പാസ്സ് പോർട്ട് ഉപഭോക്താവാണോ ;എങ്കിൽ ഒരു സന്തോഷവാർത്ത എത്തുന്നു ?

മുഖേനെ Anoop Krishnan | പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു 07 Aug 2022
HIGHLIGHTS
  • E-Passport കൾ ഈ വർഷം തന്നെ പുറത്തിറക്കും എന്ന് സൂചനകൾ

  • മൈക്രോ ചിപ്പ് ഘടിപ്പിച്ച അതീവ സുരക്ഷയുള്ള E-Passport കൾ ആണ്

പാസ്സ് പോർട്ട് ഉപഭോക്താവാണോ ;എങ്കിൽ ഒരു സന്തോഷവാർത്ത എത്തുന്നു ?
പാസ്സ് പോർട്ട് ഉപഭോക്താവാണോ ;എങ്കിൽ ഒരു സന്തോഷവാർത്ത എത്തുന്നു ?


അടുത്ത 25 വർഷത്തേക്കുള്ള വികസനത്തിന്റെ ബ്ലൂ പ്രിന്റാണ് ഈ വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റ് എന്നാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ മന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നത്  .അതുപോലെ തന്നെ ഈ വർഷം സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് 9.2 ശതമാനം വളർച്ചയും പ്രതീഷിക്കുന്നുണ്ട് .ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യയുടെ കുതിപ്പിന് തുടക്കംകുറിക്കുന്ന ഒരു ബഡ്ജറ്റ് കൂടിയാണ് ഈ വർഷം അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത് .

ബഡ്ജറ്റിൽ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് .അതിൽ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ടത് പുതിയ രൂപത്തിലുള്ള പാസ്സ്‌പോർട്ട് തന്നെയാണ് .E-Passport ആണ് ഇനി ഇന്ത്യയിൽ എത്തുന്നത് .

മൈക്രോ ചിപ്പ് ഘടിപ്പിച്ച അതീവ സുരക്ഷയുള്ള E-Passport കൾ ഈ വർഷം തന്നെ പുറത്തിറക്കും .ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ഒരു വൻ കുതിപ്പിന് തന്നെ ഇത് കാരണമാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട .

ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം  E-Passport എന്നത് ഈ വർഷം അവസാനത്തോടുകൂടി തന്നെ തുടങ്ങും എന്നാണ് .അതിനുള്ള സൂചനകൾ എല്ലാം കേന്ദ്രം നൽകി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു .അതീവ സുരക്ഷയേറിയ ഈ പാസ്സ്പോർട്ടുകൾ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വ്യാജ പാസ്സ്‌പോർട്ട് പാസ്സ്പോർട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെ കൊടുക്കുവാൻ ഏറെ സഹായിക്കും .

Anoop Krishnan
Anoop Krishnan

Email Email Anoop Krishnan

Follow Us Facebook Logo Facebook Logo

About Me: Experienced Social Media And Content Marketing Specialist Read More

Advertisements

ട്രേഡിങ് ആർട്ടിക്കിൾ

Advertisements

LATEST ARTICLES വ്യൂ ഓൾ

Advertisements
HP 15.6 LAPTOP BAG Backpack  (Black, Black, 25 L)
HP 15.6 LAPTOP BAG Backpack (Black, Black, 25 L)
₹ 275 | $hotDeals->merchant_name
Vadhavan Roller Anti Aging 100% Natural Jade Facial Roller healing Slimming Massager Anti Aging 100% Natural Jade Facial Roller healing Slimming Massager Massager  (Green)
Vadhavan Roller Anti Aging 100% Natural Jade Facial Roller healing Slimming Massager Anti Aging 100% Natural Jade Facial Roller healing Slimming Massager Massager (Green)
₹ 175 | $hotDeals->merchant_name
Kuvadiya Sales Magnetic Vibra Plus Head Massager Hairbrush with Double Speed in Treatment | hair massager
Kuvadiya Sales Magnetic Vibra Plus Head Massager Hairbrush with Double Speed in Treatment | hair massager
₹ 140 | $hotDeals->merchant_name
AGARO 33511 MAGMA Air compression leg massager with handheld controller, 3 massage mode and intensity for feet, calf and thigh Massager  (Black)
AGARO 33511 MAGMA Air compression leg massager with handheld controller, 3 massage mode and intensity for feet, calf and thigh Massager (Black)
₹ 6199 | $hotDeals->merchant_name
ARG HEALTH CARE Leg Massager for Pain Relief Foot, Calf and Leg Massage with Vibration and Heat Therapy (Golden)
ARG HEALTH CARE Leg Massager for Pain Relief Foot, Calf and Leg Massage with Vibration and Heat Therapy (Golden)
₹ 15499 | $hotDeals->merchant_name