00:01:04.74నిముషాలు | |183 day(s) ago

[Telugu తెలుగు] 'Mission Shakti' Anti Satellite Missile Test

చేత Team Digit | పబ్లిష్ చేయబడింది Apr 16, 2019
Like 2kDislike 200Comment 50

లైవ్ ఉపగ్రహాన్ని ఛేదించడం కోసం ఇండియా చేపట్టినటువంటి Mission Shakti గురించి ప్రపంచమంతా చూస్తోంది. ఈ Mission Shakti లో భాగంగా భూ ఉపరితలం పైన 300 కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువాలో వున్నా ఒక ఉపగ్రాహాన్ని కేవలం 3 నిముషాల వ్యవధిలోనే, ఒక A-SAT మిసైల్ తో ఛేదించడం అనేది నిజంగా దశం గర్విచదగ్గ విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు. https://www.digit.in/te/ https://www.facebook.com/digittelugu/


advertisements
advertisements
డిజిట్‌ను అడగండి

ఇటీవలి ప్రశ్నలు

కామెంట్
కామెంట్ పోస్ట్ చేయుటలో మొదటివారు అవ్వండి
ఒక కొత్త కామెంటును పోస్టు చేయి
ఒక కామెంటు పోస్ట్ చేయడానికి మీరు తప్పకుండా సైన్ ఇన్ చేయాలి
advertisements