కంపేరిజన్: రిలయన్స్ Jio ఆఫర్స్ Vs మిగిలిన నెట్ వర్క్స్

బై PJ Hari | పబ్లిష్ చేయబడింది 02 Sep 2016
కంపేరిజన్: రిలయన్స్ Jio ఆఫర్స్ Vs మిగిలిన నెట్ వర్క్స్

రిలయన్స్ Jio నిన్న కంపెని ప్లాన్స్ గురించి అఫీషియల్ గా అనౌన్స్ చేయటం జరిగింది. సో ఈ ఆఫర్స్ ను మిగిలిన నెట్ వర్క్స్ లోని ప్లాన్స్ తో కంపేర్ చేశాను క్రింద...

  Reliance Jio Airtel Vodafone
Basic Rs. 19 Rs. 101 Rs. 11
-Data 100MB + Unlimited at night + Music & Video streaming 1GB 45MB
-Validity 1 day 2 days 1 day
-Talktime Unlimited local + STD + national roaming NIL NIL
       
Monthly Plan 1 Rs. 149 Rs. 259 Rs. 147
-Data 300MB 1GB 500MB
-Validity 28 days 28 days 28 days
-Talktime Unlimited local + STD + national roaming + 100 SMS + Music & Video streaming NIL NIL
       
Monthly Plan 2 Rs. 499 Rs. 755 Rs. 559
-Data 4GB + unlimited at night + 8GB via JioNet hotspots + Music & Video streaming 4GB 4GB
-Validity 28 days 21 days 28 days
-Talktime Unlimited local + STD + national roaming + unlimited SMS NIL NIL
       
Monthly Plan 3 Rs. 999 Rs. 955 Rs. 999
-Data 10GB + unlimited at night + 20GB via JioNet hotspots + Music & Video streaming 6GB 10GB
-Validity 28 days 21 days 28 days
-Talktime Unlimited local + STD + national roaming + unlimited SMS NIL NIL
       
Monthly Plan 4 Rs. 1499 Rs. 1098 Rs. 1499
-Data 20GB + unlimited at night + 40GB via JioNet hotspots + Music & Video streaming 3GB + unlimited music 15GB
-Validity 28 days 28 days 28 days
-Talktime Unlimited local + STD + national roaming + unlimited SMS NIL NIL
       
Monthly Plan 5 Rs. 2499 Rs. 1749 Rs. 1999
-Data 35GB + unlimited at night + 70GB via JioNet hotspots + Music & Video streaming 5GB + unlimited music & video 20GB
-Validity 28 days 28 days 28 days
-Talktime Unlimited local + STD + national roaming + unlimited SMS All local calls NIL
       
Monthly Plan 6 Rs. 3999 Rs. 2249 Rs. 2997
-Data 60GB + unlimited at night + 120GB via JioNet hotspots + Music & Video streaming 7GB + unlimited music & video 20GB + 20GB at night
-Validity 28 days 28 days 28 days
-Talktime Unlimited local + STD + national roaming + unlimited SMS All local calls + STD + national roaming NIL
PJ Hari
PJ Hari

Email Email PJ Hari

Follow Us Facebook Logo

About Me: Gadget Geek. Movie Buff. Non fiction Books Read More

Tags:
Reliance Jio Reliance Jio plans Airtel Vodafone Reliance Jio 4G
Advertisements

ట్రెండింగ్ ఆర్టికల్స్

Advertisements

LATEST ARTICLES మొత్తం చూపించు

Advertisements
DMCA.com Protection Status