண்டுஇருந்திர்களா? ஆனால் உங்களுக்கோ விலையை பார்த்தல் பயமா இருந்து இருக்கும்,

அமேசானில்  Apple Fest, ஆப்பிள் சாதனங்களுக்கு  அசத்தல்  ஆபர்...!

Dell Vostro

Power New Possibilities | Dell PCs starting at Rs.35,990*

Click here to know more

Advertisements

நீங்கள் நீண்ட நாட்களாக  ஆப்பிள் சாதனத்தை வாங்க வேண்டும் என காத்து கொண்டுஇருந்திர்களா?  ஆனால்  உங்களுக்கோ  விலையை  பார்த்தல்  பயமா இருந்து இருக்கும், ஆனால் இனி கவலைய விடுங்க  உங்களுக்கும்  ஆப்பிளின் வாட்ச், ஸ்மார்ட் போன் , ஆப்பிள்  மேக்  புக்  போன்ற ஐபேட்  வாங்கி  உங்களுக்கு  கெத்து  காமிக்க வேண்டுமா  இதோ  இது தான்  உங்களுக்கான சரியான வாய்ப்பு இந்த  சேலில்  நீங்க 16,000ரூபாய்   வரையிலான  தள்ளுபடி  நோ கோஸ்ட்  EMI யிலும்  கிடைக்கும் இந்த ஆப்பிள் Fest 8லிருந்து 14 டிசம்பர் வரை நடைபெரும். இதனுடன் உங்களுக்கு  ICICI  க்ரெடிட் அல்லது  டெபிட்  கார்டிலிருந்து பணம்  செலுத்தும்போது 5% இன்ஸ்டன்ட்  கேஷ்பேக் கிடைக்கும்.ICICI  க்ரெடிட் கார்டில்  நோ கோஸ்ட்  EMI  ஒப்சனும் கிடைக்கிறது. இதனுடன்  HDFC  டெபிட்  கார்டிலும்  நல்ல அப்பர் கிடைக்கிறது 

Apple iPhone 6S 
Iphone 6s  சாதனத்தின் முந்தைய விலை ரூ.29,900-ஆக இருந்தது, தற்சமயம் விலைகுறைக்கப்பட்டு ரூ.24,999 விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது இதனுடன் நீ ங்கள் இந்த  ஸ்மார்ட்போனை  1,177.ரூபாய்  கொடுத்து  நோ கோஸ்ட்  EMI  ஒப்சனில் வாங்கி செல்லலாம்  இந்த ஸ்மார்ட்போனில் 2GB  ரேம் மற்றும்  32GB  ஸ்டோரேஜ்  கொண்டுள்ளது.  இதனுடன் மேலும் பல ஆபர்  கிடைக்கிறது.

Apple iPhone X 
iPhone X  சாதனத்தின் முந்தைய விலை ரூ91,900.ஆக இருந்தது, தற்சமயம் விலைகுறைக்கப்பட்டு ரூ.74,999.விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது இதனுடன் நீ ங்கள் இந்த  ஸ்மார்ட்போனை 3,530.ரூபாய்  கொடுத்து  நோ கோஸ்ட்  EMI  ஒப்சனில் வாங்கி செல்லலாம்  இந்த ஸ்மார்ட்போனில் 3GB  ரேம் மற்றும்  64GB ஸ்டோரேஜ்  கொண்டுள்ளது.  இதனுடன் மேலும் பல ஆபர்  உடன் இங்கிருந்து  வாங்கி செல்லலாம் 


Apple iPhone XR
iPhone XR   சாதனத்தின் ரூ.76,900.விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது இதனுடன் நீங்கள் இந்த  ஸ்மார்ட்போனை 3,620.ரூபாய்  கொடுத்து  நோ கோஸ்ட்  EMI  ஒப்சனில் வாங்கி செல்லலாம்  இந்த ஸ்மார்ட்போனில் 3GB  ரேம் மற்றும்  64GB ஸ்டோரேஜ்  கொண்டுள்ளது.  இதனுடன் மேலும் பல  ஆபர்  உடன் இங்கிருந்து  வாங்கி செல்லலாம் 

Apple iPhone Xs Max
Apple iPhone Xs Max  ரூ.109,900 விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது இதனுடன் நீங்கள் இந்த  ஸ்மார்ட்போனை 5,173.ரூபாய்  கொடுத்து  நோ கோஸ்ட்  EMI  ஒப்சனில் வாங்கி செல்லலாம்  இந்த ஸ்மார்ட்போனில் 4GB  ரேம் மற்றும்  64GB ஸ்டோரேஜ்  கொண்டுள்ளது.  இதனுடன் மேலும் பல ஆபர்   உடன் இங்கிருந்து  வாங்கி செல்லலாம் 

Apple iPhone Xs
iPhone XS  சாதனத்தின் முந்தைய விலை ரூ99,900.ஆக இருந்தது, தற்சமயம் விலை குறைக்கப்பட்டு ரூ.99,297 விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது இதனுடன் நீ ங்கள் இந்த  ஸ்மார்ட்போனை 4,674.ரூபாய்  கொடுத்து  நோ கோஸ்ட்  EMI  ஒப்சனில் வாங்கி செல்லலாம்  இந்த ஸ்மார்ட்போனில் 4GB ரேம் மற்றும்  64GB ஸ்டோரேஜ்  கொண்டுள்ளது.  இதனுடன் மேலும் பல  ஆபர்  உடன் இங்கிருந்து  வாங்கி செல்லலாம் 

Apple iPhone 8 Plus 
Apple iPhone 8 Plus  இந்த  சாதனத்தின் முந்தைய விலை ரூ 77,560ஆக இருந்தது, தற்சமயம் விலை குறைக்கப்பட்டு ரூ 64,999 விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது இதனுடன் நீங்கள் இந்த  ஸ்மார்ட்போனை 4,674.ரூபாய்  கொடுத்து  நோ கோஸ்ட்  EMI  ஒப்சனில் வாங்கி செல்லலாம்  இந்த ஸ்மார்ட்போனில்   64GB ஸ்டோரேஜ்  கொண்டுள்ளது.  இதனுடன் மேலும் பல  ஆபர்  உடன் இங்கிருந்து  வாங்கி செல்லலாம் 

Apple iPhone 8
Apple iPhone 8 இந்த  சாதனத்தின் முந்தைய விலை ரூ 81,500 ஆக இருந்தது, தற்சமயம் விலை குறைக்கப்பட்டு ரூ 68,999 விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது இதனுடன் நீங்கள் இந்த  ஸ்மார்ட்போனை 3,248.ரூபாய்  கொடுத்து  நோ கோஸ்ட்  EMI  ஒப்சனில் வாங்கி செல்லலாம்  இந்த ஸ்மார்ட்போனில்   256GB ஸ்டோரேஜ்  கொண்டுள்ளது.  இதனுடன் மேலும் பல  ஆபர்  உடன் இங்கிருந்து  வாங்கி செல்லலாம்.

Apple iPhone 7 Plus 
Apple iPhone 7 Plus  இந்த  சாதனத்தின் முந்தைய விலை ரூ 62,840.ஆக இருந்தது, தற்சமயம் விலை குறைக்கப்பட்டு ரூ 50,100  விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது இதனுடன் நீங்கள் இந்த  ஸ்மார்ட்போனை 2,358.ரூபாய்  கொடுத்து  நோ கோஸ்ட்  EMI  ஒப்சனில் வாங்கி செல்லலாம்  இந்த ஸ்மார்ட்போனில்   32GB ஸ்டோரேஜ்  கொண்டுள்ளது. இதனுடன் மேலும் பல  ஆபர்  உடன் இங்கிருந்து  வாங்கி செல்லலாம்.

Apple iPhone 7 
Apple iPhone 7 Plus  இந்த  சாதனத்தின் முந்தைய விலை ரூ52,370.ஆக இருந்தது, தற்சமயம் விலை குறைக்கப்பட்டு ரூ 36,999  விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது இதனுடன் நீங்கள் இந்த  ஸ்மார்ட்போனை 1,742.ரூபாய்  கொடுத்து  நோ கோஸ்ட்  EMI  ஒப்சனில் வாங்கி செல்லலாம்  இந்த ஸ்மார்ட்போனில்   32GB ஸ்டோரேஜ்  கொண்டுள்ளது. இதனுடன் மேலும் பல  ஆபர்  உடன் இங்கிருந்து  வாங்கி செல்லலாம்.

Apple iPhone 6
Apple iPhone 6 இந்த  சாதனத்தின் முந்தைய விலை ரூ31,900..ஆக இருந்தது, தற்சமயம் விலை குறைக்கப்பட்டு ரூ 20,999 விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது இதனுடன் நீங்கள் இந்த  ஸ்மார்ட்போனை 989.ரூபாய்  கொடுத்து  நோ கோஸ்ட்  EMI  ஒப்சனில் வாங்கி செல்லலாம்  இந்த ஸ்மார்ட்போனில்  1GB ரேம்  32GB ஸ்டோரேஜ்  கொண்டுள்ளது. இதனுடன் மேலும் பல  ஆபர்  உடன் இங்கிருந்து  வாங்கி செல்லலாம்.

Apple MacBook Air 
Apple MacBook Air  8GB ரேம் மற்றும் 128GB ஸ்டோரேஜ் கொண்டுள்ளது. இந்த  சாதனத்தின் முந்தைய விலை ரூ77,200...ஆக இருந்தது, தற்சமயம் விலை குறைக்கப்பட்டு ரூ 62,990 விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது இதனுடன் நீங்கள் இந்த  ஸ்மார்ட்போனை 2,965.ரூபாய்  கொடுத்து  நோ கோஸ்ட்  EMI  ஒப்சனில் வாங்கி செல்லலாம். இதனுடன் இதன் டிஸ்பிளே 13.3 இன்ச்  மேலும் பல  ஆபர்  உடன் இங்கிருந்து  வாங்கி செல்லலாம்.

Apple iPad(6th Gen) Tablet 
Apple  யின் இந்த   iPad  டேப்லட்டில்  9.7 இன்ச் டிஸ்பிளே மற்றும்  Wi-Fi கனெக்டிவிட்டி கொண்டுள்ளது இந்த  சாதனத்தின் முந்தைய விலை ரூ28,000.ஆக இருந்தது, தற்சமயம் விலை குறைக்கப்பட்டு ரூ24,999.விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது இதனுடன் நீங்கள் இந்த  ஸ்மார்ட்போனை 1,177.ரூபாய்  கொடுத்து  நோ கோஸ்ட்  EMI  ஒப்சனில் வாங்கி செல்லலாம்.  மேலும் பல  ஆபர்  உடன் இங்கிருந்து  வாங்கி செல்லலாம்.

Apple Watch Series 3

இந்த  சாதனத்தின் முந்தைய விலை ரூ 34,410.ஆக இருந்தது, தற்சமயம் விலை குறைக்கப்பட்டு ரூ29,900..விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது இதனுடன் நீங்கள் இந்த  ஸ்மார்ட்போனை 1,408.ரூபாய்  கொடுத்து  நோ கோஸ்ட்  EMI  ஒப்சனில் வாங்கி செல்லலாம்.  மேலும் பல  ஆபர்  உடன் இங்கிருந்து  வாங்கி செல்லலாம்.

 

logo
Sakunthala

coooollllllllll

Advertisements

ட்ரெண்டிங் ஆர்டிகிள்

Advertisements
Advertisements

Digit caters to the largest community of tech buyers, users and enthusiasts in India. The all new Digit in continues the legacy of Thinkdigit.com as one of the largest portals in India committed to technology users and buyers. Digit is also one of the most trusted names when it comes to technology reviews and buying advice and is home to the Digit Test Lab, India's most proficient center for testing and reviewing technology products.

We are about leadership-the 9.9 kind! Building a leading media company out of India.And,grooming new leaders for this promising industry.

DMCA.com Protection Status