ಇವೇಲ್ಲಾ 4GB ಯಾ RAM, 5 ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 4000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು.

ಇವರಿಂದ Ravi Rao | ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ Feb 21 2018
Slide 1 - ಇವೇಲ್ಲಾ 4GB ಯಾ RAM, 5 ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 4000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು.

ಈಗ ಯಾವುದೇ ಫೋನ್ ಆಗಿರಲಿ ಅದರಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚು RAM ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಓಡುತ್ತಿದ್ದರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು OnePlus 3T ಮಾದರಿಯಂತೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಾಗಿದ್ದು 2,4,6,8GB RAM ಯಷ್ಟು ಫೋನನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅದರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯೊಂದಿಗೆ OnePlus 8GBಯ RAM ಅನ್ನು ತನ್ನ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ 5 ನಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಯಾವ ಫೋನ್ಗಳು 4GB ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ RAM ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅದರ ಕೆಲ ಪ್ರಮುಖ ಫೋನ್ಗಳ ತ್ವರಿತವಾದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಈ ಫೋನ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಅಂತಿಮವಾದ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ. RAM ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಅದರ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕಲ್ಲವೇ ಹಾಗಾಗಿ 4000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಇವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ RAM ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಫಾನ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಸಾಮನ್ಯವಾಗಿ ಅಧಿಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಇತರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಉನ್ನತ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇಷ್ಟು RAM ಹೊಂದಿರುವ ಫೋನ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಅಧಿಕಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಈ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು RAM ಅನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಗಮದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ.

Slide 2 - ಇವೇಲ್ಲಾ 4GB ಯಾ RAM, 5 ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 4000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು.

1. Xiaomi Mi Max 2 (64GB).

ಇದರಲ್ಲಿದೆ 4GB ಯಾ RAM ಮತ್ತು ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 6.4 ಇಂಚ್ಗಳಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಧೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆಯ 5300mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯಾ ಜೋತೆಗೆ 64GB ಯಾ ಸ್ಟೋರೇಜನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಬೆಲೆ 15,999/- ರೂಗಳು.

Slide 3 - ಇವೇಲ್ಲಾ 4GB ಯಾ RAM, 5 ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 4000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು.

2. Xiaomi Mi Max 2 (32GB).

ಇದರಲ್ಲಿದೆ 4GB ಯಾ RAM ಮತ್ತು ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 6.4 ಇಂಚ್ಗಳಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಧೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆಯ 5300mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯಾ ಜೋತೆಗೆ 32GB ಯಾ ಸ್ಟೋರೇಜನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಬೆಲೆ 13,920/- ರೂಗಳು.

Slide 4 - ಇವೇಲ್ಲಾ 4GB ಯಾ RAM, 5 ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 4000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು.

3. Samsung Galaxy A9 Pro.

ಇದರಲ್ಲಿದೆ 4GB ಯಾ RAM ಮತ್ತು ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 6.0 ಇಂಚ್ಗಳಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಧೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆಯ 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯಾ ಜೋತೆಗೆ 32GB ಯಾ ಸ್ಟೋರೇಜನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಬೆಲೆ 31,000/- ರೂಗಳು.

Slide 5 - ಇವೇಲ್ಲಾ 4GB ಯಾ RAM, 5 ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 4000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು.

4. Lenovo P2.

ಇದರಲ್ಲಿದೆ 4GB ಯಾ RAM ಮತ್ತು ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 5.5 ಇಂಚ್ಗಳಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಧೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆಯ 5100mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯಾ ಜೋತೆಗೆ 32GB ಯಾ ಸ್ಟೋರೇಜನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಬೆಲೆ 12,999/- ರೂಗಳು.

Slide 6 - ಇವೇಲ್ಲಾ 4GB ಯಾ RAM, 5 ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 4000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು.

5. ZTE Blade A2 Plus.

ಇದರಲ್ಲಿದೆ 4GB ಯಾ RAM ಮತ್ತು ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 5.5 ಇಂಚ್ಗಳಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಧೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆಯ 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯಾ ಜೋತೆಗೆ 32GB ಯಾ ಸ್ಟೋರೇಜನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಬೆಲೆ 8,999/- ರೂಗಳು.

Slide 7 - ಇವೇಲ್ಲಾ 4GB ಯಾ RAM, 5 ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 4000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು.

6. Ulefone Power 2.

ಇದರಲ್ಲಿದೆ 4GB ಯಾ RAM ಮತ್ತು ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 5.5 ಇಂಚ್ಗಳಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಧೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆಯ 6050mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯಾ ಜೋತೆಗೆ 64GB ಯಾ ಸ್ಟೋರೇಜನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಬೆಲೆ 19,900/- ರೂಗಳು.

Slide 8 - ಇವೇಲ್ಲಾ 4GB ಯಾ RAM, 5 ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 4000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು.

7. Nubia N2.

ಇದರಲ್ಲಿದೆ 4GB ಯಾ RAM ಮತ್ತು ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 5.5 ಇಂಚ್ಗಳಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಧೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆಯ 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯಾ ಜೋತೆಗೆ 64GB ಯಾ ಸ್ಟೋರೇಜನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಬೆಲೆ 12,899/- ರೂಗಳು.

Slide 9 - ಇವೇಲ್ಲಾ 4GB ಯಾ RAM, 5 ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 4000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು.

8. Asus Zenfone Zoom S.

ಇದರಲ್ಲಿದೆ 4GB ಯಾ RAM ಮತ್ತು ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 5.5 ಇಂಚ್ಗಳಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಧೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆಯ 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯಾ ಜೋತೆಗೆ 64GB ಯಾ ಸ್ಟೋರೇಜನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಬೆಲೆ 25,999/- ರೂಗಳು.

Slide 10 - ಇವೇಲ್ಲಾ 4GB ಯಾ RAM, 5 ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 4000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು.

9. Doogee BL7000.

ಇದರಲ್ಲಿದೆ 4GB ಯಾ RAM ಮತ್ತು ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 5.5 ಇಂಚ್ಗಳಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಧೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆಯ 7060mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯಾ ಜೋತೆಗೆ 64GB ಯಾ ಸ್ಟೋರೇಜನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಬೆಲೆ 22,000/- ರೂಗಳು.

Slide 11 - ಇವೇಲ್ಲಾ 4GB ಯಾ RAM, 5 ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 4000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು.

10. Doogee BL5000.

ಇದರಲ್ಲಿದೆ 4GB ಯಾ RAM ಮತ್ತು ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 5.5 ಇಂಚ್ಗಳಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಧೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆಯ 5050mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯಾ ಜೋತೆಗೆ 64GB ಯಾ ಸ್ಟೋರೇಜನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಬೆಲೆ 15,400/- ರೂಗಳು.

Slide 12 - ಇವೇಲ್ಲಾ 4GB ಯಾ RAM, 5 ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 4000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು.

11. Xiaomi Redmi 4 64GB.

ಇದರಲ್ಲಿದೆ 4GB ಯಾ RAM ಮತ್ತು ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 5.0 ಇಂಚ್ಗಳಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಧೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆಯ 4100mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯಾ ಜೋತೆಗೆ 64GB ಯಾ ಸ್ಟೋರೇಜನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಬೆಲೆ 10,999/- ರೂಗಳು.

Slide 13 - ಇವೇಲ್ಲಾ 4GB ಯಾ RAM, 5 ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 4000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು.

12. Lenovo K8 Plus 4GB RAM.

ಇದರಲ್ಲಿದೆ 4GB ಯಾ RAM ಮತ್ತು ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 5.2 ಇಂಚ್ಗಳಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಧೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆಯ 4000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯಾ ಜೋತೆಗೆ 32GB ಯಾ ಸ್ಟೋರೇಜನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಬೆಲೆ 9,999/- ರೂಗಳು.

 

Slide 14 - ಇವೇಲ್ಲಾ 4GB ಯಾ RAM, 5 ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 4000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು.

13. 10.or G 64GB.

ಇದರಲ್ಲಿದೆ 4GB ಯಾ RAM ಮತ್ತು ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 5.5 ಇಂಚ್ಗಳಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಧೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆಯ 4000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯಾ ಜೋತೆಗೆ 64GB ಯಾ ಸ್ಟೋರೇಜನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಬೆಲೆ 11,999/- ರೂಗಳು.

Slide 15 - ಇವೇಲ್ಲಾ 4GB ಯಾ RAM, 5 ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 4000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು.

14. Nubia N2.

ಇದರಲ್ಲಿದೆ 4GB ಯಾ RAM ಮತ್ತು ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 5.5 ಇಂಚ್ಗಳಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಧೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆಯ 4000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯಾ ಜೋತೆಗೆ 64GB ಯಾ ಸ್ಟೋರೇಜನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಬೆಲೆ 12,899/- ರೂಗಳು.

Slide 16 - ಇವೇಲ್ಲಾ 4GB ಯಾ RAM, 5 ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 4000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು.

15. Samsung Galaxy C9 Pro.

ಇದರಲ್ಲಿದೆ 6GB ಯಾ RAM ಮತ್ತು ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 6.0 ಇಂಚ್ಗಳಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಧೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆಯ 4000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯಾ ಜೋತೆಗೆ 64GB ಯಾ ಸ್ಟೋರೇಜನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಬೆಲೆ 29,900/- ರೂಗಳು.

Slide 17 - ಇವೇಲ್ಲಾ 4GB ಯಾ RAM, 5 ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 4000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು.

16. Lenovo Phab 2 Pro.

ಇದರಲ್ಲಿದೆ 4GB ಯಾ RAM ಮತ್ತು ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 6.4 ಇಂಚ್ಗಳಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಧೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆಯ 4050mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯಾ ಜೋತೆಗೆ 64GB ಯಾ ಸ್ಟೋರೇಜನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಬೆಲೆ 25,900/- ರೂಗಳು.

Slide 18 - ಇವೇಲ್ಲಾ 4GB ಯಾ RAM, 5 ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 4000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು.

17. Oppo F3 Plus.

ಇದರಲ್ಲಿದೆ 4GB ಯಾ RAM ಮತ್ತು ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 6.0 ಇಂಚ್ಗಳಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಧೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆಯ 4000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯಾ ಜೋತೆಗೆ 64GB ಯಾ ಸ್ಟೋರೇಜನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಬೆಲೆ 24,990/- ರೂಗಳು.

Slide 19 - ಇವೇಲ್ಲಾ 4GB ಯಾ RAM, 5 ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 4000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು.

18. Lenovo K6 Note.

ಇದರಲ್ಲಿದೆ 4GB ಯಾ RAM ಮತ್ತು ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 5.5 ಇಂಚ್ಗಳಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಧೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆಯ 4000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯಾ ಜೋತೆಗೆ 32GB ಯಾ ಸ್ಟೋರೇಜನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಬೆಲೆ 9150/- ರೂಗಳು.

Slide 20 - ಇವೇಲ್ಲಾ 4GB ಯಾ RAM, 5 ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 4000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು.

19. Coolpad Cool1 Dual

ಇದರಲ್ಲಿದೆ 4GB ಯಾ RAM ಮತ್ತು ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 5.5 ಇಂಚ್ಗಳಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಧೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆಯ 4000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯಾ ಜೋತೆಗೆ 32GB ಯಾ ಸ್ಟೋರೇಜನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಬೆಲೆ 7,999/- ರೂಗಳು.

Slide 21 - ಇವೇಲ್ಲಾ 4GB ಯಾ RAM, 5 ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 4000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು.

20. Yu Yureka 2.

ಇದರಲ್ಲಿದೆ 4GB ಯಾ RAM ಮತ್ತು ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 5.5 ಇಂಚ್ಗಳಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಧೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆಯ 3930mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯಾ ಜೋತೆಗೆ 64GB ಯಾ ಸ್ಟೋರೇಜನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಬೆಲೆ 11,999/- ರೂಗಳು.

ಸಂಬಂಧಿತ / ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೋಟೋ ಸ್ಟೋರಿಗಳು

ಎಲ್ಲವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Advertisements

ಜನಪ್ರಿಯ ಫೋಟೋ ಸ್ಟೋರಿಗಳು

ಎಲ್ಲವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Advertisements

ಹಾಟ್ ಡೀಲ್ಗಳು

ಎಲ್ಲವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Advertisements

Digit caters to the largest community of tech buyers, users and enthusiasts in India. The all new Digit in continues the legacy of Thinkdigit.com as one of the largest portals in India committed to technology users and buyers. Digit is also one of the most trusted names when it comes to technology reviews and buying advice and is home to the Digit Test Lab, India's most proficient center for testing and reviewing technology products.

We are about leadership-the 9.9 kind! Building a leading media company out of India.And,grooming new leaders for this promising industry.(Kannada)

DMCA.com Protection Status