இந்தியாவில் புதிய plantronics ஆடியோ வீடியோ யின் விலை லிஸ்ட்

English >

Price Range
12 Results Found

பிளானட்டிரானிக்ஸ் Voyager Focus B825

Market Status: Launched ₹22614
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions 0.1 x 0.1 x 0.1 cm
See Full Specifications Buy now on amazon ₹22614

பிளானட்டிரானிக்ஸ் BackBeat FIT 305

Market Status: Launched ₹2043 See more prices

Buy now on flipkart ₹4090

 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹2043
Advertisements

பிளானட்டிரானிக்ஸ் Voyager Legend CS Bluetooth Headset

Market Status: Launched ₹12000
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications
விலை: ₹12000

PLANTRONICS Poly Voyager Focus 2 UC

Market Status: Launched ₹43500
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications
விலை: ₹43500

பிளானட்டிரானிக்ஸ் Voyager Focus UC

Market Status: Launched ₹23980
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions ‎13.72 x 8.94 x 15.42
See Full Specifications Buy now on amazon ₹23980
Advertisements

பிளானட்டிரானிக்ஸ் BackBeat Pro 2

Market Status: Launched ₹10499
 • Playback Time
  Playback Time NA
 • Frequency Range
  Frequency Range NA
 • Channels
  Channels NA
 • Dimensions
  Dimensions NA
See Full Specifications
விலை: ₹10499
Advertisements

List Of Plantronics Audio Video in India Updated on 08 December 2022

plantronics Audio Video செல்லர் விலை
பிளானட்டிரானிக்ஸ் K100 in-car speakerphone - Tiny speaker, இதற்கான a loud conversation! amazon ₹ 4699
பிளானட்டிரானிக்ஸ் Voyager Focus B825 amazon ₹ 22614
பிளானட்டிரானிக்ஸ் BackBeat FIT 305 amazon ₹ 2043
பிளானட்டிரானிக்ஸ் ML2 Bluetooth Headset amazon ₹ 630
பிளானட்டிரானிக்ஸ் BackBeat Pro 5100 True Wireless Earbuds amazon ₹ 7949
பிளானட்டிரானிக்ஸ் M100 Bluetooth headset � The clear call amazon ₹ 4199
பிளானட்டிரானிக்ஸ் Voyager Legend CS Bluetooth Headset NA NA
PLANTRONICS Poly Voyager Focus 2 UC NA NA
பிளானட்டிரானிக்ஸ் Voyager Focus UC amazon ₹ 23980
பிளானட்டிரானிக்ஸ் BackBeat Sense flipkart ₹ 10490
Advertisements