சமீபத்தியவை Water purifiers

English >

உலகெங்கிலும் உள்ள நீரின் தரம் பல ஆண்டுகளாக மோசமடைந்து வருவதில் ஆச்சரியமில்லை. ஒவ்வொரு நாளும் வாட்டர் பியூரிபயர் இருக்கவும், போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிக்கவும் அவசியம். ரசாயனக் கழிவுகள், மனித நடவடிக்கைகள், மாசுபாடு, மண்ணின் ஓட்டம் போன்ற பல்வேறு காரணிகளைத் தெரிந்துகொள்ள இது உங்களுக்கு உதவுவதால், ஒரு நல்ல வாட்டர் பியூரிபயர் முதலீடு செய்வது இன்றைய தேதியில் அவசியம். இது நீரின் தரம் முதலில் மோசமடைய வழிவகுக்கிறது. இந்த வண்டல் அனைத்தையும் அகற்ற நீர் சுத்திகரிப்பு உதவுகிறது. எனவே, டிஜிட்டில் உள்ள வாட்டர் பியூரிபயர் விலை பட்டியலை சந்தையில் உள்ள அனைத்து சமீபத்திய வாட்டர் பியூரிபயர்களையும் கொண்டுள்ளது. புதியவாட்டர் பியூரிபயர் உங்கள் குடும்பத்தினருக்கும் நோய்களிலிருந்து பாதுகாப்பாக இருக்க உதவும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். இந்தியாவில் வாட்டர் பியூரிபயர் விலை பெரும்பாலும் பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்றது, மேலும் சந்தையில் சிறந்த விவரக்குறிப்புகளைக் கொண்ட ஒன்றை வாங்க இந்த பட்டியல் உங்களுக்கு உதவும்.

Price Range
627 Results Found
பேனாசோனிக் TKCS43-DAJ 6 L RO + UV Water Purifier (Blue, Grey)

பேனாசோனிக் TKCS43-DAJ 6 L RO + UV Water Purifier (Blue, Grey)

Market Status: Launched ₹8390
 • Technology Used
  Technology Used NA
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) NA
 • TDS Range
  TDS Range NA
 • Power Consumption
  Power Consumption 30 W
See Full Specifications
விலை: ₹8390
Grand plus Epic Ro 17 L RO + UV + UF + TDS Water Purifier

Grand plus Epic Ro 17 L RO + UV + UF + TDS Water Purifier

Market Status: Launched ₹4599
 • Technology Used
  Technology Used RO + UV + UF + TDS
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 17
 • TDS Range
  TDS Range 75-80 GPD ppm
 • Power Consumption
  Power Consumption 220 W
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹4599
Kent 11054 Alkaline Water வடிகட்டு Pitcher 3.5 L EAT Water Purifier (Grey)

Kent 11054 Alkaline Water வடிகட்டு Pitcher 3.5 L EAT Water Purifier (Grey)

Market Status: Launched ₹1999
 • Technology Used
  Technology Used NA
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 3.5
 • TDS Range
  TDS Range NA
 • Power Consumption
  Power Consumption NA
See Full Specifications
விலை: ₹1999
Max Cruze Dolphin 8 L RO Water Purifier

Max Cruze Dolphin 8 L RO Water Purifier

Market Status: Launched ₹4250
 • Technology Used
  Technology Used RO
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 8 L
 • TDS Range
  TDS Range 1500 ppm
 • Power Consumption
  Power Consumption 36 W
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹4250
Osmor osmo 511 Exclusive ELITE PRO PEARL RO+UV+ Alkaline + TDS controller 11 L RO + UV Water Purifier (White)

Osmor osmo 511 Exclusive ELITE PRO PEARL RO+UV+ Alkaline + TDS controller 11 L RO + UV Water Purifier (White)

Market Status: Launched ₹19990
 • Technology Used
  Technology Used NA
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 11
 • TDS Range
  TDS Range 2000 ppm
 • Power Consumption
  Power Consumption 50 W
See Full Specifications
விலை: ₹19990
Aquaguard Superb RO 6.5 L RO Water Purifier (Black and White)

Aquaguard Superb RO 6.5 L RO Water Purifier (Black and White)

Market Status: Launched ₹12399
 • Technology Used
  Technology Used NA
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 6.5
 • TDS Range
  TDS Range 2000 ppm
 • Power Consumption
  Power Consumption 35 W
See Full Specifications
விலை: ₹12399
Advertisements
KONVIO Neer Jeeone Premium 13 L RO + UV + UF + TDS Water Purifier

KONVIO Neer Jeeone Premium 13 L RO + UV + UF + TDS Water Purifier

Market Status: Launched ₹6999
 • Technology Used
  Technology Used RO + UV + UF + TDS
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 13
 • TDS Range
  TDS Range 1000 ppm
 • Power Consumption
  Power Consumption 30 W
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹6999
AO Smith X8 RO

AO Smith X8 RO

Market Status: Launched ₹18500
 • Technology Used
  Technology Used Pre-filter,Sediment filter,Carbon Block ,ART,Side Stream RO membrane,MIN-TECH,ZX Double Protection Dual Filter (Silver Activated Post Carbon block+ SCMT).
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 9
 • TDS Range
  TDS Range NA
 • Power Consumption
  Power Consumption 60W
See Full Specifications
விலை: ₹18500
Eureka Forbes Aquaguard Geneus 7 L RO + UV + UF Electric Water Purifier

Eureka Forbes Aquaguard Geneus 7 L RO + UV + UF Electric Water Purifier

Market Status: Launched ₹20179 See more prices

Buy now on Tatacliq ₹21330

Buy now on flipkart ₹23390

 • Technology Used
  Technology Used NA
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 7
 • TDS Range
  TDS Range NA
 • Power Consumption
  Power Consumption NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹20179
Advertisements
AO Smith Z4 9 L RO Water Purifier

AO Smith Z4 9 L RO Water Purifier

Market Status: Launched ₹21950
 • Technology Used
  Technology Used RO
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 9
 • TDS Range
  TDS Range 2000 ppm
 • Power Consumption
  Power Consumption 60 W
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹21950
Aquaguard Glory 6 L RO + UV + MTDS Water Purifier

Aquaguard Glory 6 L RO + UV + MTDS Water Purifier

Market Status: Launched ₹14999
 • Technology Used
  Technology Used RO + UV + MTDS
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 6 L
 • TDS Range
  TDS Range 2000 ppm
 • Power Consumption
  Power Consumption 45 W
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹14999
Prestige 49004 16 L Gravity Based Water Purifier (Brown)

Prestige 49004 16 L Gravity Based Water Purifier (Brown)

Market Status: Launched ₹3399
 • Technology Used
  Technology Used NA
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 16
 • TDS Range
  TDS Range NA
 • Power Consumption
  Power Consumption NA
See Full Specifications
விலை: ₹3399
Advertisements
Osmor Crystal Diamond TDS controller RO WITH 10 LITER TANK 8 L RO Water Purifier (White)

Osmor Crystal Diamond TDS controller RO WITH 10 LITER TANK 8 L RO Water Purifier (White)

Market Status: Launched ₹12990
 • Technology Used
  Technology Used NA
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 8
 • TDS Range
  TDS Range 2000 ppm
 • Power Consumption
  Power Consumption 50 W
See Full Specifications
விலை: ₹12990
Aquaguard MAXI 6 RO + UV Water Purifier (White)

Aquaguard MAXI 6 RO + UV Water Purifier (White)

Market Status: Launched ₹10499
 • Technology Used
  Technology Used NA
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 6
 • TDS Range
  TDS Range NA
 • Power Consumption
  Power Consumption NA
See Full Specifications
விலை: ₹10499
Aqua Fresh 12 L RO + UV + UF + TDS Water Purifier

Aqua Fresh 12 L RO + UV + UF + TDS Water Purifier

Market Status: Launched ₹4556
 • Technology Used
  Technology Used RO + UV + UF + TDS
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 12
 • TDS Range
  TDS Range 500 ppm
 • Power Consumption
  Power Consumption NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹4556
Advertisements
Moonbow Ezili 7 L RO + UV Water Purifier (Black)

Moonbow Ezili 7 L RO + UV Water Purifier (Black)

Market Status: Launched ₹11990
 • Technology Used
  Technology Used NA
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 7
 • TDS Range
  TDS Range 2000 ppm
 • Power Consumption
  Power Consumption 50 W
See Full Specifications
விலை: ₹11990
Aquagrand Hanu Model 12 L RO + UV + UF + Copper + TDS Control Water Purifier

Aquagrand Hanu Model 12 L RO + UV + UF + Copper + TDS Control Water Purifier

Market Status: Launched ₹4699
 • Technology Used
  Technology Used RO + UV + UF + Copper + TDS Control
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 12
 • TDS Range
  TDS Range 1500 ppm
 • Power Consumption
  Power Consumption NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹4699
Kent Superr + RO+UF

Kent Superr + RO+UF

Market Status: Launched ₹13865
 • Technology Used
  Technology Used Mineral RO Tech.,Sediment, Carbon Block Filter, UF,Post Carbon
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 8
 • TDS Range
  TDS Range NA
 • Power Consumption
  Power Consumption 60W
See Full Specifications Buy now on amazon ₹13865
Advertisements
Eureka Forbes Aquasure from Aquaguard Desire 7 L UV + UF Water Purifier

Eureka Forbes Aquasure from Aquaguard Desire 7 L UV + UF Water Purifier

Market Status: Launched ₹8499
 • Technology Used
  Technology Used UV + UF
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 7
 • TDS Range
  TDS Range NA
 • Power Consumption
  Power Consumption NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹8499
Bepure 3G Hot and Normal 7 L RO + UV + UF + TDS Water Purifier

Bepure 3G Hot and Normal 7 L RO + UV + UF + TDS Water Purifier

Market Status: Launched ₹13799 See more prices

Buy now on amazon ₹13799

 • Technology Used
  Technology Used RO + UV + UF + TDS
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 7
 • TDS Range
  TDS Range 2500 ppm
 • Power Consumption
  Power Consumption 60 W
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹13799

List Of Water purifier in India Updated on 25 June 2022

Latest Water purifier செல்லர் விலை
பேனாசோனிக் TKCS43-DAJ 6 L RO + UV Water Purifier (Blue, Grey) NA NA
Grand plus Epic Ro 17 L RO + UV + UF + TDS Water Purifier flipkart ₹ 4599
Kent 11054 Alkaline Water வடிகட்டு Pitcher 3.5 L EAT Water Purifier (Grey) NA NA
Max Cruze Dolphin 8 L RO Water Purifier flipkart ₹ 4250
Osmor osmo 511 Exclusive ELITE PRO PEARL RO+UV+ Alkaline + TDS controller 11 L RO + UV Water Purifier (White) NA NA
Aquaguard Superb RO 6.5 L RO Water Purifier (Black and White) NA NA
KONVIO Neer Jeeone Premium 13 L RO + UV + UF + TDS Water Purifier flipkart ₹ 6999
AO Smith X8 RO NA NA
Eureka Forbes Aquaguard Geneus 7 L RO + UV + UF Electric Water Purifier amazon ₹ 20179
AO Smith Z4 9 L RO Water Purifier flipkart ₹ 21950

Water purifier Faq's

இந்தியாவில் மிகவும் பிரபலமானவாட்டர் ப்யுரிபயர் பிராண்டுகள் யாவை?

பேனாசோனிக், MoonBow மற்றும் ஷியாவ்மி ஆகியவை இந்தியாவில் மிகவும் பிரபலமானவாட்டர் ப்யுரிபயர் பிராண்டுகள்.

Advertisements
Popular Water purifier Brands
DMCA.com Protection Status