జియో vs వోడాఫోన్ vs ఎయిర్టెల్ vs ఐడియా : ఆల్ టైం బెస్ట్ ప్లాన్స్

బై Raja Pullagura | అప్‌డేట్ చేయబడింది Jun 12 2019
జియో vs వోడాఫోన్ vs ఎయిర్టెల్ vs ఐడియా : ఆల్ టైం బెస్ట్ ప్లాన్స్

  రోజువారీ డేటా మరియు వాయిస్ కాల్స్ అందించడానికి టెలికాం సెక్టార్ ఆపరేటర్లు ప్రతిరోజూ భారతదేశంలో తమ వినియోగదారులను తిరిగి తీసుకురావడానికి వీలు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఈ సమయంలో, ఈ పండుగ నెలలో,  భారతదేశం యొక్క అన్ని రాష్ట్రాల్లో  కొత్త మరియు అదనపు ప్రయోజనాల కోలాహలం జరుపుకుంటోంది.

అయితే, ఈ క్రింది జాబితా కోసం కొన్ని అద్భుతమైన ప్రీపెయిడ్ ప్రణాళికలు ఉన్నాయి.  నేడు  భారతి ఎయిర్టెల్, రిలయన్స్ జియో, వొడాఫోన్ మరియు ఐడియా కోసం అందుబాటులో ఉన్న ఉత్తమ ప్రణాళికలను జాబితా చేసాము.

జియో vs వోడాఫోన్ vs ఎయిర్టెల్ vs ఐడియా : ఆల్ టైం బెస్ట్ ప్లాన్స్

భారతి ఎయిర్టెల్  199 ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్

ఇది ఉత్తమ ప్రయోజనాలను వినియోగదారులకు అందిస్తుంది. భారతి ఎయిర్టెల్ రూ. 199 ను రీఛార్జి చేయాలి. దీనితో, రోజువారీ 1.4GB డేటా అందుబాటులో ఉన్న అపరిమిత స్థానిక మరియు STD కాల్స్ ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా, కూడా ఎస్ఎంఎస్ పరిమితంగా ఉంది, రోజుకు 100 SMS లు మాత్రమే. అలాగే, ఎయిర్టెల్ ఇప్పుడు పాన్ ఇండియా ఉచిత రోమింగ్ కలిగి ఉంది . దీని చెల్లుబాటు 28 రోజులు. దీనిని మై ఎయిర్టెల్ యాప్ లేదా రీఛార్జ్ దుకాణాలలో పొందవచ్చు.

జియో vs వోడాఫోన్ vs ఎయిర్టెల్ vs ఐడియా : ఆల్ టైం బెస్ట్ ప్లాన్స్

భారతి ఎయిర్టెల్ 399 రూపాయల ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్

ఇది వినియోగదారులకు ఉత్తమ ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. భారతి ఎయిర్టెల్ 399 రూపాయల రీఛార్జ్ చేయవలసి ఉంటుంది. దీనితో, రోజువారీ 1.4GB డేటా అందుబాటుతో  ఉన్న అపరిమిత స్థానిక మరియు STD కాల్స్ ఉన్నాయి. అలాగే ఎస్ఎంఎస్ పరిమితంగా ఉంటుంది, ఒక్కో రోజుకు 100 SMS లు మాత్రమే. అలాగే, ఎయిర్టెల్ ఇప్పుడు పాన్ ఇండియా ఉచిత రోమింగ్ కలిగి ఉంది . దీని చెల్లుబాటు 70 రోజులు. దీనిని మై ఎయిర్టెల్ యాప్ లేదా రీఛార్జ్ దుకాణాలలో పొందవచ్చు.

జియో vs వోడాఫోన్ vs ఎయిర్టెల్ vs ఐడియా : ఆల్ టైం బెస్ట్ ప్లాన్స్

భారతి ఎయిర్టెల్  448 రూపాయల ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్

ఇది వినియోగదారులకు ఉత్తమ ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. దీని కోసం మీరు భారతి ఎయిర్టెల్ 448 రూపాయల రీఛార్జ్ చేయాలి. దీనితో, రోజువారీ 1.4GB డేటా అందుబాటులో ఉన్న అపరిమిత స్థానిక మరియు STD కాల్స్ ఉన్నాయి. అయితే, ఎస్ఎంఎస్ పరిమితంగా ఉంటుంది, ఒక్కో రోజుకు 100 SMS లు మాత్రమే ఉంటుంది. అలాగే, ఎయిర్టెల్ ఇప్పుడు పాన్ ఇండియా ఉచిత రోమింగ్ కలిగి ఉంది . దీని చెల్లుబాటు  82 రోజులు, దీనిని మై ఎయిర్టెల్ యాప్ లేదా రీఛార్జ్ దుకాణాలలో పొందవచ్చు.

జియో vs వోడాఫోన్ vs ఎయిర్టెల్ vs ఐడియా : ఆల్ టైం బెస్ట్ ప్లాన్స్

భారతీ ఎయిర్టెల్ 509 రూపాయల ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్

ఇది వినియోగదారులకు ఉత్తమ ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. దీని కోసం మీరు భారతి ఎయిర్టెల్ 509 రూపాయల రీఛార్జ్ చేయాలి. దీనితో, రోజువారీ 1.4GB డేటా అందుబాటులో ఉన్న అపరిమిత స్థానిక మరియు STD కాల్స్ ఉన్నాయి. అయితే, ఎస్ఎంఎస్ పరిమితంగా ఉంటుంది, ఒక్కో రోజుకు 100 SMS లు మాత్రమే ఉంటుంది. అలాగే, ఎయిర్టెల్ ఇప్పుడు పాన్ ఇండియా ఉచిత రోమింగ్ కలిగి ఉంది . దీని చెల్లుబాటు 90 రోజులు, దీనిని మై ఎయిర్టెల్ యాప్ లేదా రీఛార్జ్ దుకాణాలలో పొందవచ్చు.

జియో vs వోడాఫోన్ vs ఎయిర్టెల్ vs ఐడియా : ఆల్ టైం బెస్ట్ ప్లాన్స్

రిలయన్స్ జియో 98 రూపాయల ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్

ఇది వినియోగదారులకు ఉత్తమ ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. దీని కోసం మీరు రిలయన్స్ జియో యొక్క 98 రూపాయల రీఛార్జ్ చేయాలి.  దీనితో, మొత్తం 2GB డేటాతో అందుబాటులో ఉన్న అపరిమిత స్థానిక మరియు STD కాల్స్ ఉన్నాయి. మొత్తంగా 300 SMS ల పరిమితో ఉంటుంది . జియోతో ఇప్పుడు,  పాన్ ఇండియా రోమింగ్ ఉచితం మరియు రోమింగ్ కూడా అపరిమితంగా ఉచితం రోమింగ్ ఛార్జీలు లేవు. దీని చెల్లుబాటు 28 రోజులు, మై జియో అనువర్తనం లేదా రీఛార్జ్ దుకాణాలలో పొందవచ్చు.

జియో vs వోడాఫోన్ vs ఎయిర్టెల్ vs ఐడియా : ఆల్ టైం బెస్ట్ ప్లాన్స్

రిలయన్స్ జియో 198 రూపాయల  ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్

ఇది వినియోగదారులకు ఉత్తమ ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. దీని కోసం మీరు రిలయన్స్ జియో యొక్క 98 రూపాయల రీఛార్జ్ చేయాలి. రోజువారీ 2GB డేటాతో మొత్తంగా 56GB డేటా అందిస్తుంది, అలాగే అన్లిమిటెడ్ స్థానిక మరియు ఎస్టీడీ కాల్స్ అందిబాటులో ఉంటాయి. రోజుకు కేవలం 100 SMSల పరిమితితో ఉంటుంది. జియోతో ఇప్పుడు,  పాన్ ఇండియా రోమింగ్ ఉచితం మరియు రోమింగ్ కూడా అపరిమితంగా ఉచితం, రోమింగ్ ఛార్జీలు లేవు. దీని చెల్లుబాటు 28 రోజులు, మై జియో అనువర్తనం లేదా రీఛార్జ్ దుకాణాలలో పొందవచ్చు.

జియో vs వోడాఫోన్ vs ఎయిర్టెల్ vs ఐడియా : ఆల్ టైం బెస్ట్ ప్లాన్స్

రిలయన్స్ జియో  299 రూపాయల  ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్

ఇది వినియోగదారులకు ఉత్తమ ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. దీని కోసం మీరు రిలయన్స్ జియో యొక్క 299 రూపాయల రీఛార్జ్ చేయాలి. రోజువారీ 3GB డేటాతో మొత్తంగా 84GB డేటా అందిస్తుంది, అలాగే అన్లిమిటెడ్ స్థానిక మరియు ఎస్టీడీ కాల్స్ అందిబాటులో ఉంటాయి. రోజుకు కేవలం 100 SMSల పరిమితితో ఉంటుంది. జియోతో ఇప్పుడు,  పాన్ ఇండియా రోమింగ్ ఉచితం మరియు రోమింగ్ కూడా అపరిమితంగా ఉచితం, రోమింగ్ ఛార్జీలు లేవు. దీని చెల్లుబాటు 28 రోజులు, మై జియో అనువర్తనం లేదా రీఛార్జ్ దుకాణాలలో పొందవచ్చు.

జియో vs వోడాఫోన్ vs ఎయిర్టెల్ vs ఐడియా : ఆల్ టైం బెస్ట్ ప్లాన్స్

రిలయన్స్ జియో 398 రూపాయల ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్

ఇది వినియోగదారులకు ఉత్తమ ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. దీని కోసం మీరు రిలయన్స్ జియో యొక్క 398 రూపాయల రీఛార్జ్ చేయాలి. రోజువారీ 2GB డేటాతో మొత్తంగా 140GB డేటా అందిస్తుంది, అలాగే అన్లిమిటెడ్ స్థానిక మరియు ఎస్టీడీ కాల్స్ అందిబాటులో ఉంటాయి. రోజుకు కేవలం 100 SMSల పరిమితితో ఉంటుంది. జియోతో ఇప్పుడు,  పాన్ ఇండియా రోమింగ్ ఉచితం మరియు రోమింగ్ కూడా అపరిమితంగా ఉచితం, రోమింగ్ ఛార్జీలు లేవు. దీని చెల్లుబాటు 70 రోజులు, మై జియో అనువర్తనం లేదా రీఛార్జ్ దుకాణాలలో పొందవచ్చు.

జియో vs వోడాఫోన్ vs ఎయిర్టెల్ vs ఐడియా : ఆల్ టైం బెస్ట్ ప్లాన్స్

వోడాఫోన్ 199 రూపాయల ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్

ఇది వినియోగదారులకు ఉత్తమ ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. దీని కోసం మీరు వోడాఫోన్ యొక్క 199 రూపాయల రీఛార్జి చేయాలి. రోజువారీ 1.4GB డేటాతో మొత్తంగా 39.2GB డేటా అందిస్తుంది, అలాగే అన్లిమిటెడ్ స్థానిక మరియు ఎస్టీడీ కాల్స్ అందిబాటులో ఉంటాయి. రోజుకు కేవలం 100 SMSల పరిమితితో ఉంటుంది.  వోడాఫోన్ ఇప్పుడు భారతదేశం రోమింగ్ ఉచితం మరియు రోమింగ్లో అపరిమితంగా ఉచిత రోమింగ్ ఛార్జీలు కూడా ఉన్నాయి. దీని విలువ చెల్లుబాటు 28 రోజులు. మై  వోడాఫోన్ అనువర్తనం లేదా రీఛార్జ్ దుకాణాలలో పొందవచ్చు.

జియో vs వోడాఫోన్ vs ఎయిర్టెల్ vs ఐడియా : ఆల్ టైం బెస్ట్ ప్లాన్స్

వోడాఫోన్ 209 రూపాయల ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్

ఇది వినియోగదారులకు ఉత్తమ ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. దీని కోసం మీరు వోడాఫోన్ యొక్క 209 రూపాయల రీఛార్జి చేయాలి. రోజువారీ 1.5GB డేటాతో మొత్తంగా 42GB డేటా అందిస్తుంది, అలాగే అన్లిమిటెడ్ స్థానిక మరియు ఎస్టీడీ కాల్స్ అందిబాటులో ఉంటాయి. రోజుకు కేవలం 100 SMSల పరిమితితో ఉంటుంది.  వోడాఫోన్ ఇప్పుడు భారతదేశం రోమింగ్ ఉచితం మరియు రోమింగ్లో అపరిమితంగా ఉచిత రోమింగ్ ఛార్జీలు కూడా ఉన్నాయి. దీని విలువ చెల్లుబాటు 28 రోజులు. మై  వోడాఫోన్ అనువర్తనం లేదా రీఛార్జ్ దుకాణాలలో పొందవచ్చు.

జియో vs వోడాఫోన్ vs ఎయిర్టెల్ vs ఐడియా : ఆల్ టైం బెస్ట్ ప్లాన్స్

వోడాఫోన్ 399 రూపాయల ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్

ఇది వినియోగదారులకు ఉత్తమ ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. దీని కోసం మీరు వోడాఫోన్ యొక్క 399 రూపాయల రీఛార్జి చేయాలి. రోజువారీ 1.4GB డేటాతో మొత్తంగా 98GB డేటా అందిస్తుంది, అలాగే అన్లిమిటెడ్ స్థానిక మరియు ఎస్టీడీ కాల్స్ అందిబాటులో ఉంటాయి. రోజుకు కేవలం 100 SMSల పరిమితితో ఉంటుంది.  వోడాఫోన్ ఇప్పుడు భారతదేశం రోమింగ్ ఉచితం మరియు రోమింగ్లో అపరిమితంగా ఉచిత రోమింగ్ ఛార్జీలు కూడా ఉన్నాయి. దీని విలువ చెల్లుబాటు 70 రోజులు. మై  వోడాఫోన్ అనువర్తనం లేదా రీఛార్జ్ దుకాణాలలో పొందవచ్చు.

జియో vs వోడాఫోన్ vs ఎయిర్టెల్ vs ఐడియా : ఆల్ టైం బెస్ట్ ప్లాన్స్

వోడాఫోన్ 479 రూపాయల ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్

ఇది వినియోగదారులకు ఉత్తమ ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. దీని కోసం మీరు వోడాఫోన్ యొక్క 479 రూపాయల రీఛార్జి చేయాలి. దీనితో రోజువారీ 1.5GB డేటాతో మొత్తంగా 126GB డేటా అందిస్తుంది, అలాగే అన్లిమిటెడ్ స్థానిక మరియు ఎస్టీడీ కాల్స్ అందిబాటులో ఉంటాయి. రోజుకు కేవలం 100 SMSల పరిమితితో ఉంటుంది.  వోడాఫోన్ ఇప్పుడు భారతదేశం రోమింగ్ ఉచితం మరియు రోమింగ్లో అపరిమితంగా ఉచిత రోమింగ్ ఛార్జీలు కూడా ఉన్నాయి. దీని విలువ చెల్లుబాటు 84 రోజులు. మై  వోడాఫోన్ అనువర్తనం లేదా రీఛార్జ్ దుకాణాలలో పొందవచ్చు.

జియో vs వోడాఫోన్ vs ఎయిర్టెల్ vs ఐడియా : ఆల్ టైం బెస్ట్ ప్లాన్స్

ఐడియా 199 రూపాయల ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్

ఇది వినియోగదారులకు ఉత్తమ ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. దీని కోసం మీరు ఐడియా యొక్క 199 రూపాయల రీఛార్జి చేయాలి. దీనితో రోజువారీ 1.4GB డేటాతో మొత్తంగా 39.2GB డేటా అందిస్తుంది, అలాగే అన్లిమిటెడ్ స్థానిక మరియు ఎస్టీడీ కాల్స్ అందిబాటులో ఉంటాయి. రోజుకు కేవలం 100 SMSల పరిమితితో ఉంటుంది.  ఐడియా ఇప్పుడు భారతదేశం రోమింగ్ ఉచితం మరియు రోమింగ్లో అపరిమితంగా ఉచిత రోమింగ్ ఛార్జీలు కూడా ఉన్నాయి. దీని విలువ చెల్లుబాటు 28 రోజులు. మై  ఐడియా  అనువర్తనం లేదా రీఛార్జ్ దుకాణాలలో పొందవచ్చు.

జియో vs వోడాఫోన్ vs ఎయిర్టెల్ vs ఐడియా : ఆల్ టైం బెస్ట్ ప్లాన్స్

ఐడియా 398 రూపాయల ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్

ఇది వినియోగదారులకు ఉత్తమ ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. దీని కోసం మీరు ఐడియా యొక్క 398 రూపాయల రీఛార్జి చేయాలి. దీనితో రోజువారీ 1.4GB డేటాతో మొత్తంగా 98GB డేటా అందిస్తుంది, అలాగే అన్లిమిటెడ్ స్థానిక మరియు ఎస్టీడీ కాల్స్ అందిబాటులో ఉంటాయి. రోజుకు కేవలం 100 SMSల పరిమితితో ఉంటుంది.  ఐడియా ఇప్పుడు భారతదేశం రోమింగ్ ఉచితం మరియు రోమింగ్లో అపరిమితంగా ఉచిత రోమింగ్ ఛార్జీలు కూడా ఉన్నాయి. దీని విలువ చెల్లుబాటు 70 రోజులు. మై  ఐడియా  అనువర్తనం లేదా రీఛార్జ్ దుకాణాలలో పొందవచ్చు.

 

సంభందిత /సరికొత్త ఫోటో స్టోరీలు

మొత్తం చూపించు
Advertisements

పాపులర్ ఫోటో స్టోరీలు

మొత్తం చూపించు
Advertisements