സെക്കന്റ് മാത്രം മതി ഒരു സിനിമ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഒപ്പം LEDടിവിയും സൗജന്യം ;ജിയോ ഫൈബർ ഓഫറുകൾ

മുഖേനെ Anoop Krishnan | അപ്‌ഡേറ്റ്‌ ചെയ്തു Aug 30 2019
Slide 1 - സെക്കന്റ് മാത്രം മതി ഒരു സിനിമ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാൻ  ഒപ്പം LEDടിവിയും സൗജന്യം ;ജിയോ ഫൈബർ ഓഫറുകൾ

ജിയോയുടെ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടിയ പുതിയ ജിയോ ഫൈബർ സർവീസുകൾ ഇന്ത്യൻ മുഴുവനും എത്തുന്നു .ജിയോയുടെ വാർഷിക സമ്മേളനത്തിലാണ് പുതിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് .ജിയോയുടെ ഈ പുതിയ ഫൈബർ സർവീസുകൾക്കായി ഇതുവരെ 1.5 കോടി രെജിസ്ട്രേഷനുകളാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് .രണ്ടു കോടി കണക്ഷനുകൾ പേർസണൽ ഉപഭോതാക്കൾക്കും 1.5 കോടി കണക്ഷനുകൾ പ്രൈവറ്റ് ഉപഭോതാക്കൾക്കും ആയാണ് ജിയോ നടപ്പിലാക്കുന്നത് .കൂടാതെ എയർടെൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് നൽകുന്ന ബ്രൊഡ് ബാൻഡ് ഓഫറുകളും നോക്കാം .

Slide 2 - സെക്കന്റ് മാത്രം മതി ഒരു സിനിമ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാൻ  ഒപ്പം LEDടിവിയും സൗജന്യം ;ജിയോ ഫൈബർ ഓഫറുകൾ

എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ജിയോയുടെ ഈ ഫൈബർ സർവീസുകൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏകദേശം 50 ലക്ഷത്തിനടുത് ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് .ഈ ഫൈബർ സർവീസുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷതകളിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഇതിന്റെ സ്പീഡ് തന്നെയാണ് .

 

Slide 3 - സെക്കന്റ് മാത്രം മതി ഒരു സിനിമ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാൻ  ഒപ്പം LEDടിവിയും സൗജന്യം ;ജിയോ ഫൈബർ ഓഫറുകൾ

സെക്കറ്റുകളിൽ 1 ജിബി ഡാറ്റ സ്പീഡ് വരെയാണ് ജിയോയുടെ പുതിയ ഫൈബർ സർവീസുകൾ നൽകുന്നത് .അൾട്രാ HD സേവനങ്ങൾ അടക്കം ജിയോയുടെ പുതിയ ഫൈബർ സർവീസുകളിൽ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതാണു് .

 

Slide 4 - സെക്കന്റ് മാത്രം മതി ഒരു സിനിമ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാൻ  ഒപ്പം LEDടിവിയും സൗജന്യം ;ജിയോ ഫൈബർ ഓഫറുകൾ

അതുപോലെ തന്നെ ജിയോയുടെ ഈ ഫൈബർ സർവീസുകൾ വഴി ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ടെലിവിഷൻ കാഴ്ചകളും ആസ്വദിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .DTH സേവനങ്ങളെക്കാൾ മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു ദൃശ്യാനുഭവം ജിയോയുടെ ഈ പുതിയ സർവീസുകൾക്ക് കാഴ്ചവെക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് മുകേഷ് അംബാനി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് .

 

Slide 5 - സെക്കന്റ് മാത്രം മതി ഒരു സിനിമ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാൻ  ഒപ്പം LEDടിവിയും സൗജന്യം ;ജിയോ ഫൈബർ ഓഫറുകൾ

അതുപോലെ തന്നെ ജിയോയുടെ ഉപഭോതാക്കൾ കാത്തിരുന്ന ജിയോയുടെ പുതിയ 4കെ ടെക്നോളജിയിൽ എത്തിയ സെറ്റ് ബോക്സ്  അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു .700രൂപമുതൽ 1000 രൂപവരെയാണ് ഇതിന്റെ പ്ലാനുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് .

 

Slide 6 - സെക്കന്റ് മാത്രം മതി ഒരു സിനിമ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാൻ  ഒപ്പം LEDടിവിയും സൗജന്യം ;ജിയോ ഫൈബർ ഓഫറുകൾ

ജിയോയുടെ പുതിയ ഫൈബർ സർവീസുകൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നു എന്ന വാർത്തകൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു .എന്നാൽ എയർടെൽ അവരുടെ ബ്രോഡ് ബാൻഡ് ഉപഭോതാക്കൾക്കായി വളരെ ആകർഷകമായ ഓഫറുകളും നൽകുന്നുണ്ട് .

 

Slide 7 - സെക്കന്റ് മാത്രം മതി ഒരു സിനിമ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാൻ  ഒപ്പം LEDടിവിയും സൗജന്യം ;ജിയോ ഫൈബർ ഓഫറുകൾ

എയർടെലിന്റെ 1099 രൂപയുടെ ബ്രൊഡ് ബാൻഡ് ഓഫറുകൾ ഇപ്പോൾ ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് .1 മാസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയിലാണ് എയർടെൽ ബ്രൊഡ് ബാൻഡ് ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ഈ 1099 രൂപയുടെ ഓഫറുകൾ ലഭിക്കുന്നത് .

 

Slide 8 - സെക്കന്റ് മാത്രം മതി ഒരു സിനിമ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാൻ  ഒപ്പം LEDടിവിയും സൗജന്യം ;ജിയോ ഫൈബർ ഓഫറുകൾ

1099 രൂപയുടെ റീച്ചാർജുകളിൽ ലഭിക്കുന്നത് 300 ജിബിയുടെ ബ്രൊഡ് ബാൻഡ് ഡാറ്റയാണ് .കൂടാതെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സബ്സ്ക്രിപ്‌ഷനും ഈ ഓഫറുകൾക്ക് ഒപ്പം ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് .

 

Slide 9 - സെക്കന്റ് മാത്രം മതി ഒരു സിനിമ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാൻ  ഒപ്പം LEDടിവിയും സൗജന്യം ;ജിയോ ഫൈബർ ഓഫറുകൾ

അതുപോലെ തന്നെ 500ജിബിയുടെ ബോണസ് ഡാറ്റയും ഇതിനൊപ്പം ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് .കൂടാതെ ആമസോൺ പ്രൈം മെമ്പർഷിപ്പും ഉപഭോതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് .

 

Slide 10 - സെക്കന്റ് മാത്രം മതി ഒരു സിനിമ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാൻ  ഒപ്പം LEDടിവിയും സൗജന്യം ;ജിയോ ഫൈബർ ഓഫറുകൾ

 

 

 

 

 

 


ജിയോയുടെ സർവീസുകൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അതിനോപ്പം അവരുടെ TC അനുസരിച്ചു 4കെ ടെലിവിഷനുകൾ സൗജന്യമായി നൽകുന്നുണ്ട് .എന്നാൽ നിലവിൽ എയർടെൽ ബ്രൊഡ് ബാൻഡ് സർവീസുകൾക്ക് ഒപ്പം നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ,കൂടാതെ ആമസോൺ പ്രൈം എന്നിവയാണ് നൽകുന്നത് .ഇത് എത്രമാത്രം മറ്റു ബ്രൊഡ് ബാൻഡ് കമ്പനികളെ ബാധിക്കും .നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുക .

റിലേറ്റഡ് / ലേറ്റസ്റ്റ് ഫോട്ടോസ് സ്റ്റോറീസ്

വ്യൂ ഓൾ
Advertisements

ജനപ്രിയ ഫോട്ടോ കഥകൾ

വ്യൂ ഓൾ
Advertisements
Advertisements

Digit caters to the largest community of tech buyers, users and enthusiasts in India. The all new Digit in continues the legacy of Thinkdigit.com as one of the largest portals in India committed to technology users and buyers. Digit is also one of the most trusted names when it comes to technology reviews and buying advice and is home to the Digit Test Lab, India's most proficient center for testing and reviewing technology products.

9.9 മീഡിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ലീഡിങ് കമ്പനിയാണ് .ഈ ഇഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു ലീഡർ തന്നെയാണ് ഇത് .

DMCA.com Protection Status