അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ജിയോ കൂടാതെ BSNL ഓഫറുകൾ

മുഖേനെ Anoop Krishnan | അപ്‌ഡേറ്റ്‌ ചെയ്തു May 14 2019
Slide 1 - അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ജിയോ കൂടാതെ BSNL ഓഫറുകൾ

പുതിയ വർഷത്തിലും നല്ല ഒരുപിടി ഓഫറുകളുമായി ടെലികോം കമ്പനികൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു .കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാഭകരമായ ഓഫറുകൾ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് നൽകിയ രണ്ടു ടെലികോം കമ്പനികളായിരുന്നു ജിയോയും കൂടാതെ BSNL ലും .എന്നാൽ നിലവിലത്തെ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് BSNL നേക്കാളും കൂടുതൽ ഉപഭോതാക്കൾ ജിയോയിൽ ആണ് എന്നതാണ് .ഒരുപാടു പരാതികൾ BSNL ൽ ഉപഭോതാക്കളിൽ നിന്നും എത്തുന്നുണ്ട് .അതിൽ പ്രധാനമായും ഉപഭോതാക്കൾ ചൂണ്ടികാണിക്കുന്നത് ഇന്റർനെറ്റ് സ്ലോ പോലെയുള്ളതാണ് .എന്തായാലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ പുതിയ ഓഫറുകൾക്കൊപ്പം മികച്ച ഇന്റർനെറ്റും BSNL ൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്നു എന്നാണ് സൂചനകൾ . 

 

Slide 2 - അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ജിയോ കൂടാതെ BSNL ഓഫറുകൾ


BSNL അവരുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വാർഷിക ഓഫറുകൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നു .ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് ഈ ഓഫറുകളുടെ വാലിഡിറ്റി ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് .1312 രൂപയുടെ റീച്ചാർജുകളിൽ ആണ് BSNL ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഈ അൺലിമിറ്റഡ് ഓഫറുകൾ ലഭ്യമാകുന്നത് .

Slide 3 - അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ജിയോ കൂടാതെ BSNL ഓഫറുകൾ

1312 രൂപയുടെ റീച്ചാർജിൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു 5 ജിബിയുടെ ഡാറ്റ കൂടാതെ അൺലിമിറ്റഡ് വോയിസ് കോളിങ് എന്നിവയാണ് ലഭ്യമാകുന്നത് .ഡൽഹി കൂടാതെ മുംബൈ എന്നി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒഴികെ കോളുകൾ സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്നതാണ് .കൂടാതെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് 1,000 SMS ,ഹാലോ ട്യൂണുകളും സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് .

Slide 4 - അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ജിയോ കൂടാതെ BSNL ഓഫറുകൾ

BSNL ന്റെ രണ്ടു പ്ലാനുകൾ ;750 ജിബി കൂടാതെ 500ജിബി ഡാറ്റ

ഏറ്റവും പുതിയ ബ്രൊഡ് ബാൻഡ് ഓഫറുകളുമായി BSNL എത്തി കഴിഞ്ഞു .ഹൈ സ്പീഡ് വേഗതയിൽ ലഭിക്കുന്ന BSNL ന്റെ ബ്രൊഡ് ബാൻഡ് ഓഫറുകളാണിത് .1277 രൂപയുടെ പ്ലാനുകളിലാണ് പുതിയ ബ്രൊഡ് ബാൻഡ് ഹൈ സ്പീഡ് ഇന്റെർനെറ്റുകൾ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് .1277 ബ്രൊഡ് ബാൻഡ് പ്ലാനുകളിൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് 750 ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് .ഒരുമാസത്തേക്കാണ് ഇതിന്റെ വാലിഡിറ്റി ലഭ്യമാകുന്നത് .

Slide 5 - അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ജിയോ കൂടാതെ BSNL ഓഫറുകൾ

എന്നാൽ 750 ജിബിയുടെ ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം 2Mbps സ്പീഡിൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഈ സേവനങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .കൂടാതെ 777 രൂപയുടെ മറ്റൊരു പ്ലാൻ കൂടി BSNL ൽ നിന്നും ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് .ഈ ഓഫറുകളിൽ 50 Mbps സ്പീഡുകളിലാണ് ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഡാറ്റ ലഭിക്കുന്നത് .500 ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് ഇതിൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് .കഴിഞ്ഞ 10 വർഷങ്ങളായി ബ്രൊഡ് ബാൻഡ് രംഗത്തു നമ്മുടെ സ്വന്തം BSNL തന്നെയാണ് മുന്നിൽ നില്കുന്നത് .

 

Slide 6 - അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ജിയോ കൂടാതെ BSNL ഓഫറുകൾ

ജിയോയുടെ പുതിയ  ലാഭകരമായ ഓഫറുകളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്  .ദിവസേന 5 ജിബിമുതൽ 1076 ജിബി വരെ ലഭിക്കുന്ന ജിയോ ലിങ്ക് ഓഫറുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് .699 രൂപമുതലാണ് ഈ ഓഫറുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് .ഒരു വീട്ടിലേക്കു ആവിശ്യമായ എല്ലാംതന്നെ ഈ പുതിയ ജിയോ ലിങ്ക് വഴി ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് .ഓഫറുകളെക്കുറിച്ചു കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം .

Slide 7 - അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ജിയോ കൂടാതെ BSNL ഓഫറുകൾ

699 രൂപയുടെ ജിയോലിങ്ക് പായ്ക്കുകളിൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു ദിവസേന 5 ജിബിയുടെ ഡാറ്റ .ഇതിന്റെ വാലിഡിറ്റി ലഭിക്കുന്നത് 28 ദിവസ്സത്തേക്കാണ് .അതായത് മുഴുവനായി ഈ ഓഫറുകളിൽ 156 ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് ലഭ്യമാകുന്നത് .മറ്റു കമ്പനികളുടെ ഓഫറുകൾ താരതമ്മ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഓഫറുകൾ മികച്ചുതന്നെ നിൽക്കുന്നു .അതുത്തതായി മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഓഫറുകളാണ് .

Slide 8 - അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ജിയോ കൂടാതെ BSNL ഓഫറുകൾ

2018 ൽ കഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓഫറുകൾ പുറത്തിറക്കിയത് ജിയോ തന്നെയാണ് എന്നകാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട .2019 ലും അതെ തരംഗം തന്നെ ആവർത്തിക്കുവാൻ ജിയോ ഒരുങ്ങുകയാണ് .ഇനി ജിയോയിൽ നിന്നും 9 പുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് .അതി ആദ്യം പറയേണ്ടത് ജിയോയുടെ പുതിയ ജിഗാ ഫൈബർ  ആണ് .അതിനു ശേഷം അടുത്ത വർഷം ജിയോയിൽ നിന്നും ജിയോ ജിഗാ ടെലിവിഷൻ ആണ് .

 

Slide 9 - അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ജിയോ കൂടാതെ BSNL ഓഫറുകൾ

2019 ൽ തന്നെ ജിയോയുടെ പുതിയ 4ജി സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ ജിയോ ഫോൺ 3 എത്തുന്നുണ്ട് .കൂടാതെ ജിയോയിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം വലിയ സ്‌ക്രീനിൽ സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ ജിയോ പുറത്തിറക്കുന്നുണ്ട് .അതിനു ശേഷം നമ്മൾ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊന്നാണ് 5ജി സർവീസുകൾ .ജിയോയിൽ നിന്നും തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം .VoWi-Fi സർവീസുകളാണ് അടുത്തതായി ജിയോയിൽ നിന്നും എത്തുന്നത് .അവസാനമായി ജിയോ സ്മാർട്ട് ഹോം കൂടാതെ ജിയോ എന്റർ പ്രൈസ് സർവീസുകളും 2019 ൽ എത്തുന്നുണ്ട് .

 

Slide 10 - അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ജിയോ കൂടാതെ BSNL ഓഫറുകൾ

BSNL വരിക്കാർ ഏറെ നേരിടുന്ന പ്രേശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അതിന്റെ ഇന്റർനെറ്റ് സ്പീഡ് .ഇപ്പോൾ വളരെ ലാഭകരമായ ഓഫറുകൾ BSNL ൽ നിന്നും എത്തുന്നുണ്ട് എങ്കിൽകൂടിയും ഒരുപാടു പരാതികളാണ് BSNL ന്റെ ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസുകളെക്കുറിച്ചു എത്തുന്നത് .എന്നാൽ ഇപ്പോൾ BSNL വരിക്കാർക്ക് ഒരു സന്തോഷവാർത്തയായിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് .പുതിയ ടെക്നോളോജിയുമായി BSNL എത്തുന്നു .BSNL അവരുടെ പുതിയ 5ജി ടെക്നോളജി ഇന്ത്യയിൽ എത്തിക്കുന്നു .അടുത്തവർഷം (2020 ൽ) ലോകമെമ്പാടും 5ജി ടെക്നോളജി എത്തുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് .

 

റിലേറ്റഡ് / ലേറ്റസ്റ്റ് ഫോട്ടോസ് സ്റ്റോറീസ്

വ്യൂ ഓൾ
Advertisements

ജനപ്രിയ ഫോട്ടോ കഥകൾ

വ്യൂ ഓൾ
Advertisements

Digit caters to the largest community of tech buyers, users and enthusiasts in India. The all new Digit in continues the legacy of Thinkdigit.com as one of the largest portals in India committed to technology users and buyers. Digit is also one of the most trusted names when it comes to technology reviews and buying advice and is home to the Digit Test Lab, India's most proficient center for testing and reviewing technology products.

9.9 മീഡിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ലീഡിങ് കമ്പനിയാണ് .ഈ ഇഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു ലീഡർ തന്നെയാണ് ഇത് .

DMCA.com Protection Status