లేటెస్ట్ Inverters

English >
Price Range
67 Results Found
Microtek Ups 24×7 Hb 725Va హైబ్రిడ్ Sinewave Inverter

Microtek Ups 24×7 Hb 725Va హైబ్రిడ్ Sinewave Inverter

Market Status: Launched ₹3950
 • Type
  Type Pure Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 4 Light + 4 Fan + 1 TV
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹3950
INVT GD200A-2R2G-4 Pure Sine Wave Inverter

INVT GD200A-2R2G-4 Pure Sine Wave Inverter

Market Status: Launched ₹17652
 • Type
  Type Pure Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 3HP, 2.2KW
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹17652
Microtek UPS EB 800VA Square Wave Inverter

Microtek UPS EB 800VA Square Wave Inverter

Market Status: Launched ₹4990 See more prices

₹4990

 • Type
  Type Square Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options Load Upto 800VA
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹4990
Microtek UPSEB 1250 VA Square Wave Inverter

Microtek UPSEB 1250 VA Square Wave Inverter

Market Status: Launched ₹7690
 • Type
  Type Square Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 4 Fans + 4 Lights + 1 TV + 1 washing machine
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹7690
LUMINOUS EcoVoltNeo-750 Pure Sine Wave Inverter

LUMINOUS EcoVoltNeo-750 Pure Sine Wave Inverter

Market Status: Launched ₹4675
 • Type
  Type Pure Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 1 LED TV 40", 6 LED Bulb 9W, 2 Fans
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹4675
Microtek UPS SEBz 900VA Pure Sine Wave Inverter

Microtek UPS SEBz 900VA Pure Sine Wave Inverter

Market Status: Launched ₹4750 See more prices

₹4995

 • Type
  Type Pure Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 5 Light + 6 Fan
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹4750
Advertisements
Microtek UPSEB 1600VA Square Wave Inverter

Microtek UPSEB 1600VA Square Wave Inverter

Market Status: Launched ₹7500
 • Type
  Type Square Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 8 Light, 8 Fan
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹7500
Microtek UPS 24x7 HB 950V2 Pure Sine Wave Inverter

Microtek UPS 24x7 HB 950V2 Pure Sine Wave Inverter

Market Status: Launched ₹4999 See more prices

₹4999

 • Type
  Type Pure Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 5 Light + 5 Fan + 1 TV
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹4999
LUMINOUS పవర్ Sine 1100 Pure Sine Wave Inverter

LUMINOUS పవర్ Sine 1100 Pure Sine Wave Inverter

Market Status: Launched ₹5199 See more prices

₹5199

 • Type
  Type Pure Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 1 Fridge (250 Litre), 1 led TV 40", 3 fan, 2 tubelight, 1 LED bulb
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹5199
Advertisements
Livfast FC925 Square Wave Inverter

Livfast FC925 Square Wave Inverter

Market Status: Launched ₹3490 See more prices

₹5200

 • Type
  Type Square Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 3 FAN 5 CFL 1 TV
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹3490
Microtek UPS EB 900VA Sine Wave Inverter

Microtek UPS EB 900VA Sine Wave Inverter

Market Status: Launched ₹5290
 • Type
  Type Pure Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 4 Lights
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹5290
LUMINOUS ECO WATT+ 1050 Square Wave Inverter

LUMINOUS ECO WATT+ 1050 Square Wave Inverter

Market Status: Launched ₹5600 See more prices

₹5990

 • Type
  Type Square Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 4 CFL 1TV 2 FANS
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹5600
Advertisements
V-Guard Inverter Sine Wave/Appliances, 900VA

V-Guard Inverter Sine Wave/Appliances, 900VA

Market Status: Launched ₹6250
 • Type
  Type Sine Wave
 • Load Options
  Load Options NA
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹6250
UTL HC 1200 Modified Sine Wave Inverter

UTL HC 1200 Modified Sine Wave Inverter

Market Status: Launched ₹9200
 • Type
  Type Modified Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 4 FAN, 2 CFL, 1 TV
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹9200
ZunSolar 1100 Pure Sine Wave Inverter

ZunSolar 1100 Pure Sine Wave Inverter

Market Status: Launched ₹5199
 • Type
  Type Pure Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 4 LED Bulb, 4 Fans, 1TV
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹5199
Advertisements
V-Guard Smart Pro 1200 Pure Sine Wave Inverter

V-Guard Smart Pro 1200 Pure Sine Wave Inverter

Market Status: Launched ₹7998 See more prices

₹7999

 • Type
  Type Pure Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 2 LED TVs (55), Set top box, Wi-Fi Router, 4 Fans, 10 LED Bulbs/ CFL, Inverter Refrigerator, Or other heavy load running options (App)
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) Less than 45 dB at 1 m distance
See Full Specifications Buy now on amazon ₹7998
LUMINOUS 1650 Eco Volt Pure Sine Wave Inverter

LUMINOUS 1650 Eco Volt Pure Sine Wave Inverter

Market Status: Launched ₹7250 See more prices

₹11320

 • Type
  Type Pure Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 5 Fan, 5 Cfl, 1Led tv, 1 system
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹7250
LUMINOUS Eco Watt+ 950 హోం UPS Square Wave Inverter

LUMINOUS Eco Watt+ 950 హోం UPS Square Wave Inverter

Market Status: Launched ₹7999
 • Type
  Type Square Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options Capacity 900VA, Rated Power 725 Watt Output, 4 Fan (60W) , 4 Tubelight (40W), 1 TV, 1 Cooler (200W)
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹7999
Advertisements
LUMINOUS POWERX 2250 Pure Sine Wave Inverter

LUMINOUS POWERX 2250 Pure Sine Wave Inverter

Market Status: Launched ₹9900
 • Type
  Type Pure Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 2000VA
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹9900
Microtek UPS JM SW 4000 Pure Sine Wave Inverter

Microtek UPS JM SW 4000 Pure Sine Wave Inverter

Market Status: Launched ₹18999 See more prices

₹19870

 • Type
  Type Pure Sine Wave Inverter
 • Load Options
  Load Options 3.7
 • Peak Load
  Peak Load NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹18999

List Of Inverters in India Updated on 10 August 2022

Latest Inverters అమ్మకదారుడు ధర
Microtek Ups 24×7 Hb 725Va హైబ్రిడ్ Sinewave Inverter amazon ₹ 3950
INVT GD200A-2R2G-4 Pure Sine Wave Inverter flipkart ₹ 17652
Microtek UPS EB 800VA Square Wave Inverter flipkart ₹ 4990
Microtek UPSEB 1250 VA Square Wave Inverter flipkart ₹ 7690
LUMINOUS EcoVoltNeo-750 Pure Sine Wave Inverter flipkart ₹ 4675
Microtek UPS SEBz 900VA Pure Sine Wave Inverter amazon ₹ 4750
Microtek UPSEB 1600VA Square Wave Inverter flipkart ₹ 7500
Microtek UPS 24x7 HB 950V2 Pure Sine Wave Inverter flipkart ₹ 4999
LUMINOUS పవర్ Sine 1100 Pure Sine Wave Inverter flipkart ₹ 5199
Livfast FC925 Square Wave Inverter amazon ₹ 3490

Inverters Faq's

భారతదేశంలో అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన Inverters బ్రాండ్లు ఏవి?

Amaze, అమెజాన్ మరియు ఎపిసి భారతదేశంలో అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన Inverters బ్రాండ్లు.

Advertisements