വീണ്ടും ബി എസ് എൻ എൽ തരംഗം ; മുൻ‌കൂർ 97,98,99 റീച്ചാർജ്ജ്‌ സൗകര്യം ഓഫറുകൾ

മുഖേനെ Anoop Krishnan | പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു 15 Jul 2020
HIGHLIGHTS
  • മുൻ‌കൂർ റീച്ചാർജ്ജ്‌ സൗകര്യം ഓഫറുകൾ ഇപ്പോൾ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു

  • 97 രൂപയുടെ റീചാർജുകളിൽ മുതൽ ഇത് ലഭിക്കുന്നതാണ്

  • കൂടാതെ 1999 രൂപയുടെ പ്ലാനുകളിൽ വരെ ഇത് ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു

വീണ്ടും ബി എസ് എൻ എൽ തരംഗം ; മുൻ‌കൂർ 97,98,99 റീച്ചാർജ്ജ്‌  സൗകര്യം ഓഫറുകൾ
വീണ്ടും ബി എസ് എൻ എൽ തരംഗം ; മുൻ‌കൂർ 97,98,99 റീച്ചാർജ്ജ്‌ സൗകര്യം ഓഫറുകൾ


BSNL ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഇതാ പുതിയ ഓഫറുകൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു .ഇനി ബിഎസ്എൻഎൽ പ്രീ പെയ്ഡ് ഉപഭോതാക്കൾക്ക് നേരത്തെ റീച്ചാർജുകൾ ചെയ്തു വെക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .അതായത് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ റീച്ചാർജ്ജ്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്ലാനുകളുടെ വാലിഡിറ്റി അവസാനിക്കുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ പ്ലാനുകളിലേക്കു റീച്ചാർജ്ജ്‌ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .

എന്നാൽ നിലവിൽ BSNL നൽകുന്ന പ്ലാൻ വൗച്ചറുകളിലും കൂടാതെ സ്പെഷ്യൽ പ്ലാനുകളിലും മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ  മുൻ‌കൂർ റീച്ചാർജ്ജ്‌ സൗകര്യം ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് .നിങ്ങളുടെ നിലവിലത്തെ പ്ലാനുകൾ അവസാനിക്കുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ ഈ പ്ലാനുകൾ റീച്ചാർജ്ജ്‌ ചെയ്യുവാനും കൂടാതെ ഈ പ്ലാനുകൾ ആക്റ്റിവേറ്റ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫർമേഷൻ മെസേജുകളും ലഭിക്കുന്നതാണ് .

ഈ ഓഫറുകൾ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് 97 രൂപയുടെ പ്ലാനുകൾ ,98 രൂപയുടെ പ്ലാനുകൾ ,99 രൂപായയുടെ പ്ലാനുകൾ ,118 രൂപയുടെ പ്ലാനുകൾ ,187 രൂപയുടെ പ്ലാനുകൾ ,247 രൂപയുടെ പ്ലാനുകൾ ,319 രൂപയുടെ പ്ലാനുകൾ ,399 രൂപയുടെ പ്ലാനുകൾ ,429 രൂപയുടെ പ്ലാനുകൾ ,485 രൂപയുടെ പ്ലാനുകൾ ,997 രൂപയുടെ പ്ലാനുകൾ ,1699 രൂപയുടെ കൂടാതെ 1999 രൂപയുടെ പ്ലാനുകളിൽ ഇത്തരത്തിൽ മുൻ‌കൂർ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നതാണു് .

മറ്റു ബിഎസ്എൻഎൽ ഓഫറുകൾ 

Anoop Krishnan
Anoop Krishnan

Email Email Anoop Krishnan

Follow Us Facebook Logo Facebook Logo

About Me: Experienced Social Media And Content Marketing Specialist Read More

Web Title: BSNL NEW JULY OFFERS DETAILS HERE
Advertisements

ട്രേഡിങ് ആർട്ടിക്കിൾ

Advertisements

LATEST ARTICLES വ്യൂ ഓൾ

Advertisements

ഹോട്ട് ഡീൽസ് വ്യൂ ഓൾ

AGARO 33511 MAGMA Air compression leg massager with handheld controller, 3 massage mode and intensity for feet, calf and thigh Massager  (Black)
AGARO 33511 MAGMA Air compression leg massager with handheld controller, 3 massage mode and intensity for feet, calf and thigh Massager (Black)
₹ 6199 | $hotDeals->merchant_name
IRIS Fitness Leg and Foot Massager  (Red)
IRIS Fitness Leg and Foot Massager (Red)
₹ 10999 | $hotDeals->merchant_name
ARG HEALTH CARE Leg Massager for Pain Relief Foot, Calf and Leg Massage with Vibration and Heat Therapy (Golden)
ARG HEALTH CARE Leg Massager for Pain Relief Foot, Calf and Leg Massage with Vibration and Heat Therapy (Golden)
₹ 15499 | $hotDeals->merchant_name
HP 15.6 LAPTOP BAG Backpack  (Black, Black, 25 L)
HP 15.6 LAPTOP BAG Backpack (Black, Black, 25 L)
₹ 275 | $hotDeals->merchant_name
ah arctic hunter Anti-Theft 15.6 inches Water Resistant Laptop Bag/Backpack with USB Charging Port and for Men and Women (Black)
ah arctic hunter Anti-Theft 15.6 inches Water Resistant Laptop Bag/Backpack with USB Charging Port and for Men and Women (Black)
₹ 2699 | $hotDeals->merchant_name
DMCA.com Protection Status