భారతదేశంలో కొత్త ptron ఆడియో వీడియో ధరల జాబితా

English >

Price Range
25 Results Found
pTron Bassbuds Jade

pTron Bassbuds Jade

Market Status: Launched ₹1499
 • Playback Time
  Playback Time 40Hrs
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions 6.5 x 4.5 x 3
See Full Specifications Buy now on amazon ₹1499
PTron Tangent Evo

PTron Tangent Evo

Market Status: Launched ₹849
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications
ధర: ₹849
pTron Fusion Evo 10W

pTron Fusion Evo 10W

Market Status: Launched ₹1199
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions ‎31.2 x 6 x 6
See Full Specifications Buy now on amazon ₹1199
pTron Tango Bassbuds in-Ear True వైర్ లెస్ Earphones (TWS)

pTron Tango Bassbuds in-Ear True వైర్ లెస్ Earphones (TWS)

Market Status: Launched ₹3500
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions 2.5 x 1.4 x 1.3 cm
See Full Specifications Buy now on amazon ₹3500
pTron Quinto 5W

pTron Quinto 5W

Market Status: Launched ₹749
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions ‎8 x 8 x 11.9
See Full Specifications Buy now on amazon ₹749
pTron BassBuds Lite True వైర్ లెస్ Stereo Earbuds

pTron BassBuds Lite True వైర్ లెస్ Stereo Earbuds

Market Status: Launched ₹916
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions 5.8 x 2.6 x 6.1 cm
See Full Specifications Buy now on amazon ₹916
Advertisements
pTron HBE6 Metal Bass Earphones

pTron HBE6 Metal Bass Earphones

Market Status: Launched ₹249
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions 17.5 x 7 x 2 cm
See Full Specifications Buy now on amazon ₹249
pTron Tangent Lite

pTron Tangent Lite

Market Status: Launched ₹599
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions 86 x 2.48 x 0.8
See Full Specifications Buy now on amazon ₹599
pTron Bassbuds Tango ENC

pTron Bassbuds Tango ENC

Market Status: Launched ₹1399
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions 5.7 x 4.7 x 2.6
See Full Specifications Buy now on amazon ₹1399
Advertisements
pTron Bassbuds Duo

pTron Bassbuds Duo

Market Status: Launched ₹799 See more prices

Buy now on amazon ₹799

 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions ‎6.1 x 4.5 x 2.2
See Full Specifications Buy now on Croma ₹799
pTron Tangentbeat

pTron Tangentbeat

Market Status: Launched ₹699
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions ‎8.8 x 0.9 x 0.9
See Full Specifications Buy now on amazon ₹699
pTron Bassbuds Pro True వైర్ లెస్ Stereo Earbuds

pTron Bassbuds Pro True వైర్ లెస్ Stereo Earbuds

Market Status: Launched ₹1527
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹1527
Advertisements
pTtron Bassbuds Urban True వైర్ లెస్ Stereo Earbuds

pTtron Bassbuds Urban True వైర్ లెస్ Stereo Earbuds

Market Status: Launched ₹1554
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions 7.6 x 4.4 x 2.75 cm
See Full Specifications Buy now on amazon ₹1554
pTron Boom 3 4D Dual Driver in-Ear Wired హెడ్‌ఫోన్‌లు with Mic

pTron Boom 3 4D Dual Driver in-Ear Wired హెడ్‌ఫోన్‌లు with Mic

Market Status: Launched ₹399
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions 1.2 x 1.7 x 1.5 cm
See Full Specifications Buy now on amazon ₹399
pTron BassFest ఎక్కువ Bass వైర్ లెస్ Earphones

pTron BassFest ఎక్కువ Bass వైర్ లెస్ Earphones

Market Status: Launched ₹1999
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions 68 x 1.2 x 1.2 cm
See Full Specifications Buy now on amazon ₹1999
Advertisements
pTron Bassbuds Jets

pTron Bassbuds Jets

Market Status: Launched ₹999
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions 7.2 x 4.2 x 3.3
See Full Specifications Buy now on amazon ₹999
pTron Bassbuds Plus

pTron Bassbuds Plus

Market Status: Launched ₹799
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions ‎3 x 6.5 x 3.2
See Full Specifications Buy now on amazon ₹799
pTron Studio Lite Stereo Sound

pTron Studio Lite Stereo Sound

Market Status: Launched ₹599
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions ‎43.5 x 31.5 x 42.5
See Full Specifications Buy now on amazon ₹599
Advertisements
pTron Bassbuds Evo

pTron Bassbuds Evo

Market Status: Launched ₹849 See more prices

Buy now on amazon ₹999

 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications Buy now on Croma ₹849

List Of Ptron Audio Video in India Updated on 08 August 2022

ptron Audio Video అమ్మకదారుడు ధర
pTron Bassbuds Jade amazon ₹ 1499
PTron Tangent Evo NA NA
pTron Fusion Evo 10W amazon ₹ 1199
pTron Tango Bassbuds in-Ear True వైర్ లెస్ Earphones (TWS) amazon ₹ 3500
pTron Quinto 5W amazon ₹ 749
pTron BassBuds Lite True వైర్ లెస్ Stereo Earbuds amazon ₹ 916
pTron HBE6 Metal Bass Earphones amazon ₹ 249
pTron Tangent Lite amazon ₹ 599
pTron Bassbuds Tango ENC amazon ₹ 1399
pTron Bassbuds Duo Croma ₹ 799
Advertisements
DMCA.com Protection Status