വെടിക്കെട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ഓഫറുകൾ ഇതാ അവതരിപ്പിച്ചു

മുഖേനെ Anoop Krishnan | പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു 11 Aug 2022
HIGHLIGHTS
  • റിലയൻസ് ജിയോ നൽകുന്ന ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ഓഫറുകൾ ഇതാ

  • ഓഫറുകളെക്കുറിച്ചു കൂടുതൽ ഇവിടെ നിന്നും അറിയാം

വെടിക്കെട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ഓഫറുകൾ ഇതാ അവതരിപ്പിച്ചു
വെടിക്കെട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ഓഫറുകൾ ഇതാ അവതരിപ്പിച്ചു

റിലയൻസ് ജിയോ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന മികച്ച ഓഫറുകളിൽ ഒന്നാണ് ജിയോ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ഓഫറുകൾ.എല്ലാവർഷവും നല്കുന്നതുപോലെ തന്നെ ഈ വർഷവും ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ദിനത്തിൽ മികച്ച ഓഫറുകൾ ഇതാ റിലയൻസ് ജിയോ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു .ഈ ഓഫറുകളെക്കുറിച്ചു കൂടുതൽ അറിയാം .

റിലയൻസ് ജിയോ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ഓഫറുകൾ ലഭിക്കുന്നത് 2999 രൂപയുടെ റീച്ചാർജുകൾക്ക് ഒപ്പമാണ് .2999 രൂപയുടെ റീച്ചാർജുകളിൽ ജിയോ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ദിവസ്സേന 2.5 ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് .അതുപോലെ തന്നെ അൺലിമിറ്റഡ് വോയ്‌സ് കോളിങ്ങും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് .

മുഴുവനായി ഈ പ്ലാനുകളിൽ 912.5 GB ഡാറ്റയാണ് ലഭിക്കുന്നത് .അതുപോലെ തന്നെ 365 ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയും ഈ പ്ലാനുകൾക്ക് ഒപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ് .എന്നാൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ പ്രമാണിച്ചു ഈ പ്ലാനുകൾക്ക് ഒപ്പം 75 ജിബിയുടെ ഡാറ്റയും അധികം ലഭിക്കുന്നതാണ് .അതുപോലെ തന്നെ Netmeds നൽകുന്ന ഓഫറുകളും ലഭിക്കുന്നതാണ് .

കൂടാതെ Ixigo നൽകുന്ന 750 രൂപയുടെ ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറുകളും ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ഓഫറുകളിൽ ജിയോ നൽകുന്നതാണ് .കൂടാതെ Ajio നൽകുന്ന ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറുകളും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതാണു് .ഉപഭോക്താക്കൾ പ്രതേകം ശ്രദ്ധിക്കുക TC അനുസരിച്ചു മാത്രമാണ് ജിയോ ഈ ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറുകൾ നൽകുന്നത് .

Anoop Krishnan
Anoop Krishnan

Email Email Anoop Krishnan

Follow Us Facebook Logo Facebook Logo

About Me: Experienced Social Media And Content Marketing Specialist Read More

Web Title: Jio 2999 Independence Offer
Advertisements

ട്രേഡിങ് ആർട്ടിക്കിൾ

Advertisements

LATEST ARTICLES വ്യൂ ഓൾ

Advertisements
HP 15.6 LAPTOP BAG Backpack  (Black, Black, 25 L)
HP 15.6 LAPTOP BAG Backpack (Black, Black, 25 L)
₹ 275 | $hotDeals->merchant_name
Kuvadiya Sales Magnetic Vibra Plus Head Massager Hairbrush with Double Speed in Treatment | hair massager
Kuvadiya Sales Magnetic Vibra Plus Head Massager Hairbrush with Double Speed in Treatment | hair massager
₹ 140 | $hotDeals->merchant_name
Vadhavan Roller Anti Aging 100% Natural Jade Facial Roller healing Slimming Massager Anti Aging 100% Natural Jade Facial Roller healing Slimming Massager Massager  (Green)
Vadhavan Roller Anti Aging 100% Natural Jade Facial Roller healing Slimming Massager Anti Aging 100% Natural Jade Facial Roller healing Slimming Massager Massager (Green)
₹ 175 | $hotDeals->merchant_name
AGARO 33511 MAGMA Air compression leg massager with handheld controller, 3 massage mode and intensity for feet, calf and thigh Massager  (Black)
AGARO 33511 MAGMA Air compression leg massager with handheld controller, 3 massage mode and intensity for feet, calf and thigh Massager (Black)
₹ 6199 | $hotDeals->merchant_name
ARG HEALTH CARE Leg Massager for Pain Relief Foot, Calf and Leg Massage with Vibration and Heat Therapy (Golden)
ARG HEALTH CARE Leg Massager for Pain Relief Foot, Calf and Leg Massage with Vibration and Heat Therapy (Golden)
₹ 15499 | $hotDeals->merchant_name