8 ജിബിയുടെ റാംമ്മിൽ മെയ്‌സുവിന്റെ പുതിയ മോഡൽ

മുഖേനെ Anoop Krishnan | അപ്‌ഡേറ്റ്‌ ചെയ്തു Feb 01 2017
8 ജിബിയുടെ റാംമ്മിൽ മെയ്‌സുവിന്റെ പുതിയ മോഡൽ

5.7 ഇഞ്ചിന്റെ ഡിസ്‌പ്ലേയിൽ മെയ്‌സു പ്രൊ 7

8 ജിബിയുടെ റാംമ്മിൽ മെയ്‌സുവിന്റെ പുതിയ മോഡൽ

മെയ്‌സുവിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ മോഡലായ പ്രൊ 7 മികച്ച സവിശേഷതകളോടെയാണ് വിപണിയിൽ എത്തുന്നത് 

8 ജിബിയുടെ റാംമ്മിൽ മെയ്‌സുവിന്റെ പുതിയ മോഡൽ

ഇതിൽ എടുത്തുപറയേണ്ടത് ഇതിന്റെ റാം ആണ് 

8 ജിബിയുടെ റാംമ്മിൽ മെയ്‌സുവിന്റെ പുതിയ മോഡൽ

8 ജിബിയുടെ റാം കൂടാതെ 128 ജിബിയുടെ ഇന്റെർണൽ സ്റ്റോറേജ് ഇതിനുണ്ട് 

8 ജിബിയുടെ റാംമ്മിൽ മെയ്‌സുവിന്റെ പുതിയ മോഡൽ

5.7 ഇഞ്ചിന്റെ ഫുൾ HD ഡിസ്‌പ്ലേയാണ് ഇതിനുള്ളത്

 

8 ജിബിയുടെ റാംമ്മിൽ മെയ്‌സുവിന്റെ പുതിയ മോഡൽ

12 മെഗാപിക്സലിന്റെ സോണി IMX362 പിൻ ക്യാമറയാണുള്ളത് 

8 ജിബിയുടെ റാംമ്മിൽ മെയ്‌സുവിന്റെ പുതിയ മോഡൽ

ഇതിന്റെ വിപണിയിലെ വില 32,500 രൂപകടുത്തുവരും 

റിലേറ്റഡ് / ലേറ്റസ്റ്റ് ഫോട്ടോസ് സ്റ്റോറീസ്

വ്യൂ ഓൾ
Advertisements

ജനപ്രിയ ഫോട്ടോ കഥകൾ

വ്യൂ ഓൾ
Advertisements

ഹോട്ട് ഡീൽസ്

വ്യൂ ഓൾ
Advertisements
DMCA.com Protection Status