இந்த ப்ளூடூத் ஸ்பிக்கர்களில் கிடைக்கிறது சிறந்த ஆபர்

எழுதியது Sakunthala | அப்டேட் ஆனது Jan 11 2018
Slide 1 - இந்த ப்ளூடூத் ஸ்பிக்கர்களில் கிடைக்கிறது சிறந்த ஆபர்

பிளிப்கார்டில்  மூலம் கிடைக்கும் ஸ்பிகர்களின் ஆபர்  ஒபற்றி தான் பேசுகிறோம், ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் நமக்கு நிறைய வேலையில் உபயோகமாக இருக்கிறது.. நம்  வீட்டில் ஏதாவது பார்ட்டி  அல்லது நண்பர்களுடன் பார்ட்டியில் என்ஜாய்  செய்வதர்க்கும்  நமக்கு இந்த ஸ்பீக்கர்  மிக உதவியாக இருக்கிறது. இந்த ஸ்பிகர்களில் நாம்  எங்கு  வேணாலும் கொண்டு செல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ளூடூத் கனெக்ட்  செய்து பார்ட்டியை  என்ஜாய் பண்ணலாம் இந்த ப்ளூடூத்  ஸ்பீக்கர்  பிளிப்கார்டில்  மிக நல்ல டிஸ்கவுன்ட் கிடைக்கிறது. நீங்கள் ஒரு புதிய ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் வாங்க விரும்புகிருர்கள்  என்றால், இந்த லிஸ்டை ஒரு முறை பாருங்கள் 

Slide 2 - இந்த ப்ளூடூத் ஸ்பிக்கர்களில் கிடைக்கிறது சிறந்த ஆபர்

Mezire s10 Speaker 023 Portable Bluetooth Mobile/Tablet Speaker  (White, 2.1 Channel)

Mezire s10 Bluetooth Mobile/Tablet உண்மையான விலை  Rs 799 இருக்கிறது ஆனால்  பிளிப்கார்டில்  59% டிச்கவுன்ட்க்கு பிறகு உங்களுக்கு  இது  Rs 331 விலையில் கிடைக்கிறது, இங்கிருந்து வாங்கவும்.

Slide 3 - இந்த ப்ளூடூத் ஸ்பிக்கர்களில் கிடைக்கிறது சிறந்த ஆபர்

JBL Tune Portable Bluetooth Mobile/Tablet Speaker  (Grey, Stereo Channel)

JBL Tune Portable Bluetooth Mobile/Tablet Speaker பிளிப்கார்டில்  61% டிச்கவுன்ட்க்கு பிறகு இந்த ஸ்பீக்கர்  Rs 5,990 குறைந்து  Rs 2,299 விலையில் கிடைக்கிறது, இங்கிருந்து வாங்கவும்.

Slide 4 - இந்த ப்ளூடூத் ஸ்பிக்கர்களில் கிடைக்கிறது சிறந்த ஆபர்

Zaap AQUA BOOM Waterproof Portable Bluetooth Mobile/Tablet

Speaker  (Black, Mono Channel) Zaap AQUA BOOM Waterproof Portable Bluetooth Mobile/Tablet Speaker உண்மையான விலை  Rs 5,000 இருக்கிறது ஆனால் 50% டிச்கவுன்ட்க்கு  பிறகு உங்களுக்கு இந்த ஸ்பீக்கர் Rs 2,499 விலையில் கிடைக்கிறது, இங்கிருந்து வாங்கவும்

Slide 5 - இந்த ப்ளூடூத் ஸ்பிக்கர்களில் கிடைக்கிறது சிறந்த ஆபர்

F&D W7 Portable Bluetooth Mobile/Tablet Speaker  (Grey, Mono Channel)

F&D W7 Portable Bluetooth Mobile/Tablet Speaker விலை பிளிப்கார்டில்  40% டிஸ்கவுன்ட் கிடைக்கிறது அதன் பிறகு  நீங்கள் இந்த ஸ்பீக்கர் Rs 1,399 விலையில் வாங்கலாம் , இங்கிருந்து வாங்கவும்..

Slide 6 - இந்த ப்ளூடூத் ஸ்பிக்கர்களில் கிடைக்கிறது சிறந்த ஆபர்

Exmade Waterproof WP11 Portable Bluetooth Gaming Speaker  (Multicolor, Stereo Channel)

Exmade Waterproof WP11 Portable Bluetooth Gaming Speaker யில்  80% டிஸ்கவுன்ட் கிடைக்கிறது  அதன் பிறகு இதன் விலை  Rs 1,999 லிருந்து குறைந்து Rs 399 ஆகிவிட்டது. இங்கிருந்து வாங்கவும்..

 

Slide 7 - இந்த ப்ளூடூத் ஸ்பிக்கர்களில் கிடைக்கிறது சிறந்த ஆபர்

boAt Stone 600 Portable Bluetooth Mobile/Tablet Speaker  (Black, Stereo Channel)

boAt Stone 600 Portable Bluetooth Mobile/Tablet Speaker உண்மையான விலை Rs 3,990இருக்கிறது ஆனால்  பிளிப்கார்டில் 34% டிச்கவுன்ட்க்கு  பிறகு உங்களுக்கு  இது  Rs 2,850 வாங்கலாம், இங்கிருந்து வாங்கவும்

Slide 8 - இந்த ப்ளூடூத் ஸ்பிக்கர்களில் கிடைக்கிறது சிறந்த ஆபர்

Mezire Wireless Portable Bluetooth Speaker with FM / TF Card Reader / Mic. / Led Light(Rose Gold) Bluetooth Mobile/Tablet Speaker  (Rose Gold, Mono Channel)

Mezire Wireless Portable Bluetooth Speaker உண்மையான விலை Rs 999 இருக்கிறது, ஆனால்  பிளிப்கார்டில் 50% டிஸ்கவுன்ட்க்கு பிறகு  உங்களுக்கு  இது  Rs 499 விலையில் வாங்கலாம், இங்கிருந்து வாங்கவும்..

Slide 9 - இந்த ப்ளூடூத் ஸ்பிக்கர்களில் கிடைக்கிறது சிறந்த ஆபர்

F&D W4 Portable Bluetooth Mobile/Tablet Speaker  (Black, Mono Channel)

F&D W4 Portable Bluetooth Mobile/Tablet Speaker பிளிப்கார்டில்  34% டிஸ்கவுன்ட் கிடைக்கிறது, அதன் மூலம் இதன் விலை Rs 1,690 से குறைந்து Rs 1,099 விலையில் வாங்கலாம், இங்கிருந்து வாங்கவும்..

Slide 10 - இந்த ப்ளூடூத் ஸ்பிக்கர்களில் கிடைக்கிறது சிறந்த ஆபர்

Philips BT50G/00 Portable Bluetooth Mobile/Tablet Speaker  (Grey, Mono Channel)

பிளிப்கார்டில்  25% டிஸ்கவுன்ட் கிடைக்கிறது  அதன் பிறகு இந்த ஸ்பீக்கர் Rs 1,399 விலையில் கிடைக்கிறது , இங்கிருந்து வாங்கவும்

Slide 11 - இந்த ப்ளூடூத் ஸ்பிக்கர்களில் கிடைக்கிறது சிறந்த ஆபர்

Inext IN BT-517 Portable Bluetooth Mobile/Tablet Speaker  (Black, Stereo Channel)

Inext IN BT-517 Portable Bluetooth Mobile/Tablet Speaker உண்மையான விலை  Rs 1,299 இருக்கிறது  ஆனால்  பிளிப்கார்டில் 29% டிஸ்கவுன்ட்க்கு  பிறகு  உங்களுக்கு இது  Rs 780 விலையில் கிடைக்கிறது , இங்கிருந்து வாங்கவும்..

Slide 12 - இந்த ப்ளூடூத் ஸ்பிக்கர்களில் கிடைக்கிறது சிறந்த ஆபர்

KBOOM High definition dolby digital sound wireless multicolor Bluetooth Mobile/Tablet Speaker  (Black, Stereo Channel)

KBOOM Bluetooth Mobile/Tablet Speaker ப்ளிப்கார்டின்  68% டிஸ்கவுன்ட் தருகிறது  அதன் பிறகு  உங்களுக்கு இது  Rs 415 விலையில் கிடைக்கிறது , இங்கிருந்து வாங்கவும்

Slide 13 - இந்த ப்ளூடூத் ஸ்பிக்கர்களில் கிடைக்கிறது சிறந்த ஆபர்

Offbeat ECHO 10W Portable Bluetooth Mobile/Tablet Speaker  (Grey, 2.1 Channel)

Offbeat ECHO 10W Portable Bluetooth Mobile/Tablet Speaker உண்மையான விலை Rs 5,499 இருக்கிறது ஆனால்  பிளிப்கார்டில்  27% டிஸ்கவுன்ட்க்கு  பிறகு இதன் விலை  Rs 3,300 ஆகிவிட்டது, இங்கிருந்து வாங்கவும்..

Slide 14 - இந்த ப்ளூடூத் ஸ்பிக்கர்களில் கிடைக்கிறது சிறந்த ஆபர்

Blue Birds Ultra dynamic 3d sound LED Spectrum Lightning Portable wireless Bluetooth Mobile/Tablet Speaker  (Blue, 3.1 Channel)

Blue Birds Ultra dynamic 3d sound LED Spectrum Lightning Portable wireless Bluetooth Mobile/Tablet Speaker பிளிப்கார்டில்  48% டிஸ்கவுன்ட் கிடைக்கிறது  அதன் பிறகு  இதன் விலை,குறைந்து Rs 1,299 ஆகிவிட்டது, இங்கிருந்து வாங்கவும்

Slide 15 - இந்த ப்ளூடூத் ஸ்பிக்கர்களில் கிடைக்கிறது சிறந்த ஆபர்

YSB Pill010 Portable Bluetooth Mobile/Tablet Speaker  (Black, 2.1 Channel)

YSB Pill010 Portable Bluetooth Mobile/Tablet Speaker விலை பிளிப்கார்டில்  68% டிஸ்கவுன்ட் கிடைக்கிறது  அதன் பிறகு  இந்த ஸ்பீக்கர் Rs 1,999 குறைந்து  Rs 625 விலையில் கிடைக்கிறது, இங்கிருந்து வாங்கவும்.

Slide 16 - இந்த ப்ளூடூத் ஸ்பிக்கர்களில் கிடைக்கிறது சிறந்த ஆபர்

SoundLogic BTC001S_WH Portable Bluetooth Mobile/Tablet Speaker  (White, 2.1 Channel)

SoundLogic BTC001S_WH Portable Bluetooth Mobile/Tablet Speaker உண்மையான விலை  Rs 2,499 இருக்கிறது  ஆனால்  பிளிப்கார்டில்  46% டிச்கவுன்ட்க்கு பிறகு  உங்களுக்கு இது  Rs 1,499 விலையில் கிடைக்கிறது, இங்கிருந்து வாங்கவும்..

Slide 17 - இந்த ப்ளூடூத் ஸ்பிக்கர்களில் கிடைக்கிறது சிறந்த ஆபர்

JBL Trip visor mount Bluetooth Portable Bluetooth Mobile/Tablet Speaker  (Black, Mono Channel)

JBL Trip visor mount Bluetooth Portable Bluetooth Mobile/Tablet Speaker உண்மையான விலை Rs 6,990 இருக்கிறது  ஆனால்  பிளிப்கார்டில்  47% டிஸ்கவுன்ட்க்கு பிறகு  உங்களுக்கு இந்த ஸ்பீக்கர் Rs 3,570 விலையில் கிடைக்கிறது, இங்கிருந்து வாங்கவும்.

Slide 18 - இந்த ப்ளூடூத் ஸ்பிக்கர்களில் கிடைக்கிறது சிறந்த ஆபர்

BLULOTUS Hogh Quality Mini Bluetooth Speaker Pen drive,Memory Card,Aux Cable Slot Portable (Multicolor, Multi Pattern) ZXCV1236 Bluetooth Mobile/Tablet Speaker  (Multicolor, 2.1 Channel)

BLULOTUS Hogh Quality Mini Bluetooth Speaker விலை பிளிப்கார்டில்  71% டிஸ்கவுன்ட் கிடைக்கிறது  அதன் பிறகு  இந்த ஸ்பீக்கர்  Rs 999 குறைந்துப்  Rs 288 விலையில் கிடைக்கிறது, இங்கிருந்து வாங்கவும்.

Slide 19 - இந்த ப்ளூடூத் ஸ்பிக்கர்களில் கிடைக்கிறது சிறந்த ஆபர்

Sony SRS-XB20 Portable Bluetooth Mobile/Tablet Speaker  (Black, Stereo Channel)

Sony SRS-XB20 Portable Bluetooth Mobile/Tablet Speaker உண்மையான விலை  8,990 இருக்கிறது ஆனால்  பிளிப்கார்டில் 22% டிச்கவுன்ட்க்கு பிறகு உங்களுக்கு  இந்த ஸ்பீக்கர் 6,999 விலையில் கிடைக்கிறது, இங்கிருந்து வாங்கவும்.

Slide 20 - இந்த ப்ளூடூத் ஸ்பிக்கர்களில் கிடைக்கிறது சிறந்த ஆபர்

JBL Pulse 2 Portable Bluetooth Mobile/Tablet Speaker  (Silver, Stereo Channel)

JBL Pulse 2 Portable Bluetooth Mobile/Tablet Speaker யின் விலை பிளிப்கார்டில்  20% டிஸ்கவுன்ட்  கிடைக்கிறது, அதன் பிறகு இதன் விலை  17,990 குறைந்து 14,195 விலையில் கிடைக்கிறது, இங்கிருந்து வாங்கவும்.

தொடர்புடைய / சமீபத்திய போட்டோ செய்திகள்

அனைத்தையும் பாருங்கள்
Advertisements

பாப்புலர் போட்டோ செய்திகள்

அனைத்தையும் பாருங்கள்
Advertisements
Advertisements

Digit caters to the largest community of tech buyers, users and enthusiasts in India. The all new Digit in continues the legacy of Thinkdigit.com as one of the largest portals in India committed to technology users and buyers. Digit is also one of the most trusted names when it comes to technology reviews and buying advice and is home to the Digit Test Lab, India's most proficient center for testing and reviewing technology products.

We are about leadership-the 9.9 kind! Building a leading media company out of India.And,grooming new leaders for this promising industry.

DMCA.com Protection Status