இந்தியாவில் புதிய whirlpool Refrigerators யின் விலை லிஸ்ட்

English >

நவீன கால சமையலறையில் மிகவும் அவசியமான சாதனங்களில் ஒரு குளிர்சாதன பெட்டி ஒன்றாகும். சிங்கிள் டோர் / டபுள் டோர் / சைட் பை சைட் / மினி-குளிர்சாதன பெட்டி போன்ற பல குளிர்சாதன பெட்டி வகைகள் சந்தையில் உள்ளன மற்றும் சமீபத்திய Whirlpool குளிர்சாதன பெட்டிகள் பிரீமியம் தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்களின் வரிசையுடன் வருகின்றன. நீங்கள் ஒரு புதிய Whirlpool குளிர்சாதன பெட்டி வேரியாண்டை தேடுகிறீர்களானால், இந்த புதிதாக ப்ரீமியம் குளிர்சாதன பெட்டி விலை பட்டியல் இந்தியாவில் அனைத்து சமீபத்திய Whirlpool ஃப்ரிட்ஜ் விலைகளையும் வழங்குகிறது. உங்கள் குடும்ப அளவு மற்றும் பட்ஜெட்டின் படி உங்கள் சமையலறைக்கான சந்தையில் 2022 இல் சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட Whirlpool குளிர்சாதன பெட்டியின் விரிவான பட்டியலை நாங்கள் தொகுத்துள்ளோம்.

Price Range
93 Results Found
Whirlpool 205 L 5 Star Single Door Refrigerator (220 IMPRO PRM 5S)

Whirlpool 205 L 5 Star Single Door Refrigerator (220 IMPRO PRM 5S)

Market Status: Launched ₹18990
 • Type
  Type Single Door Refrigerator
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 205
 • Star Rating
  Star Rating 5
 • Compressor Type
  Compressor Type Digital Inverter Compressor
See Full Specifications Buy now on amazon ₹18990
Whirlpool 205 L 5 Star Single Door Refrigerator (220 IMPRO ROY 5S INV)

Whirlpool 205 L 5 Star Single Door Refrigerator (220 IMPRO ROY 5S INV)

Market Status: Launched ₹19490
 • Type
  Type Refrigerator
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 205
 • Star Rating
  Star Rating 5
 • Compressor Type
  Compressor Type Digital Inverter Compressor
See Full Specifications Buy now on amazon ₹19490
Whirlpool 570 L Frost Free French Door Bottom Mount Refrigerator

Whirlpool 570 L Frost Free French Door Bottom Mount Refrigerator

Market Status: Launched ₹109999
 • Type
  Type Bottom Mount Freezer
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 570
 • Star Rating
  Star Rating N/A
 • Compressor Type
  Compressor Type Standard
See Full Specifications Buy now on amazon ₹109999
Whirlpool 330 L Frost Free Triple Door Refrigerator

Whirlpool 330 L Frost Free Triple Door Refrigerator

Market Status: Launched ₹34999
 • Type
  Type Triple Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 330
 • Star Rating
  Star Rating N/A
 • Compressor Type
  Compressor Type Standard
See Full Specifications
விலை: ₹34999
Whirlpool 245 L 3 Star Single Door Refrigerator (Icemagic Pro Plus)

Whirlpool 245 L 3 Star Single Door Refrigerator (Icemagic Pro Plus)

Market Status: Launched ₹20490
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 245
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type Normal
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹20490
Whirlpool 205 ICEMAGIC ROY 5S 190 L Single Door Refrigerator

Whirlpool 205 ICEMAGIC ROY 5S 190 L Single Door Refrigerator

Market Status: Launched ₹17075
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 190
 • Star Rating
  Star Rating 4
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
விலை: ₹17075
Advertisements
Whirlpool NEO IC255 CLS PLUS 3 242 L Double Door Refrigerator

Whirlpool NEO IC255 CLS PLUS 3 242 L Double Door Refrigerator

Market Status: Launched ₹22050
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 242
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
விலை: ₹22050
Whirlpool 190 L 3 Star Single Door Refrigerator (205 IMPC ROY 3S)

Whirlpool 190 L 3 Star Single Door Refrigerator (205 IMPC ROY 3S)

Market Status: Launched ₹15990
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 190
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type Normal
See Full Specifications
விலை: ₹15990
Whirlpool NEO IC375 ROY 4S 360 L Double Door Refrigerator

Whirlpool NEO IC375 ROY 4S 360 L Double Door Refrigerator

Market Status: Launched ₹41575
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 360
 • Star Rating
  Star Rating 4
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
விலை: ₹41575
Advertisements
Whirlpool 245 GENIUS ROY 5S 230 L Single Door Refrigerator

Whirlpool 245 GENIUS ROY 5S 230 L Single Door Refrigerator

Market Status: Launched ₹17500
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 230
 • Star Rating
  Star Rating 4
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
விலை: ₹17500
Whirlpool 265 L 3 Star Double Door Refrigerator (INTELLIFRESH)

Whirlpool 265 L 3 Star Double Door Refrigerator (INTELLIFRESH)

Market Status: Launched ₹28250
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 265
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹28250
Whirlpool 568 L Frost Free Side by Side Refrigerator

Whirlpool 568 L Frost Free Side by Side Refrigerator

Market Status: Launched ₹77449
 • Type
  Type Side by Side
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 568
 • Star Rating
  Star Rating N/A
 • Compressor Type
  Compressor Type Standard
See Full Specifications Buy now on amazon ₹77449
Advertisements
Whirlpool 205 ICEMAGIC CLS 5S 190 L Single Door Refrigerator

Whirlpool 205 ICEMAGIC CLS 5S 190 L Single Door Refrigerator

Market Status: Launched ₹12990
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 190
 • Star Rating
  Star Rating 5
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications Buy now on Tatacliq ₹12990
Whirlpool 230 ICEMAGIC PRM 5S 215 L Single Door Refrigerator

Whirlpool 230 ICEMAGIC PRM 5S 215 L Single Door Refrigerator

Market Status: Launched ₹17850
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 215
 • Star Rating
  Star Rating 4
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
விலை: ₹17850
Whirlpool NEO IC275 ROY 4S 262 L Double Door Refrigerator

Whirlpool NEO IC275 ROY 4S 262 L Double Door Refrigerator

Market Status: Launched ₹30675
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 262
 • Star Rating
  Star Rating 4
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
விலை: ₹30675
Advertisements
Whirlpool FP 283D PROTTON ROY 260 L Triple Door Refrigerator

Whirlpool FP 283D PROTTON ROY 260 L Triple Door Refrigerator

Market Status: Launched ₹31500
 • Type
  Type Triple Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 260
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
விலை: ₹31500
Whirlpool 190 L Direct Cool Single Door Refrigerator

Whirlpool 190 L Direct Cool Single Door Refrigerator

Market Status: Launched ₹13350
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 190
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type Standard
See Full Specifications Buy now on amazon ₹13350
Whirlpool 215 L 4 Star Single Door Refrigerator (230 IMPRO PRM 4S INV)

Whirlpool 215 L 4 Star Single Door Refrigerator (230 IMPRO PRM 4S INV)

Market Status: Launched ₹17990
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 215
 • Star Rating
  Star Rating 4
 • Compressor Type
  Compressor Type IntelliSense Inverter Compressor
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹17990
Advertisements
Whirlpool 215 L 5 Star Single Door Refrigerator (230 IMPRO PRM 5S INV)

Whirlpool 215 L 5 Star Single Door Refrigerator (230 IMPRO PRM 5S INV)

Market Status: Launched ₹19490
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 215
 • Star Rating
  Star Rating 5
 • Compressor Type
  Compressor Type Intellisense Inverter Compressor
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹19490
Whirlpool 200 L Direct Cool Single Door Refrigerator

Whirlpool 200 L Direct Cool Single Door Refrigerator

Market Status: Launched ₹13790
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 200
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type Standard
See Full Specifications
விலை: ₹13790

List Of Whirlpool Refrigerators in India Updated on 04 October 2022

whirlpool Refrigerators செல்லர் விலை
Whirlpool 205 L 5 Star Single Door Refrigerator (220 IMPRO PRM 5S) amazon ₹ 18990
Whirlpool 205 L 5 Star Single Door Refrigerator (220 IMPRO ROY 5S INV) amazon ₹ 19490
Whirlpool 570 L Frost Free French Door Bottom Mount Refrigerator amazon ₹ 109999
Whirlpool 330 L Frost Free Triple Door Refrigerator NA NA
Whirlpool 245 L 3 Star Single Door Refrigerator (Icemagic Pro Plus) flipkart ₹ 20490
Whirlpool 205 ICEMAGIC ROY 5S 190 L Single Door Refrigerator NA NA
Whirlpool NEO IC255 CLS PLUS 3 242 L Double Door Refrigerator NA NA
Whirlpool 190 L 3 Star Single Door Refrigerator (205 IMPC ROY 3S) NA NA
Whirlpool NEO IC375 ROY 4S 360 L Double Door Refrigerator NA NA
Whirlpool 245 GENIUS ROY 5S 230 L Single Door Refrigerator NA NA

Whirlpool Refrigerators Faq's

பிரபலமானவை என்ன whirlpool ரெப்றேஜிரேட்டோர்() இந்தியாவில் வாங்க

Whirlpool 570 L Frost Free French Door Bottom Mount Refrigerator , Whirlpool 330 L Frost Free Triple Door Refrigerator மற்றும் Whirlpool 245 L 3 Star Single Door Refrigerator (Icemagic Pro Plus) பிரபலமானவை Whirlpool 245 L 3 Star Single Door Refrigerator (Icemagic Pro Plus) இந்தியாவில் வாங்க.?

இந்தியாவில் வாங்க whirlpool மிக குரைந்த ரெப்றேஜிரேட்டோர்() எது இருக்கிறது ?

இந்தியாவில் வாங்குவதற்கு Whirlpool 190L 3 Star Direct Cool Single Door Refrigerator, WDE 205 CLS 3S BLUE-E, Whirlpool 190 L Direct Cool Single Door Refrigerator மற்றும் Whirlpool 92 L 2 Star Mini Refrigerator (2019) ரெப்றேஜிரேட்டோர்() மிக குறைந்ததாக இருக்கிறது .

இந்தியாவில் வாங்க whirlpool மிக அதிகமான ரெப்றேஜிரேட்டோர்() எது இருக்கிறது ?

இந்தியாவில் வாங்க Whirlpool 570 L Frost Free French Door Bottom Mount Refrigerator , Whirlpool 568 L Frost Free Side by Side Refrigerator மற்றும் Whirlpool 570 L Side by Side Refrigerator (WS SBS 570 STEEL (SH)) ரெப்றேஜிரேட்டோர்() மிக அதிகமானதாகும்

இந்தியாவில் வாங்க whirlpool யின் லேட்டஸ்ட்ரெப்றேஜிரேட்டோர்()எது இருக்கிறது ?

இந்தியாவில் வாங்க லேட்டஸ்ட் ரெப்றேஜிரேட்டோர்() Whirlpool 205 L 5 Star Single Door Refrigerator (220 IMPRO PRM 5S) , Whirlpool 205 L 5 Star Single Door Refrigerator (220 IMPRO ROY 5S INV) மற்றும் WHIRLPOOL FF 292L IF CNV 305 CI 3S இருக்கிறது

Advertisements