സാംസങ്ങിന്റെ ഗാലക്സി M30യുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

Slide 1 - സാംസങ്ങിന്റെ ഗാലക്സി M30യുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

സാംസങ്ങിന്റെ M10 കൂടാതെ M20 എന്നി മോഡലുകൾക്ക് ശേഷം പുറത്തിറങ്ങുന്ന മറ്റൊരു മോഡലാണ് M30 സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ .ഇതിന്റെ സവിശേഷതകളിൽ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഇതിന്റെ ബാറ്ററി ലൈഫും കൂടാതെ ട്രിപ്പിൾ പിൻ ക്യാമറകളും ആണ് .5000mAh ന്റെ ബാറ്ററി കരുത്തിലാണ് ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ ഇന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് .
ഇപ്പോൾ ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലും എത്തിയിരിക്കുകയാണ് .ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും സാംസങ്ങ് ഗാലക്സി M30 എന്ന സ്മാർട്ട് ഫോണുകളുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ മനസ്സിലാക്കാം .മാർച്ച് 7നു ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ് വെബ് സൈറ്റ് ആയ ആമസോണിൽ നിന്നും ഉച്ചയ്ക്ക് 12മണിയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .

Slide 2 - സാംസങ്ങിന്റെ ഗാലക്സി M30യുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

ഫോണുകളുടെ സവിശേഷതകളിൽ ബാറ്ററി ലൈഫും എടുത്തുപറയേണ്ടതാണ് .ഇതിന്റെ ആന്തരിക സവിശേഷതകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ 4 ജിബിയുടെ റാം കൂടാതെ 64 ജിബിയുടെ ഇന്റെർണൽ സ്റ്റോറേജ് കൂടാതെ 6 ജിബിയുടെ റാം & 128 ജിബിയുടെ ഇന്റെർണൽ സ്റ്റോറേജ് എന്നി മോഡലുകളാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് . Exynos 7904 പ്രോസസറിലാണ് ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് .

Slide 3 - സാംസങ്ങിന്റെ ഗാലക്സി M30യുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

രണ്ടു വേരിയന്റുകൾ ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു .ഈ രണ്ടു വേരിയന്റുകളും ഗെയിമിങ്ങിനു അനിയോജ്യമായ വേരിയന്റുകൾ തന്നെയാണ് .എടുത്തു പറയേണ്ടത് 6 ജിബിയുടെ റാംമ്മിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മോഡലുകളെയാണ് .കൂടാതെ Exynos ന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പ്രോസസറുകളും ഇതിനു അനിയോജ്യമാണ് .

Slide 4 - സാംസങ്ങിന്റെ ഗാലക്സി M30യുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

സാംസങ്ങ് ഗാലക്സി M20 മോഡലുകൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരേ പ്രോസസറുകൾ തന്നെയാണ് ഈ മോഡലുകൾക്കും നൽകിയിരിക്കുന്നത് .ആൻഡ്രോയിഡിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ Pie ൽ തന്നെയാണ് ഈ മോഡലുകളുടെയും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് .ഇതും സാംസങ്ങിന്റെ ഗാലക്സി M30 എന്ന സ്മാർട്ട് ഫോണുകളെ സംബദ്ധിച്ചടത്തോളോം ഒരു നേട്ടം തന്നെയാണ് .

 

Slide 5 - സാംസങ്ങിന്റെ ഗാലക്സി M30യുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

ട്രിപ്പിൾ പിൻ ക്യാമറകളിലാണ് ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് .13 + 5 + 5 മെഗാപിക്സലിന്റെ ട്രിപ്പിൾ പിൻ ക്യാമറകളും കൂടാതെ 16 മെഗാപിക്സലിന്റെ സെൽഫി ക്യാമറകളും ആണ് ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് .കൂടാതെ 5000Mah ന്റെ ബാറ്ററി ലൈഫും ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നുണ്ട് .

 

Slide 6 - സാംസങ്ങിന്റെ ഗാലക്സി M30യുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

മിഡ് റെയിഞ്ചിൽ ഒരു ക്യാമറ സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ നോക്കുന്നവർക്കായി തീർച്ചയായും സാംസങ്ങിന്റെ ഗാലക്സി M30 എന്ന സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ ഉപകാരപ്പെടും എന്നുതന്നെ പറയാം .കാരണം ഒരു മിഡ് റെയിഞ്ചു സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ 13 മെഗാപിക്സലിന്റെ ട്രിപ്പിൾ പിൻ ക്യാമറകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് .ഇതിന്റെ ക്യാമറകളും സാംസങ്ങ് ഗാലക്സി M30 എന്ന സ്മാർട്ട് ഫോണിന്റെ ഒരു നേട്ടം തന്നെയാണ് .

 

Slide 7 - സാംസങ്ങിന്റെ ഗാലക്സി M30യുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

സാംസങ്ങ് ഗാലക്സി M20 മോഡലുകൾക്ക് 13 മെഗാപിക്സൽ + 5 മെഗാപിക്സലിന്റെ ക്യാമറകളാണ് നൽകിയിരുന്നത് .എന്നാൽ M30 മോഡലുകൾക്ക് ഒരു 5 മെഗാപിക്സൽ കൂടി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് .കൂടാതെ M20 മോഡലുകൾക്ക് 8 മെഗാപിക്സലിന്റെ സെൽഫി ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇവിടെ 16 മെഗാപിക്സലിന്റെ ക്യാമറകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് .ഇതിന്റെ വിപണിയിലെ വില 14990 രൂപമുതൽ 17990 രൂപവരെയാണ് .മാർച്ച് 7 നു ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ സെയിൽ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് .

 

Slide 8 - സാംസങ്ങിന്റെ ഗാലക്സി M30യുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

സാംസങ്ങിന്റെ മിഡ് റെയിഞ്ചിൽ കൂടാതെ ട്രിപ്പിൾ പിൻ ക്യാമറകളിൽ അതുപോലെ തന്നെ 5000mAhന്റെ ബാറ്ററി ലൈഫിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആണ് സാംസങ്ങ് ഗാലക്സി M30 എന്ന മോഡലുകൾ .ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളുടെ മികച്ച സവിശേഷതകളിൽ ക്യാമറകളും ഇതിന്റെ ബാറ്ററി ലൈഫുകളും എടുത്തുപറയേണ്ട രണ്ടു സവിശേഷതകൾ തന്നെയാണ് .

Slide 9 - സാംസങ്ങിന്റെ ഗാലക്സി M30യുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

 

 

 

 

 

കൂടാതെ ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ സാംസങ്ങിന്റെ തന്നെ M10 കൂടാതെ സാംസങ്ങ് ഗാലക്സി M20 എന്നി സ്മാർട്ട് ഫോണുകളും ലഭ്യമാകുന്നതാണു് .ഇതിൽ സാംസങ്ങിന്റെ M10 എന്ന സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ ഇപ്പോൾ 10000 രൂപയ്ക്ക് താഴെ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മോഡലുകൾ കൂടിയാണ് .ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ് വെബ് സൈറ്റ് ആയ ആമസോണിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് .

റിലേറ്റഡ് / ലേറ്റസ്റ്റ് ഫോട്ടോസ് സ്റ്റോറീസ്

വ്യൂ ഓൾ
Advertisements

ജനപ്രിയ ഫോട്ടോ കഥകൾ

വ്യൂ ഓൾ
Advertisements

ഹോട്ട് ഡീൽസ്

വ്യൂ ഓൾ
Advertisements

Digit caters to the largest community of tech buyers, users and enthusiasts in India. The all new Digit in continues the legacy of Thinkdigit.com as one of the largest portals in India committed to technology users and buyers. Digit is also one of the most trusted names when it comes to technology reviews and buying advice and is home to the Digit Test Lab, India's most proficient center for testing and reviewing technology products.

9.9 മീഡിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ലീഡിങ് കമ്പനിയാണ് .ഈ ഇഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു ലീഡർ തന്നെയാണ് ഇത് .