ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്ത ;വാട്ട്സ് ആപ്പ് ഉപഭോക്താക്കൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക

മുഖേനെ Anoop Krishnan | പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു 05 Aug 2022
HIGHLIGHTS
  • ഇന്ത്യയിൽ ഇതാ വാട്ട്സ് ആപ്പ് അക്കൗണ്ടുകൾ ബാൻ ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ

  • ഏകദേശം 22 ലക്ഷത്തിനു മുകളിൽ അകൗണ്ടുകളാണ് ബാൻ ചെയ്തതായി സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്

ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്ത ;വാട്ട്സ് ആപ്പ് ഉപഭോക്താക്കൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക
ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്ത ;വാട്ട്സ് ആപ്പ് ഉപഭോക്താക്കൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക

ഇന്ത്യയിൽ വീണ്ടും വാട്ട്സ് ആപ്പ് അക്കൗണ്ടുകൾ ബാൻ ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ .ജൂൺ കൂടാതെ ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ ഏകദേശം 22  ലക്ഷത്തിനു അടുത്ത് അക്കൗണ്ടുകൾ ആണ് ബാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് .വാട്ട്സ് ആപ്പ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോള്ളോ ചെയ്യാത്തതിന് തുടർന്നാണ് ഇത്തരത്തിൽ അകൗണ്ടുകൾ ബാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് .

2021 ലെ IT നിയമപ്രകാരംമാണ് ഇത്തരത്തിൽ വാട്ട്സ് ആപ്പ് 2 മില്യൺ അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് പൂട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് .ജൂൺ മാസ്സം മാത്രം വരെയുള്ള കാലയളവുകളിൽ ആണ് കൂടുതൽ വാട്ട്സ് ആപ്പ് അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് പണിവീണിരിക്കുന്നത്.വാട്ട്സ് ആപ്പിലൂടെ ഫേക്ക് മെസേജുകൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നവർ അടക്കമുള്ളവരുടെ അക്കൗണ്ടുകളും ഇതിൽ ഉണ്ട് .

ഏകദേശം ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ 30 ദിവസം കൊണ്ടുതന്നെ 20 ലക്ഷത്തിനടുത്തു വാട്ട്സ് ആപ്പ് അകൗണ്ടുകൾ ബാൻ ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് .അതുകൊണ്ടു തന്നെ നിങ്ങളുടെ വാട്ട്സ് ആപ്പിൽ വരുന്ന സ്പാം ,ഫേക്ക് മെസേജുകൾ മറ്റാർക്കും ഫോർവേഡ് ചെയ്തിരിക്കുക .അത്തരത്തിൽ മെസേജുകൾ വരുകയാണെങ്കിൽ അതിനു ശെരിയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രം ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക .

Anoop Krishnan
Anoop Krishnan

Email Email Anoop Krishnan

Follow Us Facebook Logo Facebook Logo

About Me: Experienced Social Media And Content Marketing Specialist Read More

Web Title: WhatsApp Banned Over 22 Lakh Accounts In India For Not Following IT Rules 2021
Advertisements

ട്രേഡിങ് ആർട്ടിക്കിൾ

Advertisements

LATEST ARTICLES വ്യൂ ഓൾ

Advertisements
AGARO 33511 MAGMA Air compression leg massager with handheld controller, 3 massage mode and intensity for feet, calf and thigh Massager  (Black)
AGARO 33511 MAGMA Air compression leg massager with handheld controller, 3 massage mode and intensity for feet, calf and thigh Massager (Black)
₹ 6199 | $hotDeals->merchant_name
Vadhavan Roller Anti Aging 100% Natural Jade Facial Roller healing Slimming Massager Anti Aging 100% Natural Jade Facial Roller healing Slimming Massager Massager  (Green)
Vadhavan Roller Anti Aging 100% Natural Jade Facial Roller healing Slimming Massager Anti Aging 100% Natural Jade Facial Roller healing Slimming Massager Massager (Green)
₹ 175 | $hotDeals->merchant_name
HP 15.6 LAPTOP BAG Backpack  (Black, Black, 25 L)
HP 15.6 LAPTOP BAG Backpack (Black, Black, 25 L)
₹ 275 | $hotDeals->merchant_name
Kuvadiya Sales Magnetic Vibra Plus Head Massager Hairbrush with Double Speed in Treatment | hair massager
Kuvadiya Sales Magnetic Vibra Plus Head Massager Hairbrush with Double Speed in Treatment | hair massager
₹ 140 | $hotDeals->merchant_name
ARG HEALTH CARE Leg Massager for Pain Relief Foot, Calf and Leg Massage with Vibration and Heat Therapy (Golden)
ARG HEALTH CARE Leg Massager for Pain Relief Foot, Calf and Leg Massage with Vibration and Heat Therapy (Golden)
₹ 15499 | $hotDeals->merchant_name