ആമസോണിലെ ഇന്നത്തെ തകർപ്പൻ ഓഫർ ഡീലുകൾ ഇതൊക്കെയാണ്

മുഖേനെ Anoop Krishnan | പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു 01 Jul 2022
HIGHLIGHTS
  • ആമസോണിലെ ഇന്നത്തെ തകർപ്പൻ ഓഫർ ഡീലുകൾ

  • ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറുകളിലൂടെ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു

ആമസോണിലെ ഇന്നത്തെ തകർപ്പൻ ഓഫർ ഡീലുകൾ ഇതൊക്കെയാണ്
ആമസോണിലെ ഇന്നത്തെ തകർപ്പൻ ഓഫർ ഡീലുകൾ ഇതൊക്കെയാണ്

ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് വെബ് സൈറ്റ് ആയ ആമസോണിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഉത്പന്നങ്ങൾ വളരെ മികച്ച ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ ,ലാപ്ടോപ്പുകൾ ,ടെലിവിഷനുകൾ ,സ്മാർട്ട് വാച്ചുകൾ എന്നിങ്ങനെ എല്ലാത്തരം ഉത്പന്നങ്ങളും ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറുകളും ഇപ്പോൾ ആമസോണിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതാണു് .ഇപ്പോൾ ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് നോക്കാം .

Blaupunkt Germany's

ഇപ്പോൾ ഓഫറുകളിൽ മികച്ച സൗണ്ട് സിസ്റ്റം നോക്കുന്നവർക്കായി ഇതാ ആമസോണിലൂടെ Blaupunkt Germany's SBW100 120W Wired Soundbar with Subwoofer, Bluetooth and HDMI Arc എന്ന സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .വാങ്ങിക്കുന്നതിനു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക .

Deal Price
Blaupunkt SBW100 120Watts Wired Soundbar with Subwoofer and Bluetooth

₹ 6999

Carvaan Saregama

ഇപ്പോൾ ഓഫറുകളിൽ മികച്ച സൗണ്ട് സിസ്റ്റം നോക്കുന്നവർക്കായി ഇതാ ആമസോണിലൂടെ Carvaan Saregama 120W 2.1 Channel Wireless, USB, Hdmi, Auxiliary, Bluetooth Soundbar - Cosmos Black എന്ന സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .വാങ്ങിക്കുന്നതിനു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക .

Deal Price
Carvaan Musicbar CBWY121

₹ 6990

Zebronics Zeb

5000 രൂപയ്ക്ക് താഴെ ഇപ്പോൾ ഓഫറുകളിൽ മികച്ച സൗണ്ട് സിസ്റ്റം നോക്കുന്നവർക്കായി ഇതാ ആമസോണിലൂടെ Zebronics Zeb-JUKEBAR 3900, 80W Multimedia soundbar with subwoofer Supporting Bluetooth, HDMI(ARC), Coaxial Input, AUX, USB & Remote Control എന്ന സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .വാങ്ങിക്കുന്നതിനു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക .

Deal Price
Zebronics Zeb-JUKEBAR 3900

₹ 4599

LG SL4 300W 2.1

എൽജിയുടെ ഒരു തകർപ്പൻ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ ആമസോണിലൂടെ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .എൽജിയുടെ LG SL4 300W 2.1 Ch Sound Bar with Carbon Woofer for a High Fidelity Sound, Adaptive Sound Control, Wireless subwoofer, Bluetooth Streaming, Versatile Connectivity and TV Sound Syncഎന്ന സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .വാങ്ങിക്കുന്നതിനു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക .

Deal Price
LG SL4 300W

₹ 11990

 

Anoop Krishnan
Anoop Krishnan

Email Email Anoop Krishnan

Follow Us Facebook Logo Facebook Logo

About Me: Experienced Social Media And Content Marketing Specialist Read More

Web Title: Amazon deals on sound system
Advertisements

ട്രേഡിങ് ആർട്ടിക്കിൾ

Advertisements

LATEST ARTICLES വ്യൂ ഓൾ

Advertisements
HP 15.6 LAPTOP BAG Backpack  (Black, Black, 25 L)
HP 15.6 LAPTOP BAG Backpack (Black, Black, 25 L)
₹ 275 | $hotDeals->merchant_name
Kuvadiya Sales Magnetic Vibra Plus Head Massager Hairbrush with Double Speed in Treatment | hair massager
Kuvadiya Sales Magnetic Vibra Plus Head Massager Hairbrush with Double Speed in Treatment | hair massager
₹ 140 | $hotDeals->merchant_name
Vadhavan Roller Anti Aging 100% Natural Jade Facial Roller healing Slimming Massager Anti Aging 100% Natural Jade Facial Roller healing Slimming Massager Massager  (Green)
Vadhavan Roller Anti Aging 100% Natural Jade Facial Roller healing Slimming Massager Anti Aging 100% Natural Jade Facial Roller healing Slimming Massager Massager (Green)
₹ 175 | $hotDeals->merchant_name
AGARO 33511 MAGMA Air compression leg massager with handheld controller, 3 massage mode and intensity for feet, calf and thigh Massager  (Black)
AGARO 33511 MAGMA Air compression leg massager with handheld controller, 3 massage mode and intensity for feet, calf and thigh Massager (Black)
₹ 6199 | $hotDeals->merchant_name
ARG HEALTH CARE Leg Massager for Pain Relief Foot, Calf and Leg Massage with Vibration and Heat Therapy (Golden)
ARG HEALTH CARE Leg Massager for Pain Relief Foot, Calf and Leg Massage with Vibration and Heat Therapy (Golden)
₹ 15499 | $hotDeals->merchant_name
DMCA.com Protection Status