భారతదేశంలో కొత్త plantronics ఆడియో వీడియో ధరల జాబితా

English >

Price Range
12 Results Found
ప్లాన్‌ట్రానిక్స్ BackBeat Pro 2

ప్లాన్‌ట్రానిక్స్ BackBeat Pro 2

Market Status: Launched ₹10499
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications
ధర: ₹10499
ప్లాన్‌ట్రానిక్స్ Voyager Legend CS బ్లూటూత్ Headset

ప్లాన్‌ట్రానిక్స్ Voyager Legend CS బ్లూటూత్ Headset

Market Status: Launched ₹12000
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications
ధర: ₹12000
PLANTRONICS Poly Voyager Focus 2 UC

PLANTRONICS Poly Voyager Focus 2 UC

Market Status: Launched ₹43500
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications
ధర: ₹43500
ప్లాన్‌ట్రానిక్స్ Voyager Legend UC
Advertisements
ప్లాన్‌ట్రానిక్స్ BackBeat Sense

ప్లాన్‌ట్రానిక్స్ BackBeat Sense

Market Status: Launched ₹10490
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹10490
ప్లాన్‌ట్రానిక్స్ Voyager Focus B825

ప్లాన్‌ట్రానిక్స్ Voyager Focus B825

Market Status: Launched ₹22617
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions 0.1 x 0.1 x 0.1 cm
See Full Specifications Buy now on amazon ₹22617
ప్లాన్‌ట్రానిక్స్ BackBeat FIT 305

ప్లాన్‌ట్రానిక్స్ BackBeat FIT 305

Market Status: Launched ₹2043 See more prices

Buy now on flipkart ₹4090

 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹2043
Advertisements
ప్లాన్‌ట్రానిక్స్ Voyager Focus UC

ప్లాన్‌ట్రానిక్స్ Voyager Focus UC

Market Status: Launched ₹23980
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions ‎13.72 x 8.94 x 15.42
See Full Specifications Buy now on amazon ₹23980
Advertisements

List Of Plantronics Audio Video in India Updated on 03 July 2022

plantronics Audio Video అమ్మకదారుడు ధర
ప్లాన్‌ట్రానిక్స్ BackBeat Pro 2 NA NA
ప్లాన్‌ట్రానిక్స్ Voyager Legend CS బ్లూటూత్ Headset NA NA
ప్లాన్‌ట్రానిక్స్ ML2 బ్లూటూత్ Headset amazon ₹ 630
ప్లాన్‌ట్రానిక్స్ M100 బ్లూటూత్ headset � The clear call amazon ₹ 4199
PLANTRONICS Poly Voyager Focus 2 UC NA NA
ప్లాన్‌ట్రానిక్స్ Voyager Legend UC amazon ₹ 16300
ప్లాన్‌ట్రానిక్స్ BackBeat Sense flipkart ₹ 10490
ప్లాన్‌ట్రానిక్స్ Voyager Focus B825 amazon ₹ 22617
ప్లాన్‌ట్రానిక్స్ BackBeat FIT 305 amazon ₹ 2043
ప్లాన్‌ట్రానిక్స్ K100 in-car speakerphone - Tiny speaker, కొరకు a loud conversation! amazon ₹ 4699
Advertisements
హాట్ డీల్స్ మొత్తం చూపించు
DMCA.com Protection Status