ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರಲಿರುವ ಕೆಲ 16MP ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು 4GB RAM ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು.

ಇವರಿಂದ Ravi Rao | ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ Oct 10 2017
Slide 1 - ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರಲಿರುವ ಕೆಲ 16MP ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು 4GB RAM ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು.

20,000/- ರೂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ 16MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 4GB RAM ಫೋನ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಇಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಲವಾರು ಫೋನ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ನಾವು ಕೆಲ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಂದು ನಿರಾಸೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೋತೆ ಜೋತೆಗೆ 4GB ಯಷ್ಟು RAM ನೊಂದಿಗೆ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ಗಳು ವರ್ಷದಲ್ಲಿನ ಬೋರ್ಡ್ RAM ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕ್ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವಿಳಂಬ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಕನಿಷ್ಠ 4GB ಯಾ RAM ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲ ಉತ್ತಮವಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮನಿಮ್ಮಲ್ಲರ ಭರವಸೆಯ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳಾದ Asus, Redmi, Samsung, Nokia, Vivo, HTC, Moto ಮತ್ತು Lenovo ಆಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ 4GB ಯಾ RAM ನ ಕೆಲ ಸಾಧನಗಳು ಸುಮಾರು 20,000 ರೂ ನಲ್ಲಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗ ದೊಡ್ಡ RAM ಮೊಬೈಲ್ಗಳ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Slide 2 - ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರಲಿರುವ ಕೆಲ 16MP ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು 4GB RAM ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು.

 

Xiaomi Redmi Note 5.

ಇದರ ಕ್ಯಾಮರಾ 16MP ರೇರ್ ಮತ್ತು 8MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದು 4GB ಯಾ RAM ನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಮತ್ತು ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯು 5.5 (13.97 cm) ವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಧೀರ್ಘಕಾಲದ 4000mAh ಬಾಳಿಕೆಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದರ ಬೆಲೆ: 12,990 (ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ).

Slide 3 - ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರಲಿರುವ ಕೆಲ 16MP ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು 4GB RAM ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು.

 

Xiaomi Redmi 5.

ಇದು 16MP ರೇರ್ ಮತ್ತು 8MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದು 4GB ಯಾ RAM ನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯು 5 (12.7 cm) ವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಧೀರ್ಘಕಾಲದ 4100mAh ಬಾಳಿಕೆಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ: 9,990/- (ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ).

 

Slide 4 - ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರಲಿರುವ ಕೆಲ 16MP ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು 4GB RAM ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು.

 

Nokia 7.

ಇದು 16MP ರೇರ್ ಮತ್ತು 8MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದು 4GB ಯಾ RAM ನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯು 5.5 (13.97 cm) ವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಧೀರ್ಘಕಾಲದ 2800mAh ಬಾಳಿಕೆಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ: 18,990/- (ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ).

 

Slide 5 - ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರಲಿರುವ ಕೆಲ 16MP ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು 4GB RAM ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು.

 

Vivo V5 Plus.

ಇದು 16MP ರೇರ್ ಮತ್ತು 20MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದು 4GB ಯಾ RAM ನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯು 5.5 (13.97 cm) ವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಧೀರ್ಘಕಾಲದ 3055mAh ಬಾಳಿಕೆಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ: 19,599/-.

 

Slide 6 - ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರಲಿರುವ ಕೆಲ 16MP ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು 4GB RAM ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು.

 

HTC Desire 10Pro.

ಇದು 20MP ರೇರ್ ಮತ್ತು 13MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದು 4GB ಯಾ RAM ನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯು 5.5 (13.97 cm) ವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಧೀರ್ಘಕಾಲದ 3000mAh ಬಾಳಿಕೆಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ: 17,599/-.

Slide 7 - ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರಲಿರುವ ಕೆಲ 16MP ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು 4GB RAM ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು.

 

Moto M 64GB.

ಇದು 16MP ರೇರ್ ಮತ್ತು 8MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದು 4GB ಯಾ RAM ನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯು 5.5 (13.97 cm) ವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಧೀರ್ಘಕಾಲದ 3050mAh ಬಾಳಿಕೆಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ: 14,200/-.

 

Slide 8 - ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರಲಿರುವ ಕೆಲ 16MP ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು 4GB RAM ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು.

 

LeEco Le Max 2 (32GB).

ಇದು 21MP ರೇರ್ ಮತ್ತು 8MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದು 4GB ಯಾ RAM ನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯು 5.7 (14.48 cm) ವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಧೀರ್ಘಕಾಲದ 3050mAh ಬಾಳಿಕೆಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ: 13,399/-.

Slide 9 - ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರಲಿರುವ ಕೆಲ 16MP ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು 4GB RAM ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು.

 

Lenovo K7 Note

ಇದು 16MP ರೇರ್ ಮತ್ತು 8MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದು 4GB ಯಾ RAM ನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯು 5.5 (13.97 cm) ವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಧೀರ್ಘಕಾಲದ 4500mAh ಬಾಳಿಕೆಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ: 14,990 (ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ).

 

Slide 10 - ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರಲಿರುವ ಕೆಲ 16MP ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು 4GB RAM ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು.

 

Lenovo K6 Note

ಇದು 16MP ರೇರ್ ಮತ್ತು 8MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದು 4GB ಯಾ RAM ನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯು 5.5 (13.97 cm) ವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಧೀರ್ಘಕಾಲದ 4000mAh ಬಾಳಿಕೆಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ: 11,047/-.

Slide 11 - ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರಲಿರುವ ಕೆಲ 16MP ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು 4GB RAM ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು.

 

Asus Zenfone 4Selfie

ಇದು 16MP ರೇರ್ ಮತ್ತು 20MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದು 4GB ಯಾ RAM ನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯು 5.5 (13.97 cm) ವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಧೀರ್ಘಕಾಲದ 3000mAh ಬಾಳಿಕೆಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ: 14,999/-.

Slide 12 - ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರಲಿರುವ ಕೆಲ 16MP ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು 4GB RAM ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು.

 

UleFone T1

ಇದು 16MP ರೇರ್ ಮತ್ತು 8MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದು 6GB ಯಾ RAM ನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯು 5.5 (13.97 cm) ವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಧೀರ್ಘಕಾಲದ 3680mAh ಬಾಳಿಕೆಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ: 14,790 (ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ).

Slide 13 - ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರಲಿರುವ ಕೆಲ 16MP ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು 4GB RAM ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು.

 

Gionee M7 Power

ಇದು 16MP ರೇರ್ ಮತ್ತು 8MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದು 4GB ಯಾ RAM ನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯು 6.0 (15.24 cm) ವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಧೀರ್ಘಕಾಲದ 5000mAh ಬಾಳಿಕೆಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ: 19,990 (ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ).

 

Slide 14 - ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರಲಿರುವ ಕೆಲ 16MP ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು 4GB RAM ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು.

 

LeEco Le Pro 3 (64GB)

ಇದು 16MP ರೇರ್ ಮತ್ತು 8MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದು 6GB ಯಾ RAM ನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯು 5.5 (13.97 cm) ವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಧೀರ್ಘಕಾಲದ 4070mAh ಬಾಳಿಕೆಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ: 19,990 (ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ).

 

Slide 15 - ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರಲಿರುವ ಕೆಲ 16MP ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು 4GB RAM ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು.

 

Panasonic Eluga Ray Max 64GB

ಇದು 16MP ರೇರ್ ಮತ್ತು 8MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದು 4GB ಯಾ RAM ನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯು 5.2 (13.21 cm) ವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಧೀರ್ಘಕಾಲದ 3000mAh ಬಾಳಿಕೆಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ: 12,499/-.

 

ಸಂಬಂಧಿತ / ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೋಟೋ ಸ್ಟೋರಿಗಳು

ಎಲ್ಲವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Advertisements

ಜನಪ್ರಿಯ ಫೋಟೋ ಸ್ಟೋರಿಗಳು

ಎಲ್ಲವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Advertisements

ಹಾಟ್ ಡೀಲ್ಗಳು

ಎಲ್ಲವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Advertisements

Digit caters to the largest community of tech buyers, users and enthusiasts in India. The all new Digit in continues the legacy of Thinkdigit.com as one of the largest portals in India committed to technology users and buyers. Digit is also one of the most trusted names when it comes to technology reviews and buying advice and is home to the Digit Test Lab, India's most proficient center for testing and reviewing technology products.

We are about leadership-the 9.9 kind! Building a leading media company out of India.And,grooming new leaders for this promising industry.(Kannada)

DMCA.com Protection Status