இந்தியாவில் புதிய சேம்சங் அணியக்கூடிய சாதனங்கள் யின் விலை லிஸ்ட்

English >

Price Range
19 Results Found
Gear Fit2 Pro

Gear Fit2 Pro

Market Status: Launched ₹13590
 • Type
  Type NA
 • Power (Battery,mAh)
  Power (Battery,mAh) NA
 • Compatible OS
  Compatible OS NA
 • Water Resistant
  Water Resistant NA
See Full Specifications
விலை: ₹13590
சேம்சங் கேலக்ஸி Fit 2

சேம்சங் கேலக்ஸி Fit 2

Market Status: Launched ₹3999
 • Type
  Type 3D glass display
 • Power (Battery,mAh)
  Power (Battery,mAh) NA
 • Compatible OS
  Compatible OS NA
 • Water Resistant
  Water Resistant NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹3999
சேம்சங் கேலக்ஸி Watch Active 2

சேம்சங் கேலக்ஸி Watch Active 2

Market Status: Launched ₹26990
 • Type
  Type NA
 • Power (Battery,mAh)
  Power (Battery,mAh) NA
 • Compatible OS
  Compatible OS NA
 • Water Resistant
  Water Resistant NA
See Full Specifications
விலை: ₹26990
சேம்சங் Gear Fit2 Pro

சேம்சங் Gear Fit2 Pro

Market Status: Launched ₹25999
 • Type
  Type 200 mAh
 • Power (Battery,mAh)
  Power (Battery,mAh) NA
 • Compatible OS
  Compatible OS Tizen
 • Water Resistant
  Water Resistant Yes
See Full Specifications Buy now on amazon ₹25999
சேம்சங் கேலக்ஸி Gear Fit

சேம்சங் கேலக்ஸி Gear Fit

Market Status: Launched ₹12500
 • Type
  Type NA
 • Power (Battery,mAh)
  Power (Battery,mAh) NA
 • Compatible OS
  Compatible OS NA
 • Water Resistant
  Water Resistant Yes
See Full Specifications Buy now on Amazon ₹12500
சேம்சங் கேலக்ஸி Gear 2 Neo

சேம்சங் கேலக்ஸி Gear 2 Neo

Market Status: Launched ₹14900
 • Type
  Type NA
 • Power (Battery,mAh)
  Power (Battery,mAh) 300
 • Compatible OS
  Compatible OS Android v4.3
 • Water Resistant
  Water Resistant NA
See Full Specifications
விலை: ₹14900
Advertisements
சேம்சங் கேலக்ஸி Watch Active 2 4G

சேம்சங் கேலக்ஸி Watch Active 2 4G

Market Status: Launched ₹14990 See more prices

₹29999

 • Type
  Type Super AMOLED
 • Power (Battery,mAh)
  Power (Battery,mAh) 340mAh
 • Compatible OS
  Compatible OS Android, iOS
 • Water Resistant
  Water Resistant IP68
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹14990
சேம்சங் Gear Fit 2

சேம்சங் Gear Fit 2

Market Status: Launched ₹15000
 • Type
  Type Super AMOLED Display
 • Power (Battery,mAh)
  Power (Battery,mAh) 200
 • Compatible OS
  Compatible OS Android 4.4 and above
 • Water Resistant
  Water Resistant Yes
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹15000
சேம்சங் Gear S3 Classic

சேம்சங் Gear S3 Classic

Market Status: Launched ₹28500
 • Type
  Type Super AMOLED Display
 • Power (Battery,mAh)
  Power (Battery,mAh) 380
 • Compatible OS
  Compatible OS NA
 • Water Resistant
  Water Resistant Yes
See Full Specifications Buy now on Amazon ₹28500
Advertisements
சேம்சங் கேலக்ஸி Gear Smartwatch

சேம்சங் கேலக்ஸி Gear Smartwatch

Market Status: Launched ₹14990
 • Type
  Type NA
 • Power (Battery,mAh)
  Power (Battery,mAh) 315
 • Compatible OS
  Compatible OS Android
 • Water Resistant
  Water Resistant NA
See Full Specifications Buy now on Amazon ₹14990
சேம்சங் Gear Sport

சேம்சங் Gear Sport

Market Status: Launched ₹21900
 • Type
  Type 300 mAh
 • Power (Battery,mAh)
  Power (Battery,mAh) NA
 • Compatible OS
  Compatible OS Tizen
 • Water Resistant
  Water Resistant Yes
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹21900
சேம்சங் Gear S

சேம்சங் Gear S

Market Status: Launched ₹28900
 • Type
  Type Li ion
 • Power (Battery,mAh)
  Power (Battery,mAh) 300
 • Compatible OS
  Compatible OS Android 4.3 and above
 • Water Resistant
  Water Resistant Yes
See Full Specifications
விலை: ₹28900
Advertisements
சேம்சங் கேலக்ஸி Watch

சேம்சங் கேலக்ஸி Watch

Market Status: Launched ₹15990 See more prices

₹26990

 • Type
  Type NA
 • Power (Battery,mAh)
  Power (Battery,mAh) NA
 • Compatible OS
  Compatible OS NA
 • Water Resistant
  Water Resistant NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹15990
சேம்சங் கேலக்ஸி Watch 3

சேம்சங் கேலக்ஸி Watch 3

Market Status: Launched ₹25990 See more prices

₹32990

 • Type
  Type Super AMOLED
 • Power (Battery,mAh)
  Power (Battery,mAh) 340 mAh
 • Compatible OS
  Compatible OS Tizen
 • Water Resistant
  Water Resistant NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹25990
சேம்சங் Gear S2

சேம்சங் Gear S2

Market Status: Launched ₹18999
 • Type
  Type Li ion
 • Power (Battery,mAh)
  Power (Battery,mAh) 250 mAh
 • Compatible OS
  Compatible OS Android 4.4 and above
 • Water Resistant
  Water Resistant yes
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹18999
Advertisements
சேம்சங் Gear S3 Frontier

சேம்சங் Gear S3 Frontier

Market Status: Launched ₹28500
 • Type
  Type Super AMOLED Display
 • Power (Battery,mAh)
  Power (Battery,mAh) 380
 • Compatible OS
  Compatible OS NA
 • Water Resistant
  Water Resistant Yes
See Full Specifications Buy now on amazon ₹28500
சேம்சங் Gear S2 Classic

சேம்சங் Gear S2 Classic

Market Status: Launched ₹18999
 • Type
  Type Li ion
 • Power (Battery,mAh)
  Power (Battery,mAh) 250 mAh
 • Compatible OS
  Compatible OS Android 4.4 and above
 • Water Resistant
  Water Resistant yes
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹18999
சேம்சங் கேலக்ஸி Watch LTE

சேம்சங் கேலக்ஸி Watch LTE

Market Status: Launched ₹28490
 • Type
  Type NA
 • Power (Battery,mAh)
  Power (Battery,mAh) NA
 • Compatible OS
  Compatible OS NA
 • Water Resistant
  Water Resistant NA
See Full Specifications
விலை: ₹28490
Advertisements
சேம்சங் கேலக்ஸி Watch Active SM-R500NZKAINU

சேம்சங் கேலக்ஸி Watch Active SM-R500NZKAINU

Market Status: Launched ₹19990 See more prices

₹19990

 • Type
  Type 1 Lithium Polymer
 • Power (Battery,mAh)
  Power (Battery,mAh) 24 Watt Hours
 • Compatible OS
  Compatible OS NA
 • Water Resistant
  Water Resistant Yes
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹19990

List Of Samsung Wearable Devices in India Updated on 15 August 2022

samsung Wearable Devices செல்லர் விலை
Gear Fit2 Pro NA NA
சேம்சங் கேலக்ஸி Fit 2 amazon ₹ 3999
சேம்சங் கேலக்ஸி Watch Active 2 NA NA
சேம்சங் Gear Fit2 Pro amazon ₹ 25999
சேம்சங் கேலக்ஸி Gear Fit Amazon ₹ 12500
சேம்சங் கேலக்ஸி Gear 2 Neo NA NA
சேம்சங் கேலக்ஸி Watch Active 2 4G flipkart ₹ 14990
சேம்சங் Gear Fit 2 flipkart ₹ 15000
சேம்சங் Gear S3 Classic Amazon ₹ 28500
சேம்சங் கேலக்ஸி Gear Smartwatch Amazon ₹ 14990
Advertisements
Popular Wearable Devices Brands