இந்தியாவில் மொபைல் ப்ரீபெய்ட் ரீசார்ஜ் திட்டங்கள்

English

மொபைல் ரீசார்ஜ் திட்டங்களை ப்ரவுஸர் நெட்வொர்க் மற்றும் Region தேர்ந்தெடுக்கவும்:

 • Or
 • Or
 • +91

Disclaimer: Our site, Digit Recharge Plans aims to help customers find an optimised mobile recharge plan based on what they need. It DOES NOT SELL ANY RECHARGE PLANS. It is an aggregator of mobile recharge plans and does not claim any rights on the content. It just gives links to online mobile recharge facilitators/partners for the customers to do the transaction. The recharge service we provide is similar to the service provided by search engines, as we simply help in discovering the best recharge plan partners and offers.

இங்கே நீங்கள் அனைத்தையும் காணலாம் ஏர்டெல் ஸ்மார்ட் ரீசார்ஜ் விலைகள் கொண்ட மொபைல் ரீசார்ஜ் திட்டங்கள் Rs.10 - Rs 79. இங்கே பட்டியல் Popular Airtel Smart Recharge Prepaid Recharge Plans across Bihar and Jharkhand,Himachal Pradesh,Kolkata Read More...

பிரபலமான ஏர்டெல் smart-recharge ப்ரீபெய்ட் ரீசார்ஜ் திட்டங்கள்

 • Enjoy Local & STD calls 2.5p/sec, National Video Calls 5p/sec, DATA 50p/MB; SMS Re.1 Local, Rs.1.5 STD, Rs.5 ISD

  ஏர்டெல்-Bihar and Jharkhand/ வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹45 amazon View
  Offer
 • Enjoy Local & STD calls 2.5p/sec, National Video Calls 5p/sec, DATA 50p/MB; SMS Re.1 Local, Rs.1.5 STD, Rs.5 ISD

  ஏர்டெல்-இமாச்சல பிரதேசம்/ வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹45 amazon View
  Offer
 • Enjoy talktime of Rs 38.52 for 28 Days with 100 MB data. Pack valid for 28 days

  ஏர்டெல்-கொல்கத்தா மெட்ரோ/ வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹49 amazon View
  Offer
 • Enjoy Local & STD calls 2.5p/sec, National Video Calls 5p/sec, DATA 50p/MB; SMS Re.1 Local, Rs.1.5 STD, Rs.5 ISD

  ஏர்டெல்-Madhya Pradesh and Chhattisgarh/ வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹45 amazon View
  Offer
 • Enjoy Local & STD calls 2.5p/sec, National Video Calls 5p/sec, DATA 50p/MB; SMS Re.1 Local, Rs.1.5 STD, Rs.5 ISD

  ஏர்டெல்-Uttar Pradesh (West) and Uttarakhand/ வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹45 amazon View
  Offer
 • Enjoy talktime of Rs 38.52 for 28 Days with 100 MB data. Pack valid for 28 days

  ஏர்டெல்-Uttar Pradesh (West) and Uttarakhand/ வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹49 amazon View
  Offer
 • Enjoy Local & STD calls 2.5p/sec, National Video Calls 5p/sec, DATA 50p/MB; SMS Re.1 Local, Rs.1.5 STD, Rs.5 ISD

  ஏர்டெல்-Delhi Metro/ வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹45 amazon View
  Offer
 • Enjoy talktime of Rs 38.52 for 28 Days with 100 MB data. Pack valid for 28 days

  ஏர்டெல்-கர்நாடகா/ வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹49 amazon View
  Offer
 • Enjoy talktime of Rs 64 valid for 28 days at 60p/min local & STD calls with 200 MB data. Pack valid for 28 days

  ஏர்டெல்-மும்பை மெட்ரோ/ வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹79 amazon View
  Offer
 • Enjoy talktime of Rs 38.52 for 28 Days with 100 MB data. Pack valid for 28 days

  ஏர்டெல்-அசாம்/ வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹49 amazon View
  Offer
 • Enjoy talktime of Rs 38.52 for 28 Days with 100 MB data. Pack valid for 28 days

  ஏர்டெல்-ஆந்திரப் பிரதேசம்/ வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹49 amazon View
  Offer
 • Enjoy talktime of Rs 64 valid for 28 days at 60p/min local & STD calls with 200 MB data. Pack valid for 28 days

  ஏர்டெல்-மகாராஷ்டிரா/ வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹79 amazon View
  Offer
 • Enjoy talktime of Rs 38.52 for 28 Days with 100 MB data. Pack valid for 28 days

  ஏர்டெல்-வடகிழக்கு இந்தியா/ வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹49 amazon View
  Offer
 • Enjoy talktime of Rs 64 valid for 28 days at 60p/min local & STD calls with 200 MB data. Pack valid for 28 days

  ஏர்டெல்-தமிழ்நாடு / வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹79 amazon View
  Offer
 • Enjoy talktime of Rs 64 valid for 28 days at 60p/min local & STD calls with 200 MB data. Pack valid for 28 days

  ஏர்டெல்-மேற்கு வங்கம்/ வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹79 amazon View
  Offer
 • Enjoy Local & STD calls 2.5p/sec, National Video Calls 5p/sec, DATA 50p/MB; SMS Re.1 Local, Rs.1.5 STD, Rs.5 ISD

  ஏர்டெல்-குஜராத்/ வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹45 amazon View
  Offer
 • Enjoy talktime of Rs 38.52 for 28 Days with 100 MB data. Pack valid for 28 days

  ஏர்டெல்-இமாச்சல பிரதேசம்/ வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹49 amazon View
  Offer
 • Enjoy Local & STD calls 2.5p/sec, National Video Calls 5p/sec, DATA 50p/MB; SMS Re.1 Local, Rs.1.5 STD, Rs.5 ISD

  ஏர்டெல்-ஹரியானா/ வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹45 amazon View
  Offer
 • Enjoy talktime of Rs 38.52 for 28 Days with 100 MB data. Pack valid for 28 days

  ஏர்டெல்-Madhya Pradesh and Chhattisgarh/ வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹49 amazon View
  Offer
 • Enjoy talktime of Rs 64 valid for 28 days at 60p/min local & STD calls with 200 MB data. Pack valid for 28 days

  ஏர்டெல்-பஞ்சாப்/ வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹79 amazon View
  Offer
 • Enjoy talktime of Rs 64 valid for 28 days at 60p/min local & STD calls with 200 MB data. Pack valid for 28 days

  ஏர்டெல்-அசாம்/ வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹79 amazon View
  Offer
 • Enjoy talktime of Rs 38.52 for 28 Days with 100 MB data. Pack valid for 28 days

  ஏர்டெல்-Bihar and Jharkhand/ வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹49 amazon View
  Offer
 • Enjoy talktime of Rs 38.52 for 28 Days with 100 MB data. Pack valid for 28 days

  ஏர்டெல்-ஹரியானா/ வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹49 amazon View
  Offer
 • Enjoy talktime of Rs 64 valid for 28 days at 60p/min local & STD calls with 200 MB data. Pack valid for 28 days

  ஏர்டெல்-Madhya Pradesh and Chhattisgarh/ வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹79 amazon View
  Offer
 • Enjoy Local & STD calls 2.5p/sec, National Video Calls 5p/sec, DATA 50p/MB; SMS Re.1 Local, Rs.1.5 STD, Rs.5 ISD

  ஏர்டெல்-கர்நாடகா/ வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹45 amazon View
  Offer
 • Enjoy talktime of Rs 38.52 for 28 Days with 100 MB data. Pack valid for 28 days

  ஏர்டெல்-Jammu and Kashmir/ வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹49 amazon View
  Offer
 • Enjoy talktime of Rs 38.52 for 28 Days with 100 MB data. Pack valid for 28 days

  ஏர்டெல்-கேரளா / வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹49 amazon View
  Offer
 • Enjoy talktime of Rs 64 valid for 28 days at 60p/min local & STD calls with 200 MB data. Pack valid for 28 days

  ஏர்டெல்-கொல்கத்தா மெட்ரோ/ வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹79 amazon View
  Offer
 • Enjoy talktime of Rs 64 valid for 28 days at 60p/min local & STD calls with 200 MB data. Pack valid for 28 days

  ஏர்டெல்-ராஜஸ்தான் / வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹79 amazon View
  Offer
 • Enjoy talktime of Rs 64 valid for 28 days at 60p/min local & STD calls with 200 MB data. Pack valid for 28 days

  ஏர்டெல்-Uttar Pradesh (East)/ வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹79 amazon View
  Offer
 • Enjoy talktime of Rs 38.52 for 28 Days with 100 MB data. Pack valid for 28 days

  ஏர்டெல்-Delhi Metro/ வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹49 amazon View
  Offer
 • Enjoy Local & STD calls 2.5p/sec, National Video Calls 5p/sec, DATA 50p/MB; SMS Re.1 Local, Rs.1.5 STD, Rs.5 ISD

  ஏர்டெல்-கேரளா / வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹45 amazon View
  Offer
 • Enjoy talktime of Rs 64 valid for 28 days at 60p/min local & STD calls with 200 MB data. Pack valid for 28 days

  ஏர்டெல்-Jammu and Kashmir/ வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹79 amazon View
  Offer
 • Enjoy Local & STD calls 2.5p/sec, National Video Calls 5p/sec, DATA 50p/MB; SMS Re.1 Local, Rs.1.5 STD, Rs.5 ISD

  ஏர்டெல்-மும்பை மெட்ரோ/ வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹45 amazon View
  Offer
 • Enjoy Local & STD calls 2.5p/sec, National Video Calls 5p/sec, DATA 50p/MB; SMS Re.1 Local, Rs.1.5 STD, Rs.5 ISD

  ஏர்டெல்-ராஜஸ்தான் / வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹45 amazon View
  Offer
 • Enjoy talktime of Rs 38.52 for 28 Days with 100 MB data. Pack valid for 28 days

  ஏர்டெல்-ராஜஸ்தான் / வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹49 amazon View
  Offer
 • Enjoy talktime of Rs 64 valid for 28 days at 60p/min local & STD calls with 200 MB data. Pack valid for 28 days

  ஏர்டெல்-Bihar and Jharkhand/ வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹79 amazon View
  Offer
 • Enjoy Local & STD calls 2.5p/sec, National Video Calls 5p/sec, DATA 50p/MB; SMS Re.1 Local, Rs.1.5 STD, Rs.5 ISD

  ஏர்டெல்-அசாம்/ வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹45 amazon View
  Offer
 • Enjoy Local & STD calls 2.5p/sec, National Video Calls 5p/sec, DATA 50p/MB; SMS Re.1 Local, Rs.1.5 STD, Rs.5 ISD

  ஏர்டெல்-ஆந்திரப் பிரதேசம்/ வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹45 amazon View
  Offer
 • Enjoy talktime of Rs 64 valid for 28 days at 60p/min local & STD calls with 200 MB data. Pack valid for 28 days

  ஏர்டெல்-இமாச்சல பிரதேசம்/ வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹79 amazon View
  Offer
 • Enjoy talktime of Rs 64 valid for 28 days at 60p/min local & STD calls with 200 MB data. Pack valid for 28 days

  ஏர்டெல்-ஹரியானா/ வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹79 amazon View
  Offer
 • Enjoy Local & STD calls 2.5p/sec, National Video Calls 5p/sec, DATA 50p/MB; SMS Re.1 Local, Rs.1.5 STD, Rs.5 ISD

  ஏர்டெல்-மகாராஷ்டிரா/ வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹45 amazon View
  Offer
 • Enjoy talktime of Rs 38.52 for 28 Days with 100 MB data. Pack valid for 28 days

  ஏர்டெல்-மகாராஷ்டிரா/ வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹49 amazon View
  Offer
 • Enjoy Local & STD calls 2.5p/sec, National Video Calls 5p/sec, DATA 50p/MB; SMS Re.1 Local, Rs.1.5 STD, Rs.5 ISD

  ஏர்டெல்-கொல்கத்தா மெட்ரோ/ வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹45 amazon View
  Offer
 • Enjoy talktime of Rs 64 valid for 28 days at 60p/min local & STD calls with 200 MB data. Pack valid for 28 days

  ஏர்டெல்-வடகிழக்கு இந்தியா/ வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹79 amazon View
  Offer
 • Enjoy talktime of Rs 64 valid for 28 days at 60p/min local & STD calls with 200 MB data. Pack valid for 28 days

  ஏர்டெல்-ஒடிசா / வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹79 amazon View
  Offer
 • Enjoy Local & STD calls 2.5p/sec, National Video Calls 5p/sec, DATA 50p/MB; SMS Re.1 Local, Rs.1.5 STD, Rs.5 ISD

  ஏர்டெல்-வடகிழக்கு இந்தியா/ வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹45 amazon View
  Offer
 • Enjoy Local & STD calls 2.5p/sec, National Video Calls 5p/sec, DATA 50p/MB; SMS Re.1 Local, Rs.1.5 STD, Rs.5 ISD

  ஏர்டெல்-தமிழ்நாடு / வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹45 amazon View
  Offer
 • Enjoy talktime of Rs 64 valid for 28 days at 60p/min local & STD calls with 200 MB data. Pack valid for 28 days

  ஏர்டெல்-ஆந்திரப் பிரதேசம்/ வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹79 amazon View
  Offer
 • Enjoy Local & STD calls 2.5p/sec, National Video Calls 5p/sec, DATA 50p/MB; SMS Re.1 Local, Rs.1.5 STD, Rs.5 ISD

  ஏர்டெல்-ஒடிசா / வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹45 amazon View
  Offer
 • Enjoy talktime of Rs 38.52 for 28 Days with 100 MB data. Pack valid for 28 days

  ஏர்டெல்-ஒடிசா / வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹49 amazon View
  Offer
 • Enjoy talktime of Rs 38.52 for 28 Days with 100 MB data. Pack valid for 28 days

  ஏர்டெல்-தமிழ்நாடு / வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹49 amazon View
  Offer
 • Enjoy talktime of Rs 64 valid for 28 days at 60p/min local & STD calls with 200 MB data. Pack valid for 28 days

  ஏர்டெல்-Delhi Metro/ வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹79 amazon View
  Offer
 • Enjoy talktime of Rs 38.52 for 28 Days with 100 MB data. Pack valid for 28 days

  ஏர்டெல்-குஜராத்/ வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹49 amazon View
  Offer
 • Enjoy talktime of Rs 64 valid for 28 days at 60p/min local & STD calls with 200 MB data. Pack valid for 28 days

  ஏர்டெல்-குஜராத்/ வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹79 amazon View
  Offer
 • Enjoy Local & STD calls 2.5p/sec, National Video Calls 5p/sec, DATA 50p/MB; SMS Re.1 Local, Rs.1.5 STD, Rs.5 ISD

  ஏர்டெல்-Jammu and Kashmir/ வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹45 amazon View
  Offer
 • Enjoy talktime of Rs 64 valid for 28 days at 60p/min local & STD calls with 200 MB data. Pack valid for 28 days

  ஏர்டெல்-கேரளா / வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹79 amazon View
  Offer
 • Enjoy talktime of Rs 64 valid for 28 days at 60p/min local & STD calls with 200 MB data. Pack valid for 28 days

  ஏர்டெல்-கர்நாடகா/ வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹79 amazon View
  Offer
 • Enjoy talktime of Rs 38.52 for 28 Days with 100 MB data. Pack valid for 28 days

  ஏர்டெல்-மும்பை மெட்ரோ/ வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹49 amazon View
  Offer
 • Enjoy Local & STD calls 2.5p/sec, National Video Calls 5p/sec, DATA 50p/MB; SMS Re.1 Local, Rs.1.5 STD, Rs.5 ISD

  ஏர்டெல்-பஞ்சாப்/ வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹45 amazon View
  Offer
 • Enjoy talktime of Rs 38.52 for 28 Days with 100 MB data. Pack valid for 28 days

  ஏர்டெல்-பஞ்சாப்/ வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹49 amazon View
  Offer
 • Enjoy talktime of Rs 38.52 for 28 Days with 100 MB data. Pack valid for 28 days

  ஏர்டெல்-Uttar Pradesh (East)/ வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹49 amazon View
  Offer
 • Enjoy Local & STD calls 2.5p/sec, National Video Calls 5p/sec, DATA 50p/MB; SMS Re.1 Local, Rs.1.5 STD, Rs.5 ISD

  ஏர்டெல்-Uttar Pradesh (East)/ வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹45 amazon View
  Offer
 • Enjoy talktime of Rs 64 valid for 28 days at 60p/min local & STD calls with 200 MB data. Pack valid for 28 days

  ஏர்டெல்-Uttar Pradesh (West) and Uttarakhand/ வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹79 amazon View
  Offer
 • Enjoy Local & STD calls 2.5p/sec, National Video Calls 5p/sec, DATA 50p/MB; SMS Re.1 Local, Rs.1.5 STD, Rs.5 ISD

  ஏர்டெல்-மேற்கு வங்கம்/ வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹45 amazon View
  Offer
 • Enjoy talktime of Rs 38.52 for 28 Days with 100 MB data. Pack valid for 28 days

  ஏர்டெல்-மேற்கு வங்கம்/ வேலிடிட்டி/ செல்லுபடி 28 days

  ₹49 amazon View
  Offer
Advertisements
Advertisements

ஏர்டெல் பிற நகரங்களில் ரீசார்ஜ் திட்டங்கள்

பிற நெட்வொர்க்குகள்

ஏர்டெல் ஏர்டெல் தொடர்பான செய்தி

Jio VS Airtel எது குறைந்த விலையில் அதிக பலனை தருகிறது நீங்களே சொல்லுங்க.

ரிலையன்ஸ் ஜியோ மற்றும் பாரதி ஏர்டெல் ஆகியவை இந்தியாவில் இரண்டு பெரிய தொலைத் தொடர்பு இயக்குநர்கள். இரு நிறுவனங்களும் தொடர்ந்து அதிகமான சந்தாதாரர்களைச் சேர்ப்பதுடன், அவர்களின் பெயரில் ஒரு பெரிய சந்தைப் பங்கைப் பெற விரும்புகின்றன. இதைச் செய்ய, ஜியோ மற்ற

5G Trials In India: இந்தியாவில் 5G டெஸ்டிங் டெஸ்டிங் அனுமதி.

தொலைத் தொடர்புத் துறை சார்பில், தொலைதொடர்பு சேவை வழங்குநர்களான பாரதி ஏர்டெல், ரிலையன்ஸ் ஜியோ இன்ஃபோகாம், வோடபோன் ஐடியா மற்றும் எம்.டி.என்.எல் போன்றவை நாட்டில் 5 ஜி சோதனைக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளன. எரிக்சன், நோக்கியா சாம்சங் மற்றும் சி-டாட் உள்ளிட்ட அச

தேவை இல்லாத கால் மற்றும் SMS தொல்லையிலிருந்து எப்படி தப்பிப்பது?

மார்க்கெட்டிங் மற்றும் விளம்பர நிறுவனங்களிலிருந்து வரும் போன் மற்றும் எஸ்எம்எஸ் ஆகியவற்றால் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டீர்களா? தேவையற்ற போன்கள்  / செய்திகளை அகற்ற DND (Do Not Disturb) மோடை செயல்படுத்த தொலைத் தொடர்பு நிறுவனங்கள் வாடிக்கையாளர்களை அனுமதிக்க

BSNL பயனர்களுக்கு சந்தோசமான செய்தி இந்த திட்டத்தில் கிடைக்கும் STV அன்லிமிட்டட் ப்ரீபெய்ட் பிளான்

பாரத் சஞ்சார் நிகம் லிமிடெட் (பி.எஸ்.எஸ்.என்.எல்) பயனர்கள் மிகவும் நல்ல செய்திகளை வெளியிட்டுள்ளனர். ஆம், அரசு நடத்தும் தொலைத் தொடர்பு நிறுவனமான பி.எஸ்.என்.எல் மிகவும் சிறப்பு ரீச்சார்ஜ் வவுச்சரை 90 நாட்களுக்கு நீட்டித்துள்ளது, இதன் காரணமாக இந்த அன்லி

ஏர்டெல் யின் போஸ்ட்பெய்ட் திட்டங்களை கால் சென்டருக்கு போன் பண்ணாம எப்படி மாற்றுவது?

இந்தியாவின் மிகப் பெரிய தொலைத் தொடர்பு ஆபரேட்டர் நிறுவனமான பாரதி ஏர்டெல் அதன் சந்தாதாரர்களுக்கு போஸ்ட்பெய்ட் மற்றும் ப்ரீபெய்ட் சேவைகளை வழங்குகிறது. போஸ்ட்பெய்ட் சேவை மாத இறுதியில் சேவைகளின் அடிப்படையில் மற்றும் அவற்றின் பயன்பாட்டின் அடிப்படையில் கட்

Airtel யின் பயனர்களுக்கு கிடைக்கும் சிறப்பு மெம்பர்ஷிப் ஹெல்த் கேர் நன்மை.

டெலிகாம் நிறுவனமான ஏர்டெல் தனது பயனர்களுக்கு ஹெல்த்கேர் நன்மைகளை (HealthCare Benefits)  வழங்க Apollo24/7 உடன் கைகோர்த்துள்ளது. இரு நிறுவனங்களின் கைகளிலும் இணைந்த பிறகு, இப்போது ஏர்டெல் பிளாட்டினம் மற்றும் தங்க பயனர்கள் அப்பல்லோ வட்டத்தின் ஹெல்த்

BSNL யின் குறைந்த விலை ரீச்சார்ஜ் திட்டம் தினமும் 2GB டேட்டா மற்றும் அன்லிமிட்டட் காலிங்.

அரசுக்கு சொந்தமான தொலைத் தொடர்பு நிறுவனமான பாரத் சஞ்சார் நிகம் லிமிடெட் (பி.எஸ்.என்.எல்) அதன் சில ப்ரீபெய்ட் திட்டங்களில் மாற்றங்களைச் செய்துள்ளது. மேலும், சில ப்ரீபெய்ட் திட்டங்களின் செல்லுபடியாகும் தன்மையும் அதிகரித்துள்ளது. சில புதிய ப்ரீபெய்ட் தி

11 ரூபாயில் இன்டர்நெட் Jio, Airtel, VI மற்றும் BSNL எது பெஸ்ட்

அனைத்து மக்களும் ஒரு நல்ல வேலிடிட்டியுடன் ரீசார்ஜ் செய்கிறார்கள், அதில் அவர்கள் சரியான அளவு டேட்டாவை வழங்கப்படுகிறது. நாட்டில் பல நெட்வொர்க் வழங்குநர்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ரீசார்ஜ், டேட்டா, அன்லிமிட்டட் வொய்ஸ் கால் மற்றும் பிற சலுகைகளை வழங்குகின்றன.

ஜனவரி 2021 யில் Airtel புதியதாக 58லட்ச பயனர்களை சேர்த்தியுள்ளசது.

இந்த நாட்களில் பாரதி ஏர்டெல் வெள்ளி வைத்திருக்கிறது, அதனால்தான் இந்த தொலைத் தொடர்பு நிறுவனத்தின் சந்தாதாரர்களின் எண்ணிக்கை ஒவ்வொரு மாதமும் அதிகரித்து வருகிறது. ஆம், இந்திய தொலைத் தொடர்பு ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தின் (TRAI) சமீபத்திய டேட்டாக்களின்படி , பாரத

MTNL யின் இந்த 7 ப்ரீபெய்டு திட்டங்கள் மே 13 வரை இருக்கும்.

மகாநகர் டெலிபோன் நிகாம் லிமிடெட் (எம்.டி.என்.எல்) அதன் பயனர்களுக்கு ஒரு பெரிய நிவாரணத்தை தெரிவித்துள்ளது, அங்கு அதன் 7 சிறப்பு கட்டண வவுச்சர்களின் கிடைக்கும் காலத்தை 1 ஜிபி முதல் 3 ஜிபி வரை தினசரி தரவு மே 13 வரை நீட்டித்துள்ளது. அதாவது, எம்டிஎன்எல்லி