சமீபத்தியவை அணியக்கூடிய சாதனங்கள்

English >
Price Range
466 Results Found
Fire-Boltt Ninja 2

Fire-Boltt Ninja 2

Market Status: Launched ₹1599
 • Type
  Type HD
 • Power (Battery,mAh)
  Power (Battery,mAh) NA
 • Compatible OS
  Compatible OS OS8.0 Above, Android4.4 & Above
 • Water Resistant
  Water Resistant Yes
See Full Specifications Buy now on amazon ₹1599
கார்மின் Forerunner 10

கார்மின் Forerunner 10

Market Status: Launched ₹6999
 • Type
  Type Li-Ion
 • Power (Battery,mAh)
  Power (Battery,mAh) NA
 • Compatible OS
  Compatible OS Compatible with Windows XP, Mac OS X 10.4
 • Water Resistant
  Water Resistant Yes
See Full Specifications Buy now on Amazon ₹6999
TAGG Verve

TAGG Verve

Market Status: Launched ₹2499
 • Type
  Type NA
 • Power (Battery,mAh)
  Power (Battery,mAh) NA
 • Compatible OS
  Compatible OS NA
 • Water Resistant
  Water Resistant Yes
See Full Specifications Buy now on amazon ₹2499
NXTPOWER SM-7001 Fitness Smartwatch

NXTPOWER SM-7001 Fitness Smartwatch

Market Status: Launched ₹799
 • Type
  Type NA
 • Power (Battery,mAh)
  Power (Battery,mAh) 380mah
 • Compatible OS
  Compatible OS NA
 • Water Resistant
  Water Resistant NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹799
GOQii Band

GOQii Band

Market Status: Launched ₹1199
 • Type
  Type NA
 • Power (Battery,mAh)
  Power (Battery,mAh) NA
 • Compatible OS
  Compatible OS NA
 • Water Resistant
  Water Resistant NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹1199
Fitbit Alta

Fitbit Alta

Market Status: Launched ₹12999
 • Type
  Type OLED
 • Power (Battery,mAh)
  Power (Battery,mAh) NA
 • Compatible OS
  Compatible OS Android, iOS and Windows
 • Water Resistant
  Water Resistant Yes
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹12999
Advertisements
ஆப்பிள் Watch Sport 38mm

ஆப்பிள் Watch Sport 38mm

Market Status: Launched ₹40940
 • Type
  Type NA
 • Power (Battery,mAh)
  Power (Battery,mAh) NA
 • Compatible OS
  Compatible OS WatchOS (watchOS 2 is Available as a Free Download)
 • Water Resistant
  Water Resistant Yes
See Full Specifications Buy now on Amazon ₹40940
Noise ColorFit Nav Plus Smartwatch

Noise ColorFit Nav Plus Smartwatch

Market Status: Launched ₹3999
 • Type
  Type LCD
 • Power (Battery,mAh)
  Power (Battery,mAh) NA
 • Compatible OS
  Compatible OS Android, iOS
 • Water Resistant
  Water Resistant Yes
See Full Specifications Buy now on amazon ₹3999
ஆப்பிள் Watch Series 7

ஆப்பிள் Watch Series 7

Market Status: Launched ₹53900
 • Type
  Type NA
 • Power (Battery,mAh)
  Power (Battery,mAh) NA
 • Compatible OS
  Compatible OS Android
 • Water Resistant
  Water Resistant Yes
See Full Specifications Buy now on amazon ₹53900
Advertisements
கார்மின் Instinct 2 Solar

கார்மின் Instinct 2 Solar

Market Status: Launched ₹34990
 • Type
  Type NA
 • Power (Battery,mAh)
  Power (Battery,mAh) NA
 • Compatible OS
  Compatible OS NA
 • Water Resistant
  Water Resistant Yes
See Full Specifications
விலை: ₹34990
TomTom Spark 3 Cardio

TomTom Spark 3 Cardio

Market Status: Launched ₹17999
 • Type
  Type Lithium Polymer
 • Power (Battery,mAh)
  Power (Battery,mAh) NULL
 • Compatible OS
  Compatible OS Android 4.4 and above, iOS 8 and above
 • Water Resistant
  Water Resistant Yes
See Full Specifications
விலை: ₹17999
கார்மின் Forerunner 245

கார்மின் Forerunner 245

Market Status: Launched ₹29990
 • Type
  Type LCD
 • Power (Battery,mAh)
  Power (Battery,mAh) NA
 • Compatible OS
  Compatible OS Android & iOS
 • Water Resistant
  Water Resistant Yes
See Full Specifications Buy now on amazon ₹29990
Advertisements
OnePlus Band

OnePlus Band

Market Status: Launched ₹2199
 • Type
  Type AMOLED
 • Power (Battery,mAh)
  Power (Battery,mAh) 100 mAh
 • Compatible OS
  Compatible OS Android
 • Water Resistant
  Water Resistant Yes
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹2199
கார்மின் Vivoactive 3 Element

கார்மின் Vivoactive 3 Element

Market Status: Launched ₹15990
 • Type
  Type NA
 • Power (Battery,mAh)
  Power (Battery,mAh) NA
 • Compatible OS
  Compatible OS NA
 • Water Resistant
  Water Resistant Yes
See Full Specifications Buy now on amazon ₹15990
ஹூவாவய் Watch

ஹூவாவய் Watch

Market Status: Launched ₹10990
 • Type
  Type AMOLED
 • Power (Battery,mAh)
  Power (Battery,mAh) 300
 • Compatible OS
  Compatible OS Android 4.3 and above, iOS 8.2 and above
 • Water Resistant
  Water Resistant Yes
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹10990
Advertisements
Noise ColorFit Pro 2 Oxy Smart Watch

Noise ColorFit Pro 2 Oxy Smart Watch

Market Status: Launched ₹2999
 • Type
  Type LCD
 • Power (Battery,mAh)
  Power (Battery,mAh) NA
 • Compatible OS
  Compatible OS ‎Android & ios
 • Water Resistant
  Water Resistant Yes
See Full Specifications Buy now on amazon ₹2999
Honor Band 3

Honor Band 3

Market Status: Launched
 • Type
  Type NA
 • Power (Battery,mAh)
  Power (Battery,mAh) NA
 • Compatible OS
  Compatible OS Android and ios
 • Water Resistant
  Water Resistant Yes
See Full Specifications
Stybits ID116 smartwatch

Stybits ID116 smartwatch

Market Status: Launched ₹699
 • Type
  Type OLED
 • Power (Battery,mAh)
  Power (Battery,mAh) NA
 • Compatible OS
  Compatible OS Android, iOS
 • Water Resistant
  Water Resistant NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹699
Advertisements
TicWatch GTH smartwatch

TicWatch GTH smartwatch

Market Status: Launched ₹6999
 • Type
  Type NA
 • Power (Battery,mAh)
  Power (Battery,mAh) NA
 • Compatible OS
  Compatible OS NA
 • Water Resistant
  Water Resistant NA
See Full Specifications
விலை: ₹6999
realme TechLife Dizo watch pro

realme TechLife Dizo watch pro

Market Status: Launched ₹4999
 • Type
  Type LCD
 • Power (Battery,mAh)
  Power (Battery,mAh) NA
 • Compatible OS
  Compatible OS Android, iOS
 • Water Resistant
  Water Resistant NA
See Full Specifications Buy now on Tatacliq ₹4999

List Of Wearable Devices in India Updated on 15 August 2022

Latest Wearable Devices செல்லர் விலை
Fire-Boltt Ninja 2 amazon ₹ 1599
கார்மின் Forerunner 10 Amazon ₹ 6999
TAGG Verve amazon ₹ 2499
NXTPOWER SM-7001 Fitness Smartwatch amazon ₹ 799
GOQii Band flipkart ₹ 1199
Fitbit Alta flipkart ₹ 12999
ஆப்பிள் Watch Sport 38mm Amazon ₹ 40940
Noise ColorFit Nav Plus Smartwatch amazon ₹ 3999
ஆப்பிள் Watch Series 7 amazon ₹ 53900
கார்மின் Instinct 2 Solar NA NA

Wearable Devices Faq's

இந்தியாவில் மிகவும் பிரபலமானஅணியக்கூடிய சாதனங்கள் பிராண்டுகள் யாவை?

ஜீப்ரானிக்ஸ், OnePlus மற்றும் ஷியாவ்மி ஆகியவை இந்தியாவில் மிகவும் பிரபலமானஅணியக்கூடிய சாதனங்கள் பிராண்டுகள்.

Advertisements
Popular Wearable Devices Brands