ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಈ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸಾಕು!

Ravi Rao ಇವರಿಂದ | ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ 18 Mar 2023 17:36 IST
HIGHLIGHTS
  • ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

  • ಭಾರತೀಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (UIDAI) ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.

  • ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಅನನ್ಯ 12-ಅಂಕಿಯ ಐಡಿಯನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಈ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸಾಕು!
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಈ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸಾಕು!

Download Aadhaar: ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನ ಮುದ್ರಿತ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಒಯ್ಯಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಫೋನ್ ನಿಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಯಾವುದೇ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮ ಉಪಾಯವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (UIDAI) ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಸ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. 

ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು UIDAI ಘೋಷಿಸಿದೆ. UIDAI ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನೇರ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಅನನ್ಯ 12-ಅಂಕಿಯ ಐಡಿಯನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಜೀವನದ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಆಧಾರ್‌ನ ನೇರ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ https://eaadhaar.uidai.gov.in/ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

1. UIDAI ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ eaadhaar.uidai.gov.in ಮತ್ತು ನಂತರ "ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್‌ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ" ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.

2. ನಂತರ "ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ" ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 12-ಅಂಕಿಯ ಅನನ್ಯ ID ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. ಮುಖವಾಡದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ಡ್ ಆಧಾರ್ ಬೇಕು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

3. ಅದರ ನಂತರ ಆಧಾರ್‌ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ Send OTP ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

4. ನಮೂದಿಸಿದ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ OTP ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು "ಸಲ್ಲಿಸು" ಬಟನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.

5. ಒಮ್ಮೆ OTP ದೃಢೀಕರಣವು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ "ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಆಧಾರ್" ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನ PDF ಅನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.

6. ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕೆಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆಧಾರ್‌ನ ಸಹಾಯವಾಣಿ 

ಭವಿಷ್ಯದ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್‌ನ PDF ನಕಲನ್ನು ನೀವು ಉಳಿಸಬಹುದು. ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್ಡ್ ಆಧಾರ್ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೊದಲ ಎಂಟು ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸಹಾಯದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ UIDAI ಸಹಾಯವಾಣಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ UIDAI ಆಧಾರ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1947 ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಈಗ ಆಧಾರ್ ಮಿತ್ರ ಎಂಬ ಚಾಟ್ ಬಾಟ್ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸುದ್ದಿಗಳು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಫೀಚರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ Digit.in ಓದುತ್ತಿರಿ ಅಥವಾ Google News ಪೇಜ್ ನೋಡಿ

Ravi Rao
Ravi Rao

Email Email Ravi Rao

Follow Us Facebook Logo Facebook Logo

About Me: Ravi Rao is an Indian technology journalist who has been covering consumer technology since 2016. He is a Senior Editor for Kannada at Digit.in Read More

WEB TITLE

How to download Aadhaar card on your mobile phone

Advertisements

ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಲೇಖನಗಳು

Advertisements

ಇತ್ತೀಚಿನ ಲೇಖನಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

VISUAL STORY ಎಲ್ಲವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ