இந்தியாவில் புதிய பேனாசோனிக் Refrigerators யின் விலை லிஸ்ட்

English >

நவீன கால சமையலறையில் மிகவும் அவசியமான சாதனங்களில் ஒரு குளிர்சாதன பெட்டி ஒன்றாகும். சிங்கிள் டோர் / டபுள் டோர் / சைட் பை சைட் / மினி-குளிர்சாதன பெட்டி போன்ற பல குளிர்சாதன பெட்டி வகைகள் சந்தையில் உள்ளன மற்றும் சமீபத்திய பேனாசோனிக் குளிர்சாதன பெட்டிகள் பிரீமியம் தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்களின் வரிசையுடன் வருகின்றன. நீங்கள் ஒரு புதிய பேனாசோனிக் குளிர்சாதன பெட்டி வேரியாண்டை தேடுகிறீர்களானால், இந்த புதிதாக ப்ரீமியம் குளிர்சாதன பெட்டி விலை பட்டியல் இந்தியாவில் அனைத்து சமீபத்திய பேனாசோனிக் ஃப்ரிட்ஜ் விலைகளையும் வழங்குகிறது. உங்கள் குடும்ப அளவு மற்றும் பட்ஜெட்டின் படி உங்கள் சமையலறைக்கான சந்தையில் 2022 இல் சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பேனாசோனிக் குளிர்சாதன பெட்டியின் விரிவான பட்டியலை நாங்கள் தொகுத்துள்ளோம்.

Price Range
18 Results Found
பேனாசோனிக் 336 L 3 Star Double Door Refrigerator (NR-MBG34VSS3)

பேனாசோனிக் 336 L 3 Star Double Door Refrigerator (NR-MBG34VSS3)

Market Status: Launched ₹32990
 • Type
  Type Frost-Free Double Door Refrigerator
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 336 L
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type Inverter Compressor
See Full Specifications Buy now on amazon ₹32990
பேனாசோனிக் NR-BU343SNX4 342 L Double Door Refrigerator

பேனாசோனிக் NR-BU343SNX4 342 L Double Door Refrigerator

Market Status: Launched ₹41000
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 342
 • Star Rating
  Star Rating 2
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
விலை: ₹41000
பேனாசோனிக் 190 L 3 Star Direct-Cool Single Door Refrigerator

பேனாசோனிக் 190 L 3 Star Direct-Cool Single Door Refrigerator

Market Status: Launched ₹11871
 • Type
  Type NA
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) NA
 • Star Rating
  Star Rating NA
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
விலை: ₹11871
பேனாசோனிக் NR-BS63VSX2 630 L Side by Side Refrigerator

பேனாசோனிக் NR-BS63VSX2 630 L Side by Side Refrigerator

Market Status: Launched ₹195000
 • Type
  Type Side by Side/French
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 630
 • Star Rating
  Star Rating 5
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
விலை: ₹195000
பேனாசோனிக் NR-BW415VNX4 407 L Double Door Refrigerator

பேனாசோனிக் NR-BW415VNX4 407 L Double Door Refrigerator

Market Status: Launched ₹54500
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 407
 • Star Rating
  Star Rating 4
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
விலை: ₹54500
பேனாசோனிக் NR-B295STWP 280 L Double Door Refrigerator

பேனாசோனிக் NR-B295STWP 280 L Double Door Refrigerator

Market Status: Launched ₹28000
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 280
 • Star Rating
  Star Rating 4
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
விலை: ₹28000
Advertisements
பேனாசோனிக் NR-BS63VNX 630 L Side by Side Refrigerator

பேனாசோனிக் NR-BS63VNX 630 L Side by Side Refrigerator

Market Status: Launched ₹225000
 • Type
  Type Side by Side/French
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 630
 • Star Rating
  Star Rating 5
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
விலை: ₹225000
பேனாசோனிக் 342 L Frost Free Double Door Refrigerator

பேனாசோனிக் 342 L Frost Free Double Door Refrigerator

Market Status: Launched ₹40998
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 342
 • Star Rating
  Star Rating 2
 • Compressor Type
  Compressor Type Standard
See Full Specifications Buy now on Tatacliq ₹40998
பேனாசோனிக் 194 L 3 Star Single Door Refrigerator (NR-A193VAX1)

பேனாசோனிக் 194 L 3 Star Single Door Refrigerator (NR-A193VAX1)

Market Status: Launched ₹17990
 • Type
  Type Inverter Direct-Cool Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 194 L
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type Intelligent Inverter Compressor
See Full Specifications Buy now on amazon ₹17990
Advertisements
பேனாசோனிக் NR-BU343MNX 342 L Double Door Refrigerator

பேனாசோனிக் NR-BU343MNX 342 L Double Door Refrigerator

Market Status: Launched ₹45490
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 342
 • Star Rating
  Star Rating 4
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
விலை: ₹45490
பேனாசோனிக் 584 L Side by Side Refrigerator (NR-BS60VKX1)

பேனாசோனிக் 584 L Side by Side Refrigerator (NR-BS60VKX1)

Market Status: Launched ₹61980
 • Type
  Type Side by Side
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 584
 • Star Rating
  Star Rating NA
 • Compressor Type
  Compressor Type Inverter Compressor
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹61980
பேனாசோனிக் NR-B255STFP 240 L Double Door Refrigerator

பேனாசோனிக் NR-B255STFP 240 L Double Door Refrigerator

Market Status: Launched ₹25000
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 240
 • Star Rating
  Star Rating 4
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
விலை: ₹25000
Advertisements
பேனாசோனிக் NR-B295STFP 280 L Double Door Refrigerator

பேனாசோனிக் NR-B295STFP 280 L Double Door Refrigerator

Market Status: Launched ₹28500
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 280
 • Star Rating
  Star Rating 4
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
விலை: ₹28500
பேனாசோனிக் NR-B295STGP 280 L Double Door Refrigerator

பேனாசோனிக் NR-B295STGP 280 L Double Door Refrigerator

Market Status: Launched ₹28000
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 280
 • Star Rating
  Star Rating 4
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
விலை: ₹28000
பேனாசோனிக் NR-A195STMFP 190 L Single Door Refrigerator

பேனாசோனிக் NR-A195STMFP 190 L Single Door Refrigerator

Market Status: Launched ₹11890
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 190
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
விலை: ₹11890
Advertisements
பேனாசோனிக் 400 L Frost Free Double Door Refrigerator

பேனாசோனிக் 400 L Frost Free Double Door Refrigerator

Market Status: Launched ₹38999
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 400
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type Standard
See Full Specifications
விலை: ₹38999
பேனாசோனிக் NR-BW465XSX4 450 L Double Door Refrigerator

பேனாசோனிக் NR-BW465XSX4 450 L Double Door Refrigerator

Market Status: Launched ₹66490
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 450
 • Star Rating
  Star Rating 5
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
விலை: ₹66490
Advertisements

List Of Panasonic Refrigerators in India Updated on 27 September 2022

panasonic Refrigerators செல்லர் விலை
பேனாசோனிக் 336 L 3 Star Double Door Refrigerator (NR-MBG34VSS3) amazon ₹ 32990
பேனாசோனிக் NR-BU343SNX4 342 L Double Door Refrigerator NA NA
பேனாசோனிக் 190 L 3 Star Direct-Cool Single Door Refrigerator NA NA
பேனாசோனிக் NR-BS63VSX2 630 L Side by Side Refrigerator NA NA
பேனாசோனிக் NR-BW415VNX4 407 L Double Door Refrigerator NA NA
பேனாசோனிக் NR-B295STWP 280 L Double Door Refrigerator NA NA
பேனாசோனிக் NR-BS63VNX 630 L Side by Side Refrigerator NA NA
பேனாசோனிக் 342 L Frost Free Double Door Refrigerator Tatacliq ₹ 40998
பேனாசோனிக் 194 L 3 Star Single Door Refrigerator (NR-A193VAX1) amazon ₹ 17990
பேனாசோனிக் NR-BU343MNX 342 L Double Door Refrigerator NA NA

Panasonic Refrigerators Faq's

பிரபலமானவை என்ன பேனாசோனிக் ரெப்றேஜிரேட்டோர்() இந்தியாவில் வாங்க

பேனாசோனிக் 336 L 3 Star Double Door Refrigerator (NR-MBG34VSS3) , பேனாசோனிக் NR-BU343SNX4 342 L Double Door Refrigerator மற்றும் பேனாசோனிக் 190 L 3 Star Direct-Cool Single Door Refrigerator பிரபலமானவை பேனாசோனிக் 190 L 3 Star Direct-Cool Single Door Refrigerator இந்தியாவில் வாங்க.?

இந்தியாவில் வாங்க பேனாசோனிக் மிக குரைந்த ரெப்றேஜிரேட்டோர்() எது இருக்கிறது ?

இந்தியாவில் வாங்குவதற்கு பேனாசோனிக் 194 L 3 Star Single Door Refrigerator (NR-A193VAX1) , பேனாசோனிக் 336 L 3 Star Double Door Refrigerator (NR-MBG34VSS3) மற்றும் பேனாசோனிக் 268 L 2 Star Double Door Refrigerator (NR-FBG27VPA3) ரெப்றேஜிரேட்டோர்() மிக குறைந்ததாக இருக்கிறது .

இந்தியாவில் வாங்க பேனாசோனிக் மிக அதிகமான ரெப்றேஜிரேட்டோர்() எது இருக்கிறது ?

இந்தியாவில் வாங்க பேனாசோனிக் 584 L Side by Side Refrigerator (NR-BS60VKX1) , பேனாசோனிக் 342 L Frost Free Double Door Refrigerator மற்றும் பேனாசோனிக் 268 L 2 Star Double Door Refrigerator (NR-FBG27VPA3) ரெப்றேஜிரேட்டோர்() மிக அதிகமானதாகும்

இந்தியாவில் வாங்க பேனாசோனிக் யின் லேட்டஸ்ட்ரெப்றேஜிரேட்டோர்()எது இருக்கிறது ?

இந்தியாவில் வாங்க லேட்டஸ்ட் ரெப்றேஜிரேட்டோர்() பேனாசோனிக் 268 L 2 Star Double Door Refrigerator (NR-FBG27VPA3) , பேனாசோனிக் 584 L Side by Side Refrigerator (NR-BS60VKX1) மற்றும் பேனாசோனிக் 194 L 3 Star Single Door Refrigerator (NR-A193VAX1) இருக்கிறது

Advertisements